Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Organik Tarım İşletmeciliği Tezli YL Ders İçerikleri

 

 

ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

DERSLER ve İÇERİKLERİ

ZORUNLU DERS

GÜZ

BİLİMSEL ARAŞTIRMA YÖNTEMLERİ VE YAYIN ETİĞİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Zorunlu

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Çağdaş AKPINAR (cagdasakpinar@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç:  Bilim ve bilgiye ulaşmak, bilimsel yöntemlerde kullanılan araştırma yöntemleri ve araştırma/yayın etiği konusundaki bilgilerin ayrıntılı olarak öğretilmesi amaçlanmıştır.

İçerik:

1. Bilim, bilgi ve bilimsel araştırma kavramları

2. Hipotezin oluşturulması, araştırmanın tasarlanması

3. Bilimsel bilgiye erişim

4. Bilimsel makale okuma

5. Akademik yazım kuralları

6. Etik ve Bilim etiği kavramları

7. Bilimsel araştırmalarda etik dışı davranışlar ve nedenleri

 

 

MAKALE YAZMA STRATEJİLERİ VE AKADEMİK YAZMA EĞİTİMİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Tugay AYAŞAN (tugayayasan@osmaniye.edu.tr)

 

 

 

 

Amaç

Bu ders, araştırma yapan araştırmacıların SSCI-SCI indekste taranan dergilerde makale yazma yetkinliklerini artırmak için hazırlanmıştır.  Eğitim kapsamında SSCI-SCI indekste taranan dergilere gönderilecek makalelerin; giriş, amaç cümlesi, yöntem, bulgular ve yorumlar, sonuç ve tartışma bölümlerinin nasıl yazılacağı, nelere dikkat edilmesi gerektiği adım adım anlatılmıştır. Örnekler üzerinden araştırmacıların yaptığı hatalar ve iyi örnekler eğitim kapsamında anlatılmış olup, ziraat, hayvancılık ve diğer alanlardaki prestijli dergilerde yayın yapma için gereken yeterlilikler, stratejiler ve akademik yazmaya ilişkin bilgiler verilmiştir.

 

Dersin kazanımları:

1.Öğrenci yazar olarak bilimsel bir haberi bilim dünyasına iletmek amacıyla makale yazar.

2.Bilimsel makale ile bildirilmek istenilen bilimsel makalelerin türlerini ayrıntılı bir şekilde öğrenir.

3.Bir makalenin hazırlanma evrelerini öğrenir.

4.Makale yazım kurallarını öğrenir.

 

İçerik:

1.Bilimsel Makale Nasıl Yazılır

2.Bilimsel Makalenin Bölümleri Nelerdir?

3.Bilimsel Makale İçin Literatür Bulma

4.Short Communications, Anket Çalışması Nedir?

5.Bilimsel Hakemlik Nedir?

6.Bilimsel Editörlük Nedir?

7.Makale Gönderme Süreci Nedir?

8. Etik Kurallar Nelerdir?

9. Benzerlik Oranı Bulma Yöntemleri

10. Makalede Yapılan Hatalar ve Düzeltme Yöntemleri

 

ORGANİK KANATLI HAYVAN BESLEME

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Tugay AYAŞAN (tugayayasan@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Hayvan besleme ile ilgili kavramları öğretmek. Kanatlı beslenmesine ilişkin temel konuları teorik ve uygulamalı olarak benimsetmek. Kanatlı hayvan yetiştiriciliğinde uygulanan besleme ilkelerini ve yemleme tekniklerini öğretmek.

İçerik:

 1. Organik kanatlı üretimin temeli, yem temini ve kanatlı besleme kuralları
 2. Organik tavukçuluğun temel prensipleri, Organik yumurtacı tavukların enerji ve besin madde ihtiyaçları
 3. Etlik piliç beslemenin temel prensipleri, etlik piliçlerin besin madde ihtiyacı
 4. Organik hayvancılığın avantaj ve dezavantajları
 5. Bakım, besleme, barınaklar ve sağlık uygulamaları
 6. Hayvan sağlığı, biyogüvenlik ve tedavi
 7. Ekolojik kanatlı üretiminde, beslenmesindeki problemler ve çözüm yolları

 

Dersin kazanımları:

 1. Farklı hayvan türlerinin beslenme ilkelerini bilir ve bu konuda hayvan sahiplerini yönlendirebilir.
 2. Yumurtacı tavukların besin madde ihtiyaçlarını kavrar.
 3. Etlik piliçlerin besin madde ihtiyaçlarını anlar.
 4. Kanatlı hayvan beslemede kullanılan yemler ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olur.

