Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Korkut Ata Sözleri

DER Kİ


Dede Korkut söylemiş

Allah Allah demeyince işler düzelmez, kadir Tanrı vermeyince er zenginleşmez. Kibirlilik eyleyeni Tanrı sevmez, gönlünü yüce tutan erde devlet olmaz. Kül tepecik olmaz, güveyi oğul olmaz. Lapa lapa karlar yağsa yaza kalmaz, yapağılı yeşil çimen güze kalmaz. Eski pamuk bez olmaz, eski düşman dost olmaz. Kara çelik öz kılıcı çalmayınca hasım dönmez, er malına kıymayınca adı çıkmaz. Kız anadan görmeyince öğüt almaz, oğul babadan görmeyince sofra çekmez.

Dede Korkut bir daha söylemiş:

Sert yürürken cins bir ata nâmert yiğit binemez, binince binmese daha iyi. Çalıp keser öz kılıcı nâmertler çalınca çalmasa daha iyi. Çalabilen yiğide ok ile kılıçtan çomak daha iyi. Misafiri gelmeyen kara evler yıkılsa daha iyi. Atın içmediği acı sular sızınca sızmasa daha iyi. Baba adını yürütmeyen hoyrat oğul baba belinden inince inmese daha iyi, ana rahmine düşünce doğmasa daha iyi. Yalan söz bu dünyada olunca olmasa daha iyi. Gerçeklerin üç otuz on yaşınız dolsun, Hak size kötülük getirmesin, devletiniz devamlı olsun hânım hey!

Dede Korkut bir daha söylemiş, görelim hânım ne söylemiş:

Geceleyin kervan göçtüğünü çayır kuşu bilir. Oğlun kimden olduğunu ana bilir. Erin ağırını hafifini at bilir. Ağır yüklerin zahmetini katır bilir. Nerede sızılar var ise çeken bilir. Gâfil başın ağrısını beyni bilir. Kolca kopuz yükseltip elden ele, beyden beye ozan gezer. Erin cömerdini erin cimrisini ozan bilir. Karşınızda çalıp söyleyen ozan olsun. Azıp gelen kazayı Tanrı savsın. Yerli kara dağların yıkılmasın. Gölgeli koca ağacın kesilmesin. Allah’ın verdiği ümidin kesilmesin. Günahınızı adı güzel Muhammet bağışlasın hânım hey!

Osmaniye Kokut Ata Ünivesitesi, Karacaoğlan Yerleşkesi’nde bulunan Korkut Ata heykelinin kaidesinde Korkut Ata’nın Duası yer almaktadır:

“Korkut Ata’nın Duası

Kara dağların yıkılmasın

Gölgelice büyük ağacın kesilmesin

Taşkın akan güzel suyun kurumasın

Koşar iken ak boz atın sendelemesin

Vuruştuğunda kara çelik öz kılıcın çentilmesin

Dürtüşürken alaca mızrağın ufalanmasın

Ak sakallı babanın yeri cennet olsun

Ak bürçekli ananın yeri cennet olsun

Ahir sonu arı imandan ayırmasın

Kadir Tanrı seni namerde muhtaç eylemesin”

İletişim
Fakiusagi Mah. Karacaoglan Yerleskesi
03288271000
alidoganer@osmaniye.edu.tr