Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders İçerikleri

ZORUNLU DERSLER

I. Yarıyıl

Sıra
No

Dersin
Kodu

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

TDL101

TÜRK DİLİ 1

Z

2

0

0

2

2

2

Bu derste, Dil, Diller ve Türk Dili, Dil Bilgisi, Sözcük, Kelime Türleri, Anlatımın Öğeleri ve Anlatım Türleri, Düzgün ve Etkili Konuşmanın Temel İlkeleri, Türkiye Türkçesinin ses özellikleri şekil bilgisi konuları ele alınacaktır.

2.

AIT101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 1

Z

2

0

0

2

2

2

Bu ders kapsamında, Temel Kavramlar, Türk İnkılâbı Öncesinde Osmanlı Devletinin Yaptığı Islahatlar, Türk İnkılâplarının Hazırlık Dönemi, Türk İstiklal Savaşı konuları ele alınacaktır.

3.

YDİ I

İNGİLİZCE I

Z

3

0

0

3

3

5

Bu ders kapsamında, Present simple ( to be ). Subject pronouns, Possessive Adjectives, Possessive Pronouns – Commands – Object pronouns – Modals (can )– Adjectives – Adverbs – Present simple (all forms) Let’s.../ shal we ..... ?/ Why don’t we ...? /How about ...? What’s the mather ...? Ordinal Numbers – Prepositions. Time Expressions – Adverbs of quantity – How many – How much. Countable / Uncoutable Nouns – Would like / would like to....? Present progressive ( all forms) – present progressive ( Future meaning) must / have to / need / should / - past simple konuları ele alınacaktır.

4.

GMS113

TURİZME GİRİŞ

Z

3

0

0

3

3

5

Turizmle İlgili Temel Kavramlar ve Turizmin Tarihi Gelişim, Turizm Sektörünün Ulusal ve Uluslararası Durumu, Turizmin Ekonomik Etkileri ve Turizm İstatistikleri konuları ele alınacaktır

Ders Kitabı: Introduction to Hospitality (John R. Walker, 2002); Turizm (Öcal Usta 2009); Genel Turizm (Azize Tunç ve Firuzan Saç 2009).

5.

GMS115

GASTRONOMİ VE MUTFAK SANATLARINA GİRİŞ

Z

3

0

0

3

3

5

Gastronomi ile ilgili temel kavramların ve tanımların öğretilmesi, tarihsel gelişimi ve diğer disiplinler ile ilişkisinin ve kültür ve yemek arasındaki ilişkinin incelenmesidir. Bu ders kapsamında gıdayı oluşturan bileşenlerin fiziksel ve kimyasal yapıları, gıda hazırlamada bu bileşenlerin etkileri ve gıdaların hazırlanma, depolanma ve saklanması aşamalarında meydana gelen değişimler anlatılacaktır.

Ders Kitabı: Gastronomi: görsel öğrenim kursu el kitabı, Kültür ve Turizm Bakanlığı; Saldamlı, İlbilge. Gıda Kimyası. Hacettepe Üniversitesi Yayınları, Ankara, 2007.

6.

GMS105

GENEL EKONOMİ

Z

3

0

0

3

3

4

Ekonomi İle İlgili Düşünceler ve Temel Kavramlar Bütün Toplumların Ortak Ekonomik Problemleri,Talep. Arz, Piyasa ve Piyasada Fiyat Oluşumu,Devletin Fiyatlara Müdahalesi,Tüketici Dengesi,Üretim ve Üretici Dengesi,Milli Gelir, İstihdam ve İşsizlik, Gelir Dağılımı konuları ele alınacaktır.

 

Ders Kitabı: Ekonomiye Giriş,( Ünlüönen,K.,Tayfun ,A).

7.