 

 

 

 

ORGANİK TARIMDA BİTKİ BESLEMENİN TEMEL İLKELERİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Çağdaş AKPINAR (cagdasakpinar@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Organik tarımda bitki beslemenin temel prensipleri ve en çok kullanılan besin kaynaklarının ayrıntılı olarak öğretilmesi amaçlanmıştır.

 

İçerik:

 1. Organik tarımda bitki beslemeye giriş
 2. Organik tarımda gübreleme ile geleneksel tarımda ki gübreleme arasındaki farklar
 3. Mikrobiyolojik gübreleme ve önemi
 4. Yeşil gübreleme
 5. Hayvan gübresi
 6. Kompost’a giriş
 7. Organik tarımda kullanılan kayaçlar

 

 

ORGANİK TARIMDA BİYOLOJİK TOPRAK VERİMLİLİĞİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Çağdaş AKPINAR (cagdasakpinar@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Toprak faunası ve bunun toprak verimliliğindeki rolünün öğrenilmesi, toprakların biyolojik verimlilikleri üzerine rizosfer etkileşimlerinin katkısını öğrenebilmek, toprakların azot verimlilikleri üzerine azot fikse edici organizmaların katkısı konusunda bilgi sahibi olabilmek amaçlanmıştır.

 

İçerik:

 1. Biyolojik toprak verimliliğine giriş
 2. Temel kavramlar
 3. Topraktaki mikrobiyal çeşitliliğin birbirleri ile olan ilişkileri
 4. Azot fiksasyonu ve görev alan organizmalar
 5. Bitkinin beslenmesinde mikroorganizmaların rolü
 6. Rizosfer dinamiği

 

BAL ARISI DAVRANIŞLARI

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin YÖRÜK (alaeddinyoruk@osmaniye.edu.tr)

 

Amaç:

Arıların kovan içi davranış ve haberleşme yöntemleri, Arıların kovan dışı davranış ve haberleşme yöntemleri, Arıların kimyasal ve diğer haberleşme yöntemleri

 

İçerik

Bal arılarının sosyal davranış özellikleri, davranışları etkileyen iç ve dış faktörler, kolonide iş bölümünün hormonal ve genetik kontrolü. Bal arılarının öğrenme yetenekleri, çevreyi tanıma ve uyum özellikleri, besin arama ve depolama aktivitesi. Bal arılarının beslenme, savunma, üreme ve çoğalma davranışları. Kolonide kimyasal haberleşme, arı danslarının anlam ve önemi. Davranışın genel doğası, kolonide yaşa bağlı olarak yapılan çalışmalar.

 

ARI ÜRÜNLERİ ÜRETİMİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin YÖRÜK (alaeddinyoruk@osmaniye.edu.tr)

 

Amaç:

Bal Arılardan üretilen ürünler ve üretme tekniklerinin öğretilmesi

 

İçerik

Arı ürünlerinin tanıtımı, Arıcılığın tanımı, Bal üretimi, balın kimyasal yapısı, balın fiziksel özellikleri, balda kalite kavramı, Bal üretimini etkileyen faktörler, insan sağlığında balın önemi. Bal mumu üretimi, bal mumunun arılar ve insanlar için önemi, bal mumunun kimyasal yapısı ve fiziksel özellikleri; Arı sütü üretimi, Arı sütünün kimyasal yapısı ve fiziksel özellikleri, arı sütü üretimini etkileyen faktörler, kolonide arı sütünün önemi, insan yaşamında arı sütünün önemi, Polen üretimi, polen verimini etkileyen faktörler, polenin kimyasal yapısı ve fiziksel özellikleri, polenin koloni için önemi, insanın yaşamında polenin önemi; Propolis üretimi, propolisin kimyasal yapısı ve fiziksel özellikleri, propolisin koloni ve insanlar için önemi, propolis üretme teknikleri.

 

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Nermin BAHŞİ (nerminbahsi@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç:

Dünya ve Türkiye’deki ticaret hacmi organik ürünlerin pazarlanma yolları ve pazarlamada dikkate alınması gerekli önlemlerle ilgili bilgilere yer verilmiştir. Ülkemizde henüz emekleme aşamasında olan organik ürün üretim ve ticaretinin uzun ömürlü ve ülkemiz ekonomisine katkılarının artırılabilmesi ve gelecekte etkin olacak diğer çevreyle dost yetiştirme sistemleri korunması amaçlar kapsamındadır.

