Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans Ders Listesi

                                                                                                                                                                                          A

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI                             : 2023-2024

ENSTİTÜ ADI                                                   : Sosyal Bilimler Enstitüsü

PROGRAM ADI                                                : Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

1. SINIF /1.YARIYIL*

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ

 

 

Etkinlik Saati

 

Sıra Numarası

 

 

 

 

 

 

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Dersin ön koşulu var mı? *****

İntibak Dersi mi? ****

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

TOPLAM SAAT **

Ulusal kredi

AKTS Kredisi **

1

GMSYL5001

Bilimsel Araştırma Yöntemleri ve Etik (Scientific Research Methods and Ethics)

H

H

Z

3

0

0

3

3

6

2

 

GMSSEC1YYTZ

H

H

S

3

0

0

3

3

6

3

 

GMSSEC1YYTZ

H

H

S

3

0

0

3

3

6

4

 

GMSSEC1YYTZ

H

H

S

3

0

0

3

3

6

5

 

GMSSEC1YYTZ

H

H

S

3

0

0

3

3

6

TOPLAM

 

15

0

0

15

15

30

*              Her bir sınıf/yarıyıl için bu formu tekrar düzenleyiniz

**            Bu değer ile B (B1/B2) formundaki tamamlanması gereken asgari değerlerden alınacak saat ve AKTS kredileri toplamının haftalık ders saati olarak 30 ders saatini aşmaması, AKTS kredisi toplamı olarak ise 30 AKTS kredisini sağlaması gerekmektedir.

***          Zorunlu derslerin dışında eğer varsa ilgili yarıyıl için SEÇMELİ DERS GRUP adı/adlarını belirtiniz. Bu grupta alınması gereken ders/derslerin minimum toplam AKTS kredisini ilgili gözeye yazınız.

****        Daha önceki eğitim programında yer alan bir dersin eğitim programından kaldırılması durumunda söz konusu ders yerine düzenlemekte olduğunuz eğitim programında alınması gereken dersi ifade eder. Bu durumdaki dersleri form C’ye işleyiniz.

*****      Ön koşullu dersleri ve ön koşul olan dersleri C formunda belirtiniz.


 

                                                                                                                                                                                                  B

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI                             : 2023-2024

ENSTİTÜ ADI                                                   : Sosyal Bilimler Enstitüsü

PROGRAM ADI                                                : Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

1. SINIF /1.YARIYIL*

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

 

 

SEÇMELİ DERS GRUP ADI:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

1. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Bu seçmeli ders grubu için bu yarıyıl tamamlanması gereken asgari değer

KODU:

GMSSEC1YYTZ

24 AKTS

Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi

 

 

Etkinlik Saati

 

Sıra Numarası

 

 

 

 

 

 

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Dersin ön koşulu var mı? ***

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

TOPLAM SAAT

Ulusal kredi

AKTS Kredisi

1

GMSYL5003

Türk Mutfağı Araştırmaları (Turkish Cuisine Researches)

H

S

3

0

0

3

3

6

2

GMSYL5005

Mutfak Sosyolojisi (Culinary Sociology)

H

S

3

0

0

3

3

6

3

GMSYL5007

Coğrafi İşaret Projeleri (Geographical Indication Projects)

H

S

3

0

0

3

3

6

4

GMSYL5009

Gastronomi ve Popüler Kültür (Gastronomy and Popular Culture)

H

S

3

0

0

3

3

6

5

GMSYL5011

Gastronomide Güncel Konular (Current Issues in Gastronomy)

H

S

3

0

0

3

3

6

6

GMSYL5013

Gastronomi Araştırmacılığı ve Yazarlığı (Gastronomy Research and Authorship)

H

S

3

0

0

3

3

6

7

GMSYL5015

Besin Üretiminde ve Saklamada Yeni Eğilimler (New Trends in Food Production and Storage)

H

S

3

0

0

3

3

6

8

GMSYL5017

Sürdürülebilir Gastronomi Turizmi (Sustainable Gastronomy Tourism)

H

S

3

0

0

3

3

6

9

GMSYL5019

Aromatik Bitkiler ve Baharatlar (Aromatic Herbs and Spices)

H

S

3

0

0

3

3

6

10

GMSYL5021

İçecek Endüstrisinde Güncel Konular (New Issues in Beverage Industry)

H

S

2

2

0

3

3

6

11

GMSYL5023

Gastronomide Ürün Geliştirme ve Duyusal Analiz (Product Development and Sensory Analysis in Gastronomy)

H

S

2

2

0

3

3

6

12

GMSYL5025

Moleküler Gastronomi ve Füzyon Mutfak (Molecular Gastronomy and Fusion Cuisine)

H

S

2

2

0

3

3

6

  • *Her bir sınıf/yarıyıl için bu formu tekrar düzenleyiniz

**            Bu alanın doldurulması zorunludur.

***          Ön koşullu dersleri ve ön koşul olan dersleri C formunda belirtiniz.


 

                                                                                                                                                                                                 A

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI                 : 2023-2024

ENSTİTÜ ADI                                       : Sosyal Bilimler Enstitüsü

PROGRAM ADI                                    : Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

1. SINIF /2.YARIYIL

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI ZORUNLU DERSLERİ

 

 

Etkinlik Saati

 

Sıra Numarası

 

 

 

 

 

 

