Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında
Tarihçe

Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 29.04.2013 tarihli kararı ile 2013/4716 Sayılı Kararname ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulmuştur.28 Haziran 2021 tarihli ve 2021/4180 sayılı Cumhurbaşkanlığı kararnamesi ile Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun kapatılması, Uygulamalı Bilimleri Fakültesinin kurulması kararlaştırılmıştır. Fakültemiz bünyesinde Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü 19.04.2017 tarihinde açılmıştır. Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, Kadirli Yerleşkesi Kadirli Uygulamalı Bilimleri Fakültesi binasında yer almaktadır. Öğrencilerimiz yerleşke içerisinde bulunan kütüphane, yemekhane, kafeterya, açık spor alanları gibi pek çok mekandan kolaylıkla faydalanma imkanı bulmaktadır.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü

Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünün temeline turizmin sosyal, ekonomik ve teknik yönden gelişimine katkı sağlayacak düzeyde rekreasyon yönetimi alanında teorik ve pratik bilgilerle donatılmış, yabancı dil bilen ve analitik düşünme yeteneği olan turizm sektörü için nitelikli iş görenler, orta ve üst kademe yönetici adayları yetiştirme yatmaktadır. Bu amaç doğrultusunda öğrenciler bir yabancı dil, bilgi teknolojileri, turizm sektörü ve turizm işletmeleri, modern işletmecilik, liderlik ve yöneticilik ile ilgili bilgi ve becerilerle donatılmaktadır.
 
Bölümün Amacı

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Programı öğretim amaçları;
- Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek departmanlarında, catering işletmelerinde, restoran ve diğer yiyecek içecek işletmelerinde işgören (şef) yetiştirmek,
- Konaklama işletmelerinin yiyecek içecek departmanlarında, catering işletmelerinde, restoran ve diğer yiyecek içecek işletmelerinde orta ve üst kademe yönetici (şef) yetiştirmek,
- Yiyecek içecek sektöründe kendi işletmelerini kurabilecek nitelikte girişimci adayları yetiştirmek,
- Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı olarak yiyecek içecek alanıyla ilgili usta öğretici/eğitmen yetiştirmektir
 
Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri
1.  Mesleki çalışmalarında başarılı olabilmeleri için gerekli temel bilgilere sahip,
2. Bir üst öğrenim düzeyinde edinecekleri bilgiler için ya da yapacakları bilimsel çalışmalar için gerekli ön öğrenmelere sahip,
3. Alanında yetkin, yöneticilik ve girişimcilik özellikleri gelişmiş,
4. Ülke ve dünya mutfağının gelişimine katkı sağlayan,
5. Alanı ile ilgili yeni yaklaşımlar ve teknikler geliştirmeyi amaçlayan,
6. Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, güncel bilgileri analiz edebilen ve sentezleyebilen,
7. Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,
8. Toplumsal ve etik sorumluluklara sahip,
9. Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
Gastronomi Uzmanlarını yetiştirmektir.Program Çıktıları
1.  Gastronomi alanında güncel bilgileri içeren kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahip olur.
2. Gastronomi alanında kazandığı teorik ve uygulamalı bilgileri (finans-muhasebe, insan kaynakları yönetimi, pazarlama, araştırma-geliştirme vb.) ve yönetim (örgütleme, planlama, koordinasyon, motivasyon, kontrol etme) bilgilerini rekreasyon, konaklama, seyahat, eğlence ve yiyecek- içecek işletmeciliği alanına uygulayabilir.
3. Gastronomi ve Mutfak Sanatları bölümünde elde ettiği bilgi ve becerileri yardımıyla verileri değerlendirebilir, sorunları tanımlayabilir, analiz edebilir.
4. Mutfak yönetimi ile ilgili sorunlara çözüm geliştirebilir.
5. Gastronomi alanı ile ilgili bir çalışmayı bağımsız olarak yürütebilir.
6. Gastronomi alanı ile ilgili uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen karmaşık sorunları çözmek için bireysel ve ekip üyesi olarak sorumluluk alabilir.
7. Sorumluluğu altında çalışanların bir proje çerçevesinde gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlayabilir ve yönetebilir.
8. Alanda edindiği ileri düzeydeki bilgi ve becerileri eleştirel bir yaklaşımla değerlendirebilir.
9. Alan ile ilgili konularda ilgili kişi ve kurumları bilgilendirebilir; düşüncelerini ve sorunlara ilişkin çözüm önerilerini yazılı ve sözlü olarak aktarabilir.
10. Toplumsal sorumluluk bilinci ile yaşadığı sosyal çevre için proje ve etkinlikler düzenleyebilir ve bunları uygulayabilir.
Kariyer Olanakları

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü mezunlarının mesleğini icra edebileceği pek çok seçenek vardır. Otel, tatil köyü, restoran, bar, catering firmaları, konaklama tesisleri, havayolu şirketleri, seyahat gemileri gibi yiyecek ve içeceklerin hazırlandığı ve sunulduğu her türlü işletmede; gıda işletmelerinin ürün geliştirme bölümlerinde, görsel ve yazılı basın kuruluşlarında, eğtim kurumlarında yönetici, tasarlayıcı ve uygulayıcı olarak çalışabilirler. Yetenekleri doğrultusunda yurt dışında çalışma olanağı bulabilirler. Kendi işletmelerini kurabilir ve yönetebilirler. Alanları ile ilgili akademik çalışma ve eğitimcilik yapabilirler.Güncelleme 12.02.2023 12:07:0722 Eylül 2023