Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders Listesi

ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ

DERSLER-AKTS KREDİLERİ

ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ

1. SINIF I. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ101

ORGANİK TARIM (ORGANIC FARMING)

Z

2

1

0

3

3

3

2.

OTİ103

TOPRAK BİLGİSİ (SOIL SCİENCE)

Z

2

0

0

2

2

3

3.

OTİ105

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ I (INTRODUCTION TO BUSINESS SCIENCE I)

Z

2

0

0

2

2

2

4.

OTİ109

MATEMATİK (CALCULUS I)

Z

3

0

0

3

3

3

5.

OTİ 111

GENEL KİMYA (GENERAL CHEMISTRY)

Z

3

0

0

3

3

3

6.

TBT101

TEMEL BİLGİ TEKNOLOJİLERİ I (BASIC INFORMATION TECHNOLOGIES I)

Z

2

2

0

4

3

4

7.

YDL101

İNGİLİZCE I
(ENGLISH I)

Z

2

1

0

3

2.5

5

8.

ATA101

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ I
(PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS I)

Z

2

0

0

0

2

2

9

TDL101

TÜRK DİLİ I (TURKISH LANGUAGE I)

Z

2

0

0

2

2

2

10

DOY101

DİJİTAL OKURYAZARLIK I
(DIGITAL LITERACY)

Z

2

0

0

2

2

3

Toplam

22

4

0

26

24,5

30

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORGANİK TARIM İŞLETMECİLİĞİ BÖLÜMÜ DERSLER-AKTS KREDİLERİ

1. SINIF 2. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ102

BİYOLOJİ (BIOLOGY)

Z

2

0

0

2

2

2

2.

OTİ104

İŞLETME BİLİMİNE GİRİŞ II

(INTRODUCTION TO BUSINESS SCIENCE II)

Z

3

0

0

3

3

4

3.

OTİ106

GİRİŞİMCİLİK I (ENTREPRENEURSHIP I)

Z

2

0

0

2

2

4

4.

OTİ108

EKOLOJİ (ECOLOGY)

Z

3

0

0

3

3

3

5.

OTİ110

GENEL EKONOMİ (GENERAL ECONOMY)

Z

3

0

0

3

3

4

6.

OTİ112

ORGANİK TARIMDA HAYVANCILIK (LIVESTOCK IN ORGANIC AGRICULTURE)

Z

2

2

0

4

3

4

7

YDL102

İNGİLİZCE II
(ENGLISH II)

Z

2

1

0

3

2.5

5

8

ATA102

ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILAP TARİHİ II
(PRINCIPLES OF ATATURK AND HISTORY OF REVOLUTIONS II)

Z

2

0

0

2

2

2

9

TDL102

TÜRK DİLİ II
(TURKISH LANGUAGE II)

Z

2

0

0

2

2

2

Toplam

20

4

0

24

20.5

30

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ201

TARIM EKONOMİSİ VE İŞLETMECİLİĞİ (AGRICULTURAL ECONOMY AND MANAGEMENT)

Z

2

0

0

2

2

3

2.

OTİ203

TARIM VE ÇEVRE (AGRICULTURE AND ENVIRONMENT)

Z

3

0

0

3

3

5

3.

OTİ205

GENEL BAHÇE BİTKİLERİ (HORTICULTURE)

Z

2

0

0

2

2

4

4.

OTİ207

BİTKİ BESLEME (PLANT NUTRITION)

Z

3

2

0

5

4

5

5.

OTİ209

İSTATİSTİK I (STATISTICS)

Z

3

0

0

3

3

5

 

 

 

S

12

2

0

14

13

8

Toplam

25

4

0

29

27

30

 

 

2. SINIF III. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ211

YÖNETİM ORGANİZASYON (MANAGEMENT ORGANIZATION)

S

3

0

0

3

3

4

2.

OTİ213

İŞ SAĞLIĞI VE İŞ GÜVENLİĞİ (OCCUPATIONAL HEALTH AND SAFETY)

S

3

0

0

3

3

4

3.

OTİ215

TARIMSAL MEKANİZASYON (AGRICULTURAL MECHANIZATION)

S

2

2

0

4

3

4

4.

OTİ217

GİRİŞİMCİLİK II (ENTREPRENEURSHIP II)

S

2

0

0

2

2

4

5.

OTİ219

AKADEMİK TÜRKÇE (ACADEMIC TURKISH)

S

2

0

0

2

2

4

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ202

ORGANİK SEBZECİLİK (ORGANIC VEGETABLES)

Z

2

1

0

3

3

5

2.