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Dersin ön koşulu var mı? *****

İntibak Dersi mi? ****

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

TOPLAM SAAT **

Ulusal kredi

AKTS Kredisi **

1

GMSYL5000

Dönem Projesi (Term Project)

H

H

Z

0

0

0

0

0

30

2

 

GMSSEC2YY

H

H

S

3

0

0

3

3

6

3

 

GMSSEC2YY

H

H

S

3

0

0

3

3

6

4

 

GMSSEC2YY

H

H

S

3

0

0

3

3

6

5

 

GMSSEC2YY

H

H

S

3

0

0

3

3

6

6

 

GMSSEC2YY

H

H

S

3

0

0

3

3

6

TOPLAM

 

15

0

0

15

15

60


 

B/1

                                                                                                                                                                                                  

 

 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI                 : 2023-2024

ENSTİTÜ ADI                                       : Sosyal Bilimler Enstitüsü

PROGRAM ADI                                    : Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

1. SINIF /2.YARIYIL

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI SEÇMELİ DERSLERİ

 

 

SEÇMELİ DERS GRUP ADI:

Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

2. Yarıyıl Seçmeli Dersler

Bu seçmeli ders grubu için bu yarıyıl tamamlanması gereken asgari değer

KODU:

GMSSEC2YY

30 AKTS

Bu seçmeli ders grubunda yer alan derslerin listesi

 

 

Etkinlik Saati

 

Sıra Numarası

 

 

 

 

 

 

DERSİN ADI (DERSİN İNGİLİZCE ADI)

Dersin ön koşulu var mı? ***

Zorunlu/Seçmeli

Teorik

Uygulama

Laboratuvar

TOPLAM SAAT

Ulusal kredi

AKTS Kredisi

1

GMSYL5004

Akademik Yazım (Academic Writing)

H

S

3

0

0

3

3

6

2

GMSYL5006

Nicel Araştırmalarda Veri Toplama ve İstatistiksel Analiz (Data Collection and Statistical Analysis in Quantitative Research)

H

S

3

0

0

3

3

6

3

GMSYL5008

Nitel Araştırmalarda Veri Toplama ve İstatistiksel Analiz (Data Collection and Statistical Analysis in Qualitative Research)

H

S

3

0

0

3

3

6

4

GMSYL5010

Gastronomi Turizmi Geliştirme Projeleri (Gastronomy Tourism Development Projects)

H

S

3

0

0

3

3

6

5

GMSYL5012

Gastronomi ve Dijitalleşme (Gastronomy and Digitalization)

H

S

3

0

0

3

3

6

6

GMSYL5014

Gıda Güvenliği ve Kalite Yönetim Sistemleri (Food Safety and Quality Management Systems)

H

S

3

0

0

3

3

6

7

GMSYL5016

Gıda Hazırlamada Yağlar (Oils and Fats in Food Preparation)

H

S

3

0

0

3

3

6

8

GMSYL5018

Disiplinlerarası Bakış Açısıyla Gastronomi (Gastronomy from an Interdisciplinary Perspective)

H

S

3

0

0

3

3

6

9

GMSYL5020

Gıda Pazarlaması (Food Marketing)

H

S

3

0

0

3

3

6

10

GMSYL5022

Gıda ve Şarap Seçimi (Food and Wine Selection)

H

S

2

2

0

3

3

6

11

GMSYL5024

Osmaniye Mutfak Araştırmaları ve Uygulamaları (Osmaniye Culinary Research and Practice)

H

S

2

2

0

3

3

6

12

GMSYL5026

Dünya Mutfağında Yeni Trendler (New Trends in World Cuisine)

H

S

2

2

0

3

3

6


 


 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI                 : 2023-2024

ENSTİTÜ ADI                                       : Sosyal Bilimler Enstitüsü

PROGRAM ADI                                    : Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

 

 

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI ÖNKOŞUL ve EŞDEĞER DERSLERİ

 

SIRA NO

ÖNKOŞULLU/EŞDEĞER DERSİN KODU

ÖNKOŞUL OLAN DERSİN KODU

EŞDEĞERİ OLAN DERSİN KODU

1

GMSYL5000

GMSYL501

 

 

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI ZORUNLU STAJ LİSTESİ

 

SIRA NO

DERS KODU

 

ADI

HANGİ YARIYIL SONUNDA YAPILACAK?

STAJ SÜRESİ (STAJ GÜNÜ)

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİ

 

AÇIKLAMA

1

_

_

_

_

_

_

_

MEZUNİYET İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN TOPLAM STAJ SÜRESİ

_

_

_

_


OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI

ANADAL ÖĞRETİM PROGRAMI FORMU

 

EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI                 : 2023-2024

ENSTİTÜ ADI                                       : Sosyal Bilimler Enstitüsü

PROGRAM ADI                                    : Gastronomi ve Mutfak Sanatları Tezsiz Yüksek Lisans (İkinci Öğretim) Programı

 

 

MEZUNİYET İÇİN TAMAMLANMASI GEREKEN ULUSAL KREDİ ve AKTS KREDİ

 

 

ULUSAL KREDİ

AKTS KREDİ

Zorunlu Dersler için Tamamlanması Gereken

3

36

Seçmeli Dersler için Tamamlanması Gereken

27

54

TOPLAM TAMAMLANMASI GEREKEN

30

90

 

22 Eylül 2023