 

İçerik:

1.Organik tarım kavramı ve tarihçesi,

2.Temel ilkeleri ve özellikleri,

3.Organik tarımın ekonomi, çevre ve sürdürülebilirlik boyutu,

4.Organik ürünlerde kontrol ve sertifikasyon,

5.Organik ürünlerin üretimi ve ekonomisi,

6.Yasal uygulamalar ve standartlar,

7. Organik ve geleneksel tarımsal üretimde ekonomik karşılaştırmalar,

8.Organik ürünlerin pazarlaması, organik ürünlerin arz ve talebi, organik ürünlerde pazarlama kanalları ve pazarlama marjları, organik ürünlerde tüketici tercihleri ve fiyat oluşumu,

9.Organik tarım ürünlerine yönelik pazarlama araştırmaları,

10.Organik ürünlerin üretim ve pazarlamasında kooperatif, birlik ve diğer üretici örgütleri,

11.Organik tarımın geliştirilmesinde bilgi, yayım, eğitim ve araştırma olanakları,

12.Organik tarım ürünlerine yönelik politikalar.

 

 

 

 

 

DÜNYA’DA VE TÜRKİYE’DE ORGANİK TARIM POLİTİKALARI

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Nermin BAHŞİ (nerminbahsi@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç:

Bu dersin amacı, öncelikle organik tarım kavramını ve kapsamını bilimsel olarak ortaya koymaktır. Daha sonra, dünya ve Türkiye’de organik tarımın mevcut durumu sunulacaktır. Son olarak, ülkemizde organik tarım ve ilgili sektörlere ilişkin temel sorun ve çözüm önerileri ortaya konulacaktır. Bu sayede, ülkemizde organik tarımın yaygınlaştırılması ve ihracatımızın artırılması için politika yapımcılarına yönelik strateji, araştırma, geliştirme ve eğitim konularında önerilerde bulunulacaktır.

 

İçerik:

1.Uluslararası ticaretin nedenleri ve önemi.

2.Dış ticaret teorileri.

3.Uluslararası bağımlılık açısından tarım ürünleri üretimi, tüketimi ve ticareti.

4.Uluslararası ticaret önündeki engeller.

5.Dış ticaret müdahalelerinin ulusal gerekçeleri.

6.Ulusal politikalar ve ticaret yoluyla etkileşim.

7.Dış ticaret müdahalelerinin ekonomik analizi.

8.Tarımsal korumacılığın ölçümü ve ticari savaşlar.

9.Tarım politikaları üzerinde etkili uluslararası kurum, antlaşma ve organizasyonlar.

 

 

ORGANİK TARIM VE TEMEL İLKELERİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

2

2

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Neslihan KILIÇ (neslihankilic@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Organik tarımın önemi, Dünya’da ve ülkemizde organik tarımın gelişimi, organik tarımın temel amacının kavranması,  organik tarımda temel ilkelerin öğretilmesi, organik bitkisel üretim esasları öğretilmesi

İçerik

1-Organik tarımın tanımı ve tarihçesi

2- Türkiye’de ve Dünya’da organik tarım

3-Organik tarımın temel ilkeleri-1

4-Organik tarımın temel ilkeleri-2

5-Organik Tarım ve çevre ilişkileri 

6-Organik tarım ve konvansiyonel tarım arasındaki farklar

7- Organik tarımda yetiştiricilik esasları-1

8-Organik tarımda yetiştiricilik esasları-2

9-Ara sınav

10- Ekim nöbeti

11-Kontrol ve Sertifikasyon-1

12- Kontrol ve sertifikasyon-2

13-Organik tarımda yabancı ot kontrolü

 

Dersin öğrenim kazanımları:

Organik ve konvansiyonel tarım arasındaki farklar

Organik tarımın temel ilkeleri

Organik tarımın uygulama esasları

Organik meyve ve sebze yetiştiriciliği

 

 

RASYON HAZIRLAMA

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

2

2

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

GÜZ

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Tugay AYAŞAN (tugayayasan@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Hayvan beslemede rasyon yapmak. Hayvanların besin madde gereksinmesinin karşılanmasında rasyon kullanımını öğrenmek. Organik büyükbaş, küçükbaş ve kanatlı hayvan beslemeyle ilişkin temel konuları teorik ve uygulamalı olarak benimsetmek. Hayvanların ırk, yaş, canlı ağırlık gibi özelliklerine göre besin madde ihtiyaçlarını belirleyebilmek.