OTİ204

GENEL MUHASEBE (GENERAL ACCOUNTING)

Z

2

0

0

2

2

4

3.

OTİ206

SÜRDÜRÜLEBİLİR TOPRAK YÖNETİMİ (SUSTAINABLE SOIL MANAGEMENT)

Z

3

0

0

3

3

5

4.

OTİ222

YEMLER VE YEM TEKNOLOJİSİ (FEED AND FEED TECHNOLOGYı

Z

3

0

0

3

3

4

5.

OTİ224

TARIM İŞLETMELERİNDE PERFORMANS ANALİZİ (PERFORMANCE ANALYSIS IN AGRICULTURAL ENTERPRISES)

Z

3

0

0

3

3

5

 

 

 

S

12

2

0

14

13

8

Toplam

25

3

0

28

27

30

 

2. SINIF IV. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ212

STRATEJİK YÖNETİM (STRATEGİC MANAGEMENT)

S

3

0

0

3

3

4

2.

OTİ214

İŞ HUKUKU( BUSİNESS LAW)

S

2

0

0

2

2

3

3.

OTİ216

ORGANİK TARIMDA TOHUMCULUK (SEEDS İN ORGANİC AGRİCULTURE)

S

2

0

0

2

2

4

4.

OTİ218

ÖLÇME (MEASURİNG)

S

3

2

0

5

4

4

5.

OTİ220

TÜRK TARIM MEVZUATI (TURKİSH AGRİCULTURAL LEGİSLATİON)

S

2

0

0

2

2

3

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ301

TARIM İŞLETMELERİNDE ÜRETİM YÖNETİMİ (PRODUCTİON MANAGEMENT IN AGRICULTURAL ENTERPRISES)

Z

3

0

0

3

3

5

2.

OTİ303

TARIMSAL KOOPERATİFÇİLİK (AGRICULTURAL COOPERATIVES)

Z

2

0

0

2

2

3

3.

OTİ305

TARIM ÜRÜNLERİ PAZARLAMASI (AGRICULTURAL PRODUCTS MARKETING)

Z

3

0

0

3

3

5

4.

OTİ307

GENEL MİKROBİYOLOJİ (MICROBIOLOGY)

Z

2

1

0

3

3

5

5.

OTİ309

TARIMSAL MUHASEBE (AGRICULTURAL ACCOUNTING)

Z

3

0

0

3

3

4

 

 

 

S

9

1

0

10

10

8

Toplam

22

2

0

24

24

30

 

 

3. SINIF V. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ311

TARIM TARİHİ VE DEONTOLOJİSİ (AGRICULTURAL HISTORY AND DEONTOLOGY)

S

2

0

0

2

2

2

2.

OTİ313

GENEL TARLA BİTKİLERİ (GENERAL FIELD CROPS)

S

3

0

0

3

3

4

3.

OTİ315

MANTARCILIK (MUSHROOMS)

S

2

1

0

3

3

4

4.

OTİ317

TIBBİ VE AROMATİK BİTKİLER (MEDICINAL ANDAROMATIC PLANTS)

S

2

0

0

2

2

2

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ302

PAZARLAMA ARAŞTIRMASI (MARKETING RESEARCH)

Z

3

0

0

3

3

5

2.

OTİ304

TARIMSAL KREDİ VE FİNANSMAN (AGRİCULTURAL CREDIT AND FINANCING)

Z

2

0

0

2

2

4

3.

OTİ306

ORGANİK TARIMDA MEYVECİLİK (FRUİT GROWING IN ORGANİC AGRICULTURE)

Z

2

1

0

3

3

5

4.

OTİ308

ORGANİK TARIMDA HASTALIKLAR (DISEASES IN ORGANIC AGRICULTURE)

Z

3

1

0

4

4

5

5.

OTİ310

İYİ TARIM UYGULAMALARI (GOOD AGRICULTURAL PRACTICES)

Z

2

0

0

2

2

3

 

 

 

S

12

2

0

14

13

8

Toplam

24

4

0

28

27

30

 

 

3. SINIF VI. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

1.

OTİ312

SULAMA TEKNİKLERİ (IRRIGATIONTECHNIQUES)

S

2

0

0

2

2

2

2.

OTİ314

İNSAN KAYNAKLARI (HUMAN RESOURCES)

S

3

0

0

3

3

4

3.

OTİ316

ORGANİK TARIM ÜRÜNLERİNDE İŞLEME TEKNOLOJİSİ (PROCESSİNG TECHNOLOGY İN ORGANİC AGRİCULTURE PRODUCTS )

S

3

0

0

3

3

4

4.