GMS107

GENEL MUHASEBE

Z

3

0

0

3

3

4

Muhasebenin tanımı, sınıflandırılması, temel ilkeleri ve uygulama Süreci, Muhasebede kayıt yöntemleri ve defterler,Bilanço- Gelir tablosu -Hesap kavramı ve hesapların sınıflandırılması çalışma kuralları,Tekdüzen hesap planı hesapların kapsamı ve işleyişi , Maliyet ve dönem gider hesaplarının ayrımı, Maliyet hesaplarının işleyişi, Dönem sonu işlemler konuları ele alınacaktır.

 

Ders Kitabı: Sevilengül, Orhan. Genel Muhasebe. Gazi Kitabevi, 15. Baskı, Ankara, 2009.

8.

GMS111

SAĞLIK TEDBİRLERİ VE İLKYARDIM

Z

2

0

0

2

2

3

Bu ders kapsamında, ilkyardımın temel ilkeleri, temel yaşam desteği, yaralanmalarda ilk yardım, kırık, çıkık, burkulmalarda, zehirlenmelerde, boğulmalarda, yanıklarda ve kanamalarda ilkyardım ve diğer acil durumlarda ilk yardım ve ilgili yeterlilikleri kazandırmak amaçlı konular ele alınacaktır.

Ders Kitabı: T.C. Sağlık Bakanlığı Temel İlkyardım Ders Notları, Ankara, 2018.

 

Yardımcı Ders Kitapları: Kitap, internet kaynakları ve konu ile ilgili makaleler.

9.

DOY101

DİJİTAL OKURYAZARLIK

Z

2

0

0

2

2

3

İnternet’in Temel Kavramlar, İnternet’in Gelişim Süreci, Web Tarayıcıları, Arama Motorları, E-Devlet, Taşınabilir Teknolojiler , Taşınabilir Teknolojilerin Özellikleri, Taşınabilir Teknolojilerle İlgili Bazı Hizmet ve Protokoller, Web 2.0’In Sunduğu Olanaklar ve Sosyal Ağların Özellikleri, Sosyal Ağların Farklı Kullanım Amaçları, Sosyal Ağlarda Medya Okuryazarlığı ve Akıcılığı, İnsanlık Tarihi Boyunca Çeşitli Toplumlarda Teknoloji Kullanımı ve Yaşam Biçimi , Teknoloji Felsefeleri , Sosyal Paylaşım Araçlarında Sosyalleşme ve Kendini Sunum Davranışları , İnsan Bilgisayar Etkileşimi, Bilişim Etiği, Teknoloji ve Yaşam boyu Öğrenme, Geleceğin Teknolojileri hakkında bilgi sahibi olmaları amaçlanmaktadır.

 

 

Kısaltmalar: Z:Zorunlu;S:Seçmeli;T:Haftalık Teorik Ders Saati;U:Haftalık Uygulama Ders Saati;L:Haftalık Laboratuvar Ders Saati;TS:Haftalık Toplam Ders Saati;K:Dersin Kredisi;AKTS:Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

II. Yarıyıl

Sıra
No

Dersin
Kodu

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

TDL102

TÜRK DİLİ 2

Z

2

0

0

2

2

2

Bu ders kapsamında, Cümle, Cümle Çeşitleri ve Uygulanması; Yazılı ve Sözlü Anlatımda Birikim Kazanma Yolları konuları ele alınacaktır.

2.

AIT102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ 2

Z

2

0

0

2

2

2

Milli Mücadele Döneminde Ayaklanmalar ve Sevr Antlaşması, Askeri ve Siyasi Mücadele, Türkiye Cumhuriyeti’nin Kuruluşu, Atatürk’ün İç ve Dış Siyaseti, T.C.’nin Kuruluşundan Sonraki Reformlar, Atatürk İlkeleri konuları ders kapsamında ele alınacaktır.

3.

YDİ II

İNGİLİZCE II

Z

3

0

0

3

3

5

Bu derste, Adverbs of location – Noun clauses - prefer / would rather Adverbs of manner – comparative / superlative Forms. Will / goig to – modals with Present Progressive and past forms – passive voice – the same as / different from. Adverbial clauses of purpose / reason /result konuları ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Passport To English

 

Yardımcı Ders Kitapları: Essential Grammar in Use Oxford University Press Dictionary.