İçerik:

 1. Rasyon nedir?
 2. Rasyon hazırlama kuralları nelerdir? Rasyon hazırlanmasını etkileyen faktörler nelerdir?
 3. Rasyon hazırlarken hangi yem hammaddeleri kullanılır?
 4. Hayvanların besin madde gereksinmeleri nasıl karşılanır?
 5. Hangi hayvanların beslenmesinde rasyon kullanılmaktadır?
 6. Organik büyükbaş hayvan beslemede rasyon oluşumu nasıldır? Kuralları nelerdir?
 7. Organik küçükbaş hayvan beslemede rasyon oluşumu nasıldır? Kuralları nelerdir?
 8. Organik yumurtacı tavukların enerji ve besin madde ihtiyaçlarını karşılamada rasyon yapma
 9. Rasyon hazırlama yöntemleri

 

ORGANİK ARICILIKTA MEVZUATLAR

Dersin Kredisi

Ulusal

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

T

U

6

4

0

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Dönemi

Güz

Dersi Veren Öğretim Üyesi/Üyeleri Ve E-Posta Adresleri

Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Yörük (alaeddinyoruk@osmaniye.edu.tr)

 

Dersin Amacı:

Arıcılık konusunda mevcut mevzuatlar, mevzuatların tanıtılması, mevzuatlarda belirtilen kriterler ışığında üretim hakkında bilgi sahip olması

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Mevzuatların tanıtılması, dünyada belli başlı ülkelerin ya da birliklerin belirledikleri standartların Türk standartları ile karşılaştırılması

 

İçerik

1. Arıcılık mevzuatları ve alandaki uygulamaları

2. Ülkemiz standartları ile Avrupa Birliği standartları karşılaştırma

3. Ülkemiz standartları ile CODEX standartları karşılaştırma

4. Ülkemizde bal standardı ve uygulaması

5. Ülkemizde balmumu standardı ve uygulaması

6. Ülkemizde polen standardı ve uygulaması

7. Ülkemizde propolis standardı geliştirme çalışmaları

8. Ülkemizde arı sütü üretim standardı ve uygulaması

9. Ülkemizde arı zehri üretim standardı oluşturma ve uygulama çalışmaları

10. Ülkemizde ana arı üretim mevzuatı

11. Damızlık ana arı üretim mevzuatı

12. Arıcılık alet ekipmanlar için standartların oluşturulması

13. Ülkemizde bal ormanı üretim çalışmaları

14. Ülkemizde toplu ilaçlama mevzuat çalışmalarının gerekliliği

 

BAHAR DÖNEMİ

ORGANİK BÜYÜKBAŞ ve KÜÇÜKBAŞ HAYVAN BESLEME

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Tugay AYAŞAN (tugayayasan@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Büyükbaş ve küçükbaş hayvan besleme ile ilgili kavramları öğretmek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslenmesine ilişkin temel konuları teorik ve uygulamalı olarak benimsetmek. Büyükbaş ve küçükbaş hayvan yetiştiriciliğinde uygulanan besleme ilkelerini ve yemleme tekniklerini öğretmek.

İçerik:

 1. Organik büyükbaş hayvan üretimin temeli, yem temini
 2. Organik küçükbaş hayvan üretimin temeli, yem temini
 3. Organik büyükbaş hayvancılığın temel prensipleri, besin madde ihtiyaçları
 4. Organik küçükbaş hayvancılığın temel prensipleri, besin madde ihtiyaçları
 5. Ekolojik et ve süt sığırcılığı yetiştiriciliği ve beslenmesi
 6.  Ekolojik koyun ve keçi yetiştiriciliği ve beslenmesi
 7. Bakım, besleme, barınaklar ve sağlık uygulamaları
 8. Ekolojik büyükbaş ve küçükbaş hayvan üretiminde, beslenmesindeki problemler ve çözüm yolları
 9. Hayvan için rasyon hazırlama teknikleri

 

Dersin kazanımları:

1.Büyükbaş ve küçükbaş hayvan türlerinin beslenme ilkelerini bilir ve bu konuda hayvan sahiplerini yönlendirebilir.

2.Büyükbaş hayvanların besin madde ihtiyaçlarını kavrar.

3.Koyunun besin madde ihtiyaçlarını anlar.

4.Keçinin besin madde ihtiyaçlarını bilir.

5.Büyükbaş ve küçükbaş hayvan beslemede kullanılan yemler ve içerikleri hakkında bilgi sahibi olur.

6. Gerek büyükbaş hayvanların gerekse de koyun, keçi gibi küçükbaş hayvanların ihtiyaçları doğrultusunda Rasyon yapımını öğrenir.