OTİ320

GÖNÜLLÜLÜK ÇALIŞMALARI (VOLUNTEERING STUDIES)

S

1

2

0

2

2

2

5

OTİ322

HAYVAN BESLEMEDE RASYON HAZIRLAMA TEKNİKLERİ (RATION PREPARATION TECHNIQUES IN ANIMAL FEEDING)

S

3

0

0

3

3

4

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

 

4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ)

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

 

1.

OTİ401

ARAŞTIRMA YÖNTEM VE TEKNİKLERİ (RESEARCH METHODS AND TECHNIQUES)

Z

3

0

0

3

3

4

 

2.

OTİ403

SERACILIK (GREENHOUSE CULTIVATION)

Z

2

1

0

3

3

5

 

3.

OTİ405

TARIM POLİTİKASI (AGRICULTURAL POLICY)

Z

3

0

0

3

3

4

 

4.

OTİ419

ORGANİK HAYVAN BESLEME (ORGANICANIMAL FEEDING)

Z

3

0

0

3

3

4

 

5.

OTİ409

MEZUNİYET TEZİ 1 (GRADUATION THESIS 1)

Z

0

2

0

2

1

5

 

 

 

 

S

9

4

0

13

12

8

 

Toplam

21

6

0

27

25

30

 

 

4. SINIF VII. YARIYIL (GÜZ DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

 

1.

OTİ411

ZOOTEKNİ (ANIMAL SCIENCE)

S

2

1

0

2

3

4

 

2.

OTİ413

İŞ ETİĞİ VE SOSYAL SORUMLULUK (BUSINESS ETHICS AND SOCIAL RESPONSIBILITY)

S

3

0

0

3

3

4

 

3.

OTİ415

BUDAMA TEKNİKLERİ (PRUNING TECHNIQUES)

S

2

1

0

3

3

4

 

4.

OTİ417

TARIM İŞLETMELERİNDE BİLGİSAYAR UYGULAMALARI (COMPUTER APPLICATIONS INAGRICULTURAL ENTERPRISES )

S

2

2

0

2

3

4

 

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ)

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

 

1.

OTİ402

İLETİŞİM VE YAYIM (COMMUNICATION AND PUBLISHING)

Z

3

0

0

3

3

4

 

2.

OTİ404

ORGANİK TARIMDA GÜBRELER VE GÜBRELEME (FERTILIZERS AND FERTILIZATION IN ORGANIC AGRICULTURE)

Z

2

2

0

4

3

5

 

3.

OTİ406

ARICILIK VE TOZLAŞMA (BEEKEEPING AND POLLINATION)

Z

2

1

0

3

3

4

 

4.

OTİ408

ULUSLARARASI PAZARLAMA (INTERNATIONAL MARKETING)

Z

3

0

0

3

3

4

 

5.

OTİ410

MEZUNIYET TEZI 2 (GRADUATION THESIS 2)

Z

0

2

0

2

1

5

 

 

 

 

S

11

1

0

12

12

8

 

Toplam

21

6

0

27

25

30

 

 

4. SINIF VIII. YARIYIL (BAHAR DÖNEMİ) SEÇMELİ DERSLERİ

SIRA
NO

DERS KODU

DERS ADI

Z/S

T

U

L

TS

K

AKTS

 

1.

OTİ412

KALİTE GÜVENCE VE STANDARTLARI (QUALITY ASSURANCEAND STANDARDS)

S

3

0

0

3

3

4

 

2.

OTİ414

ZEYTİN YETİŞTİRİCİLİĞİ (OLIVE CULTIVATION)

S

2

1

0

3

3

4

 

3.

OTİ416

BİTKİ FİZYOLOJİSİ (PLANT PHYSIOLOGY)

S

3

0

0

3

3

4

 

4.

OTİ418

ORGANİK TARIMDA MÜCADELE YÖNTEMLERİ (CONTROL METHODS IN ORGANIC AGRICULTURE)

S

3

0

0

3

3

4

 

Not 1. Z: Zorunlu ders, S: Seçmeli ders, T: Haftalık ders saati, U: Haftalık uygulama saati, L: Haftalık laboratuvar saati, TS: Dersin toplam saati, K: Dersin kredisi, AKTS: Avrupa Kredi Transfer Sistemi.

 

22 Eylül 2023
İletişim
Şehit Kansu Küçükateş Mh. 2006 Sokak No 12, Kadirli / OSMANİYE
03288880090
kadirliubf@osmaniye.edu.tr