Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Bölüm Hakkında

 

 

Tarihçe

Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 29.04.2013 tarihli kararı ile 2013/4716 Sayılı Kararname ile Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’ne bağlı Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu olarak kurulmuştur. Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu bünyesinde, 31.05.2013 tarihinde Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü açılmıştır. 2014-2015 Eğitim-Öğretim yılında Organik Tarım İşletmeciliği bölümüne öğrenci alarak eğitim-öğretime başlamıştır.
Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü

Organik Tarım İşletmeciliği Bölümü, günün koşullarına uygun bilimsel bilgi üreten bu alandaki sorunları bilimsel ve ekonomik yöntemlerle çözen ve bu yöntemleri çağa uygun olarak güncelleyen ve bu amaca uygun olarak ülke insanının bilgi ile donatılmasının sağlayan Türkiye’nin bilim ve medeniyete ciddi katkılar sunan bir ülke konumuna gelmesi için çalışan bir bölüm olmayı amaçlamıştır.

Bölümde mevcut olan öğretim elemanlarının hedefi; özgün araştırmalar yapmak, bu araştırma sonuçlarını yurtiçi ve yurtdışı bilimsel-akademik yayın organlarında yayınlayarak Organik Tarım İşletmeciliği ve bu konudaki diğer bilim dallarına katkıda bulunmaktır. Bölümde yapılacak bilimsel çalışmalar, ülkemizin ve bölgemizin bir takım problemlerinin çözümüne zemin hazırlamak için yardımcı ve etkin bir rol üstlenecektir.
 
Bölümün Amacı

Organik tarım konusunda faaliyet gösteren tüm işletmelerin, kamu veya özel sektör kuruluşlarının organik tarımla ilgili kısımlarının ihtiyacını karşılayacak veya kendi işini kurabilecek; analitik düşünme yeteneğine sahip, problem çözen, girişimci organik tarım meslek elemanları yetiştirmektir. Aynı zamanda sürdürülebilir tarım ve kalkınma, eko-turizm, biyolojik çeşitliliğin korunması, erozyon, çölleşme ve iklim değişikliğine neden olan faktörlerin etkisinin azaltılması konusunda eğitim ve araştırma faaliyetleri yürütmek programın bir diğer amacıdır.
 
Bölümümüzün Program Eğitim Hedefleri

1.

Mesleki çalışmalarında başarılı olabilmeleri için gerekli temel bilgilere sahip,

2.

Bir üst öğrenim düzeyinde edinecekleri bilgiler için ya da yapacakları bilimsel çalışmalar için gerekli ön öğrenmelere sahip,

3.

Takım halinde ve bireysel çalışma yetisine sahip, bilgiye ulaşma yollarını kullanabilen,

4.

Eleştirel düşünme ve öz değerlendirebilme becerisine sahip,

5.

Toplumsal ve etik sorumluluklara sahip,

6.

Gelişime açık, hayat boyu öğrenmenin önemini kavramış ve ilke haline getirmiş,
 
 

Program Çıktıları

1

-Organik Tarım İşletmeciliği alanıyla ilgili kuramsal ve uygulamalı bilgilere sahiptir.

2

-Organik Tarım İşletmeciliği alanıyla ilgili stratejileri, yöntem ve teknikleri ölçme ve değerlendirme bilgisine sahiptir.

3

-Organik Tarım İşletmeciliği alanında edindiği kuramsal ve uygulamalı bilgileri kullanarak alanıyla ilgili olay ve olguları bilimsel yöntem ve tekniklerle inceler, yorumlar ve değerlendirir.

4

-Organik Tarım İşletmeciliği alanında sorunları tanımlar, analiz eder, araştırmalara ve kanıtlara dayalı çözüm önerileri geliştirir.

5

-Organik Tarım İşletmeciliği alanıyla ilgili plan proje hazırlar, çalışmaları bağımsız olarak yürütür, danışmanlık, denetim ve bilirkişilik yapar.

6

-Organik Tarım İşletmeciliği alanında uygulamalarda karşılaşılan ve öngörülemeyen sorunları çözmek için bireysel veya ekip üyesi olarak sorumluluk alır.

7

-Organik Tarım İşletmeciliği alanında sorumluluğu altında çalışanların gelişimlerine yönelik etkinlikleri planlar ve yönetir.

8

-Organik Tarım İşletmeciliği alanında bilimsel bilgiye ulaşır, analitik düşünür ve tasarım yapar. Edinilen bilgileri toplum yararına kullanır. Disiplinler arası çalışma yapar.

9

-Organik Tarım İşletmeciliği alanında edindiği bilgi ve beceriler ile yaşam boyu öğrenmeye ilişkin olumlu tutum geliştirir.

10

-Bir yabancı dili en az Avrupa Dil Portföyü B1 düzeyinde kullanarak alanındaki bilgileri izler ve meslektaşları ile iletişim kurar.

11

-Organik Tarım İşletmeciliği alanının gerektirdiği düzeyde bilgisayar yazılımı ile birlikte bilişim ve iletişim teknolojilerini ileri düzeyde kullanır.

12

-Organik Tarım İşletmeciliği alanıyla ilgili mevzuata hâkimdir ve uygun davranır. Bilimsel, kültürel ve etik değerlere uygun hareket eder. Yakın tarih bilgisine sahiptir.

13

-Sosyal hakların evrenselliği, sosyal adalet, kalite kültürü ve kültürel değerlerin korunması ile çevre koruma, iş hukuku, iş sağlığı ve güvenliği konularında yeterli bilince sahiptir.


 
Kariyer Olanakları

Organik Tarım İşletmeciliğini bitiren kişiler kendi işletmelerini kurabilecekleri gibi Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı ve Bakanlığa bağlı tarım işletmelerinde ya da tarımla ilgili faaliyet gösteren özel kuruluşlarda çalışma olanaklarına sahiptirler. Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler. Özel Sektör İşletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri ile sürdürülebilir tarım (organik tarım ve iyi tarım uygulamaları) kontrol ve sertifikasyon kuruluşları. Kendi işletmeleri: Organik tarımsal (bitkisel ve hayvansal) üretim ve pazarlama işletmeleri.

 

22 Eylül 2023
İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mh. 2006 Sokak No 12, Kadirli / OSMANİYE
03288880090
kadirliubf@osmaniye.edu.tr