 

ORGANİK YEMLER ve YEM TEKNOLOJİSİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Tugay AYAŞAN (tugayayasan@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Hayvan Beslemede kullanılan organik yemleri, yemlerin hazırlanmasını, yemlerin besin madde içeriklerini, yemlerin işlenmesini, yem analizlerini, yem katkı maddelerini öğretmek ve tanıtmak

 

İçerik:

 1. Ekolojik hayvancılıkta yemler ve hayvan besleme ilkeleri
 2. Organik hayvancılıkta yemleme stratejileri ve kullanılan yem hammaddeleri
 3. Yemlerin tanımlanması ve sınıflandırılması,
 4. Yurdumuzda yem bitkilerinin tarımının bugünkü durumu,
 5. Kaba yemlerin- hazırlama teknikleri ve hayvan beslemede kullanılmaları (kuru kaba yemler, yeşil kaba yemler, silaj), konserve yemler,
 6. Organik yem hazırlanma teknikleri ve hayvan beslenmede kullanılmaları (enerji konserveleri, protein konserveleri, ticari yemler, yem katkı maddeleri),
 7. Yemlerin depolanması ve korunmaları sindirim sistemi ve fonksiyonları, temel besin maddeleri ve metabolizmaları, enerji metabolizması.
 8. Silaj ve önemi

 

Dersin kazanımları:

 1. Organik yemler hakkında bilgi sahibi olur.
 2. Yemlerin sınıflandırılması hakkında bilgi sahibi olur.
 3. Organik hayvancılıkta yemleme stratejilerini bilir.
 4. Kaba yem, kesif yem, karma yem, enerji yemleri, protein yemlerini kavrar.

 

HAYVANLARDA METABOLİZMA HASTALIKLARI

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Tugay AYAŞAN (tugayayasan@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Hayvanlarda ortaya çıkan metabolizma hastalıkları bu derste kapsamlı olarak anlatılacaktır. Ayrıca metabolizma hastalıklarına karşı alınması gerekli tedbir ve yöntemler kapsamlı şekilde ifade edilecektir.

İçerik:

 1. Kanatlı hayvanlarda ortaya çıkan metabolizma hastalıkları
 2. Büyükbaş hayvanlarda ortaya çıkan metabolizma hastalıkları
 3. Küçükbaş hayvanlarda ortaya çıkan metabolizma hastalıkları
 4. Enerji metabolizmasıyla ilgili hastalıklar
 5. Düşük kaba yemden kaynaklanan hastalıklar
 6. Mineral madde yetersizlikleri ve dengesizlikleri
 7. Hastalıklar, klinik bulgular ve tedavileri

 

ORGANİK TARIMDA MİKORİZA

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Çağdaş AKPINAR (cagdasakpinar@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Topraklarda mikorizanın bitkilerce N, P, K alımına etkisi, mikorizanın mikro besin elementleri alımına etkisi ve alım mekanizmaları, besin elementleri alımı-mikoriza toprak özellikleri ilişkisinin öğrenilmesidir.

 

İçerik:

1. Mikorizanın tanımı

2. Mikorizanın çeşitleri

3. Mikorizanın makro besin elementleri alımına etkisi

4. Mikorizanın mikro besin elementleri alımına etkisi

5.Organik tarımda mikorizanın önemi

6. Doğal mikoriza

7. Mikoriza mikroorganizma ilişkileri

 

 

ORGANİK TARIMDA KOMPOST

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

 

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Çağdaş AKPINAR (cagdasakpinar@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Organik Tarım bitkisel atıklardan kompost yapımının önemi ve değişik kompost yapımı teknikleri hakkında bilgi vermek amaçlanmıştır.

İçerik:

1.Kompost ve önemi

2. Kompost yapımında C ve N oranı

3. Kompost yapım teknikleri

4. Vermi-kompostun (solucan gübresi) önemi

5. Kompost kullanıldığı alanlar

6. Kompost sıvı gübresi

 

TOPRAK TARİHİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

 

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Doç. Dr. Çağdaş AKPINAR (cagdasakpinar@osmaniye.edu.tr)

 

 

 

Amaç: İnsanlığın ve uygarlığın geçirdiği süreçlerde toprağın rolü, kazanımları ve bu süreçteki tarım teknikleri hakkında bilgiler vermek

 

İçerik:

1. Uyarlığın doğuşu ve toprak

2. Toprak kavramı ve toplumdaki yeri

3. Toprak kavramının tarihsel gelişimi

4. Geçmişten günümüze bitki yetiştiriciliği

5. Geçmişten günümüze tarım teknikleri

6. Geçmişten günümüze sulama teknikleri

 

 

BAL ARISI BİYOLOJİSİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin YÖRÜK (alaeddinyoruk@osmaniye.edu.tr)

 

Amaç:

  Bal arılarının biyolojik özellikleri ve yaşam şekilleri öğretilecektir.