4.

GMS102

GENEL İŞLETME

Z

3

0

0

3

3

4

İşletmecilik Düşüncesinin Gelişimi, Temel İşletmecilik Kavramları, Temel İşletmecilik Kavramları II,Hizmet Üreten İşletmeler, İşletmelerin Amaçları, İşletmelerin Çevre Faktörleri, İşletmelerin Fonksiyonları, İşletmelerde Yönetim Fonksiyonu, İşletmelerde Pazarlama Fonksiyonu, İşletmelerde Üretim Fonksiyonu, İşletmelerde İnsan Kaynağı, İşletmelerde Fizibilite Çalışmaları, Uluslar arası İşletmeler, işletmelerin Hukuki Yapılar konuları ders kapsamında ele alınacaktır.

Ders Kitabı: [1] Akdemir, A. İşletmeciliğin Temel Bilgileri: Mevzuata, Girişimciliğe, Uygulamaya, Global Krize Duyarlı Yeniliklerle Güncellenmiş ve Genişletilmiş Baskı, Ekin, Ankara, 2009. [2] Karalar, R. Genel İşletme, 3. Baskı Özkan Matbaacılık, Ankara, 2007. [3] Demirci, M. K. İşletmecilik; Kuram ve Uygulama, Detay yayıncılık, 2009.

5.

GMS104

MATEMATİK

Z

2

0

0

2

2

3

Bu derste, Sayılar, Cebir, Eşitsizlikler ve Denklemler, Fonksiyonlar, Logaritma, Trigonometri, Karmaşık Sayılar, Katı Cisimlerde Alan-Hacim konuları ele alınmaktadır. Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özellikleri, Çok değişkenli fonksiyonlar.

 

Ders Kitabı: Balcı, Mustafa; Matematik Analiz II, Ank Üni. Fen Fak. Yayınları, No 142, Ankara.

 

Yardımcı Ders Kitapları: Binali Musayev, Murat Alp, Nizami Mustafayev; Teori ve çözümlü Problemlerle Analiz I-II, Tek Ağaç Eylül Yay. 2003, Ankara.Belirsiz integral, integral alma metotları, Belirli integralinin özellikleri, ilgili teoremler, Belirli integralin uygulamaları (Alan, yay uzunluğu, hacım hesabı, yüzey alanı hesabı ) Genelleştirilmiş integraller ve özellikleri, Çok değişkenli fonksiyonlar.

6.

GMS106

DAVRANIŞ BİLİMLERİ

Z

3

0

0

3

3

4

Örgütsel Davranışın Temelleri, Güdülemede Süreç Kuramları, Liderlikte Duyumsallık Ötesi ve Dönüşümcü Liderlik, Çatışma Yönetimi, Örgüt Kültürü, Örgütlerde Takım Kurma, Örgütsel Değişim ve Geliştirme, Örgütlerde Güç ve Politika, Örgütsel Tutumlar, Örgütsel Bağlılık, Örgütsel Davranışta Katılımın ve Gözetimin Etkisi konuları ele alınacaktır.

 

Ders Kitabı: Eroğlu, F. (2007). Davranış Bilimleri. Beta Basım Yayın.

7.

GMS108

BESLENMENİN TEMEL İLKELERİ

Z

2

0

0

2

2

3

İnsanların yeterli ve dengeli beslenebilmesi amacıyla, bilimsel araştırmalara dayalı elde edilen veriler kapsamında, sağlığın korunmasında gerekli olan temel besin öğelerinin özelliklerini ayrıntılı olarak inceleyerek, bilinçlenmelerini sağlamaya

çalışmaktır.

8.