 

İçerik:

Bal arılarının orijin ve evrimi, anatomi ve fizyolojik özellikleri, gelişme, beslenme, iş bölümü, kolonide bireyler arasındaki akrabalık ilişkileri, arılarda çoğalma, üreme ve çiftleşme, koloninin yıllık yaşam döngüsü ve yaşa bağlı işler, arılarda kimyasal haberleşme ve adaptasyon yetenekleri, kolonide çevre şartlarının kontrolü ve koloni savunması

 

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİ PİYASALARI

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Nermin BAHŞİ (nerminbahsi@osmaniye.edu.tr)

 

Amaç: Organik tarım ürünlerinin piyasası hakkında bilgi vermek, karşılaşılan sorunları ele almak amacımızdır.

 

İçerik:

1.Organik tarım ile ilgili temel kavramların ve prensiplerin açıklanması,

2.Organik tarım ürünleri ticaretinin yapısı ve gelişimi,

3.Dünya ve Türkiye’de başlıca organik tarım ürünleri piyasalarının incelenmesi ve yorumlanması.

 

PROJE HAZIRLAMA VE DEĞERLENDİRME

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Nermin BAHŞİ (nerminbahsi@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç: Bu dersin sonunda öğrenciler bir projeyi yapabilecek bilgi ve becerileri elde edecekler, yatırıma yönelmeden önce yatırımın fizibilitesini yaparak ilgili alana yatırım yapmanın karlı olup olmayacağı konusunda karar verebilme becerisine sahip olacaklardır.

 

İçerik:

1.Plan, proje, yatırım, tarımsal yatırım projesi kavramları,

2.Tarımsal yatırım projesi çeşitleri, proje hazırlama ve değerlendirme aşamaları,

3.Tarımsal yatırım projelerinin teknik, ekonomik ve finansal yönünün ortaya konması,

4.Proje kapasite analizleri, proje gelir ve giderlerinin belirlenmesi,

5.Proje süresi, nakit akım tabloları, paranın zaman değeri, projenin bugünkü değeri, proje fikrinin doğuşu ve ön fizibilite etüdü, pazar etüdü, projenin teknik ve finansal yönünün ortaya konması, 6.Tarımsal yatırım projelerinin mali ve ekonomik yönden analizi,

7.Çeşitli tarımsal yatırım projesi örnekleri.

 

Dersin Kazanımları:

1-Tarım, gıda ve tarımsal girdi üretimine ilişkin yatırım projelerinin fizibilite raporlarını hazırlama becerisi

2-Proje için gerekli bilgileri toplamak ve bu bilgileri analiz ederek karar verme becerisi kazanma

3-Yatırım ile ilgili finans kaynaklarını bulma becerisi kazanma

4-Geleceğe ilişkin tahmin yapma (projeksiyon yapma) becerisi

5-Girişimcilik için gerekli olan birçok beceriyi kazanma

6-Projede ekonomik, finansal ve teknik etüdler için piyasada nasıl hareket edileceğini öğrenme becerisi kazanma

 

ORGANİK ÇİLEK YETİŞTİRİCİLİĞİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

2

2

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

 

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

Dr. Öğretim Üyesi Neslihan KILIÇ (neslihankilic@osmaniye.edu.tr)

 

 

1-Dersin genel içerik ve tanıtımı, Çileğin besin değeri ve sağlık açısından önemi

2-Organik çilek üretiminin Dünya'da ve Türkiye'de durumu ve ülke ekonomisine katkısı

3-Morfolojik özellikleri(Kök, gövde, yaprak, kollar. çiçek salkımı, meyve)

4-Çilek yetiştiriciliğinde ekolojik istekler

5-Organik çilek fidelerinin üretim yöntemleri

6-Çilek yetiştiriciliğinde organik gübreleme

7-Organik çilek yetiştiriciliğinde hastalık ve zararlılarla mücadele yöntemleri

8-ARA SINAV

9-Organik çilek yetiştiriciliği için seddelerin hazırlanması uygulaması

10- Organik çilek yetiştiriciliğinde damlama sistemi hazırlanması uygulaması

11-Organik çilek fidesinin dikim şekli (Üçgen dikim) uygulaması

 

12-Organik gübre uygulaması ve biyolojik, biyoteknik mücadele uygulaması

13-Organik çilek meyvelerinin hasat şekli uygulaması

14-Organik çilek meyvelerinde verim, asitlik ve titrasyon analizleri laboratuvar uygulaması

 

 

 

Amaç:

Dünya’da ve Türkiye’de çileğin önemi, yetiştirilen çilek çeşitleri, organik çilek ile konvansiyonel çilek üretimi arasındaki farklar, açıkta ve örtü altında organik çilek bahçesi kurulması gibi konularda bilgi kazandırmak amaçlanmıştır.

 

Dersin öğrenim kazanımları:

Çileğin besin değeri ve sağlık açısından önemi

Organik çilek üretiminin Dünya'da ve Türkiye'de durumu ve ülke ekonomisine katkısı

Bölgelere uygun çilek çeşitleri(nötr, uzun gün, kısa gün)

 

 

BAL ARISI EKOLOJİSİ

 

Dersin Kredisi

Ulusal

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

T

U

6

3

0

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Dönemi

Bahar

Dersi Veren Öğretim Üyesi/Üyeleri Ve E-Posta Adresleri

Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Yörük (alaeddinyoruk@osmaniye.edu.tr)

 

Dersin Amacı:

Bal arısının morfolojik ve fizyolojik yapılarının incelenmesi, sindirim sistemi, dolaşım sistemi, sinir sistemi, üreme sistemi gibi vücut kısımlarının detaylı öğrenilmesi

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Bal arılarında vücut kısımları, iç organları ve görevleri

 

Kaynakları    

1. Bal Arısı Yetiştiriciliği - Ürünleri - Hastalıkları- Aydın, 2017

2. Genç, F. ve Dodoloğlu, A ., 2003. Arıcılığın temel esasları. Atatürk Üniv. Ziraat Fak. Ofset Tesisleri, Yay. No: 931, Erzurum

3. Doğaroğlu, M., 1999. Modern Arıcılık Teknikleri. Anadolu Matbaa. Tekirdağ

 

İçerik

 • 1Bal arılarının ekolojisi, yaşam döngüleri

   

 • 2Arıcılığın tarihsel gelişimi

   

 • 3Arıcılığın yetiştirme tekniklerindeki gelişmeler

   

 • 4Arıcılık sistemleri

   

 • 5Gezginci arıcılık, faydalı ve zararlı yönleri

   

 • 6Türkiye nektarlı bitkileri ve dönemleri

   

 • 7Bal arıların nektar akımına hazırlanması

   

 • 8Bal arıcı ve çevre etkileşimi

   

 • 9Bitkisel üretimde bal arısının rolü

   

 • 10Sabit arıcılık, yararlı ve zararlı yönleri

   

 • 11Bal arılarının taşınmasında dikkat edilecek hususlar ve taşıma davranışı

   

 • 12Bal arısı için mera oluşturulması

   

 • 13Bal ormanlarının arı yetiştiriciliğine katkıları

   

 • 14Bal arılarında besleme ve çevre ilişkisi

 

 

BAL ARISI HASTALIKLARI

 

Dersin Kredisi

Ulusal

Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS)

T

U

6

4

0

Dersin Türü

Seçmeli

Dersin Dönemi

Bahar

Dersi Veren Öğretim Üyesi/Üyeleri Ve E-Posta Adresleri

Dr. Öğretim Üyesi Alaeddin Yörük (alaeddinyoruk@osmaniye.edu.tr)

 

Dersin Amacı:

Ülkemiz arıcılığına zarar veren bal arısı hastalık ve zararlılarının teşhis ve tedavi yöntemlerinin incelenmesi

 

Öğretim Yöntem ve Teknikleri:

Ülkemiz arıcılığına büyük zararlar veren, varroassis, Nosema, septisemi, kronik ve akut arı felçleri, Avrupa yavru çürüklüğü, Amerikan yavru çürüklüğü, kireç hastalığı gibi bal arısı hastalıkları parazit ve zararlılarının tanıtılması, preparatlarının hazırlanması, tedavi yöntemlerinin uygulanması gösterilecek ve ayrıca bu hastalık ve zararlıların yayılmasını önlemek için alınması gerekli yasal önlemler tartışılacaktır. Ayrıca Varroa parazitinin biyolojisi ve kontrol yöntemleri incelenecektir.