GMS110

İŞ GÜVENLİĞİ VE İŞÇİ SAĞLIĞI

Z

2

0

0

2

2

3

Bu ders kapsamında, güvenliği, ilgili tanımlar, güvenliğinin tarihi gelişimi, güvenliğinin önemi ve amacı, yangın, yangına karşı alınabilecek tedbirler, işyerinde çıkabilecek yangınlar, yangında kurtarma, güvenliği mevzuatı, güvenliği ile ilgili kanunlar, tüzükler ve yönetmelikler, güvenliği ile ilgili kurumlar, kazasının işveren veya SSK ya bildirilmesi, kazası raporları konuları ele alınacaktır.

 

Ders Kitabı: Prof.Dr.Abdülvahap Yiğit-İş güvenliği, Aktüel yayınları.

9.

GMS112

GIDA MİKROBİYOLOJİ

Z

3

0

0

3

3

4

Bu derste, Gıdaların kontaminasyon kaynakları. Mikroorganizmaların gıdalarda üremesini etkileyen faktörler (iç faktörler, dış faktörler). Gıda koruma yöntemleri (gastronomi uygulamalarında kontaminasyonun önlenmesi, kontaminantların gıdalardan uzaklaştırılması, mikrobiyal üremenin önlenmesi, gıdalarda bulunan mikroorganizmaların öldürülmesi). Gıda kaynaklı hastalıklar, gıda kaynaklı patojenlerin epidemiyolojisi ve kontrolü hakkında bilgiler verilecektir.

 

Ders Kitabı: Gıda Mikrobiyolojisi, Editör Osman Erkmen. Efil Yayınevi, 2010, 5. Baskı.

 

Yardımcı Ders Kitapları: Food Microbiology and Laboratory Practice (Chris Bell, Paul Neaves & Anthony P. Williams) Gıda Mikrobiyolojisi, Editör Osman Erkmen, Efil Yayınevi, 2010.

Kısaltmalar: Z:Zorunlu;S:Seçmeli;T:Haftalık Teorik Ders Saati;U:Haftalık Uygulama Ders Saati;L:Haftalık Laboratuvar Ders Saati;TS:Haftalık Toplam Ders Saati;K:Dersin Kredisi;AKTS:Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

III. Yarıyıl

Sıra
No

Dersin
Kodu

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

GMS201

GIDA GÜVENLİĞİ VE HİJYEN

Z

3

0

0

3

3

4

Bu derste, gıda güvenliği ve temel kavramları, gıda güvenliğinin önemi, gıda güvenliğini etkileyen tehlikeler, gıda kaynaklı hastalıklar, gıda zehirlenmeleri ve bunlara yol açan etmenler, bu tarz durumlara meydan vermemek adına gerekli korunma teknikleri, satın alma ve işletmeye kabul kuralları, hazırlık, saklama ve servis kuralları, gıda muhafaza yöntemleri, mutfak alanında hijyen, personel hijyeni, yiyecek akış sürecinde hijyen, gıda işletmelerinde temizlik ve dezenfeksiyon yöntemleri, sanitasyon kuralları ve ekipmanlarının tanıtımı, gıda güvenliği yönetim sistemleri (HACCP, ISO 22000) hakkında bilgiler verilecektir.

 

Ders Kitabı: Prof. Dr. Nilüfer Koçak, Yiyecek İçecek İşletmelerinde Gıda ve Personel Hijyeni, Detay yayıncılık, 2010.

 

Yardımcı Ders Kitapları: Gıda İşletmelerinde Hijyen (Prof. Dr. Deniz Göktan, Prof. Dr. Günnur Tunçel, 2010, Meta Basım Matbaacılık). Principles of Food Sanitation (Norman G. Marriott and Robert B. Gravani, 2006, Springer Science+Business Media, Inc.).

2.

GMS203

GIDA MEVZUATI

Z

2

0

0

2

2

4

Bu derste, gıda hukuku ve gıda mevzuatı; gıda kontrolu için gereklilikler ve gıda kontrol sisteminin organizasyonu, Modern gıda kanunu, yönetmelik ve standartların hazırlanması, Türkiye’de gıda yasası, yönetmelikler, tebliğler ve standardların tanıtımı; gıda üretimi yapanların ve satanların sorumlulukları; Uluslararası gıda mevzuatı (HACCP, ISO, CAC, AB çalışmaları ve direktifleri, CE işareti, ABD gıda mevzuatı) hakkında bilgiler verilecektir.