 

 

İçerik

 • 1Bal arısı hastalıkları, arı kolonileri üzerindeki etkileri
 • 2Yavru hastalıkları
 • 3Ergin arı hastalıkları
 • 4Amerikan yavru çürüklüğü, etmeni, sebepleri ve tedavi yöntemleri
 • 5Avrupa yavru çürüklüğü, etmeni, sebepleri ve tedavi yöntemleri
 • 6Nosema hastalığı, etmeni, sebepleri ve tedavi yöntemleri
 • 7Akut arı felci, etmeni, sebepleri ve tedavi yöntemleri
 • 8Bal arısı parazitleri, zararları ve mücadele yöntemleri
 • 9Varroa paraziti, etkileri ve mücadelesi
 • 10Trake akarı, etkileri ve mücadelesi
 • 11Balmumu güvesi (Galeria Mellonella L.) , etkileri ve mücadelesi
 • 12Bal arısı zararlılar ve mücadelesi
 • 13Mantarların sebep olduğu hastalıklar ve mücadele yöntemleri
 • 14Virüslerin sebep olduğu hastalıklar ve korunma yöntemleri

 

TARIM İŞLETMELERİNDE FAALİYET SONUÇLARININ ANALİZİ

DERSİN KREDİSİ

ULUSAL

AVRUPA KREDİ TRANSFER SİSTEMİ (AKTS)

T

U

 

6

3

0

DERSİN TÜRÜ

Seçmeli

DERSİN DÖNEMİ

BAHAR

DERSİ VEREN ÖĞRETİM ÜYESİ/ÜYELERİ VE E-POSTA ADRESLERİ

 

Dr. Öğretim Üyesi Nermin BAHŞİ (nerminbahsi@osmaniye.edu.tr)

 

 

Amaç:  Tarım işletmelerinin yönetim ilkelerini özümseyerek, tarım işletmesinin faaliyetlerinin ekonomik analizini yapma ve yorumlama becerisi kazandırmaktır.

 

İçerik:

 1. Tarımsal işletme yönetiminin temel ilkeleri,
 2. İşletme analizinin amacı ve kapsamı,
 3. İşletmelerde gayrisafi üretim değeri, işletme masrafları ve brüt karın hesaplanması,
 4. Tüm işletme analizi,
 5. Brüt kar analizi,
 6. Tarım ürünlerinde maliyet hesabı

 

UZMANLIK ALAN DERSİ

Amaç

Organik Tarım ile ilgili proje hazırlamak, bu konuda araştırma yapmak, son gelişmelerin ışığı altında araştırma ve inceleme sonuçlarını değerlendirmek, tartışmak

İçerik

 1. Danışmanı eşliğinde araştırma konusu belirler.

2. Araştırma konusu ile ilgili literatür taraması yapar.

3. Danışman eşliğinde konuyla ilgili uygun yöntemleri belirler.

4. Danışmanı gözetiminde proje yazar.

5. Danışmanı gözetiminde araştırmasını yapar.

6. Danışmanı gözetiminde araştırma sonuçlarını değerlendirir ve yorumlar

 

SEMİNER

Amaç

Yüksek lisans ve doktora öğrencilerinin, tez konuları ile ilgili güncel ve eğitim öğretim sürecine katkı sağlayacak bir çalışmayı, bilimsel araştırma yöntemlerine uygun olacak şekilde hazırlayarak, topluluk önünde anlatabilme, tartışabilme ve iletişim yeteneğini geliştirmedir.

Seminer Süreci:

•Tez çalışmalarıyla ile ilgili bir literatür taraması

•Danışman öğretim üyesi ile birlikte bir seminer konusu belirleme

•Belirlenen tarihte seminer sunumu ve anlatımı

Seminer için ayrılan süre en az 30 dakika olmalıdır.

 

TEZ ÇALIŞMASI

Amaç

Organik Tarım alanında bir yüksek lisans tezi hazırlamak ve sunmak.

 

İçerik

1 Danışman gözetiminde tez konusunu belirler.

2 Yüksek lisans tez projesi ile ilgili literatür taraması yapar.

3 Danışman gözetiminde tez projesini hazırlar.

4 Danışman gözetiminde araştırma protokolüne uygun deney düzenini hazırlar ve araştırmanın deneysel bölümünü tamamlar.

5 Danışman ile birlikte araştırma verilerini değerlendirir ve yorumlar.

6 Tezini yazım kurallarına uygun olarak yazar ve sunar.

 

22 Eylül 2023
İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mh. 2006 Sokak No 12, Kadirli / OSMANİYE
03288880090
kadirliubf@osmaniye.edu.tr