Ders Kitabı: Prof. Dr. Nevzat Artık, Prof. Dr. Nevin Şanlıer, Dr. Öğr. Üyesi Aybüke Ceyhun Sezgin, Gıda Güvenliği ve Mevzuatı, Detay Yayıncılık, 2019.

Yardımcı Ders Kitapları: Topal Ş. 2001, Gıda Endüstrisinde Risk Yönetimi Sistemi: HACCP ve Uygulamaları, Taç Ofset, İstanbul. T.S.E., TS EN ISO 9000:2001, TS EN ISO 9001:2000, TS EN ISO 9004:2001 Standartları.

3.

GMS205

YİYECEK İÇECEK YÖNETİMİ

Z

3

0

0

3

3

5

Yiyecek İçecek Hizmetlerinin kapsamı ve önemi, Yiyecek içecek hizmetlerinin verildiği işletmeler ve özellikleri, Yiyecek İçecek işletmelerinde bütçeleme, Bütçeleme aşamaları, Menü planlaması ve geliştirme, Yiyecek içecekleri fiyatlama, mutfak planlaması, Yiyecek içecek kontrol sistemi, Yiyecek üretim kontrolü ve aşamaları, Gelir kontrolü, İçecek maliyet kontrol süreci konuları ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Aktaş, Ahmet,; 2005; Ağırlama Hizmet İşletmelerinde Yiyecek ve İçecek Yönetimi, 2. Baskı. Antalya. Denizer, Dündar,2005; Yiyecek ve İçecek Yönetimi, Detay Yayıncılık, Ankara. SÖKMEN, Alptekin,2010; Yiyecek ve İçecek

Hizmetleri Yönetimi ve İşletmeciliği, Detay, Ankara.

4.

GMS207

YÖNETİM VE ORGANİZASYON

Z

3

0

0

3

3

5

Yönetim kavramı, Organizasyon kavramı, Yönetim teorilerine giriş, Klasik organizasyon teorisi, Neo-klasik organizasyon teorisi, Modern organizasyon teorisi, Sistem yaklaşımı, Durumsallık yaklaşım konuları ele alınacaktır.

Ders Kitabı: Uygur, Akyay (2011). Yönetim ve Organizasyon, Nobel Akademik Yayıncılık Şti,Ankara.

5.

GMS209

MESLEKİ İNGİLİZCE I

Z

2

0

0

2

2

4

Cv writing : Layout and the Necessary Information, Cv writing : Assessment of Curriculum Vitaes/ Finding Job Ads, Cover letter writing (key points), Assessment of cover letters (deadline) / Layout of a business letter, Letter of intent - Statement of purpose letters / Letter of request, Major-specific reading, Assessment of letters / Sample business letters / Fax messages, Business Interviews : Frequently Asked Questions konuları ele alınacaktır.

Ders Kitabı: (RECOMMENDED OR REQUIRED READING) -- Maks. Karakter: 150 [1] Akar, N. Z. ,Özkan Y., &Tarhan,

Ş. (2005) Language & Communication Skills after Graduation. Ders sorumlusunun hazırladığı diğer kaynaklar.

 

Kısaltmalar: Z:Zorunlu;S:Seçmeli;T:Haftalık Teorik Ders Saati;U:Haftalık Uygulama Ders Saati;L:Haftalık Laboratuvar Ders Saati;TS:Haftalık Toplam Ders Saati;K:Dersin Kredisi;AKTS:Dersin Avrupa Kredi Transfer Sistemi Kredisi.

 

IV. Yarıyıl

Sıra
No

Dersin
Kodu

DERSİN ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

GMS202

TATLI VE PASTA SANATI

Z

3