Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Genel Bilgiler

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi

Kültür ve Turizm Bakanlığı

Türk Tarih Kurumu

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu

Osmaniye Belediyesi

Türk Keneşi

Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı

Uluslararası Türk Akademisi

TÜRKSOY

Osmaniye Vakfı işbirliği

ve

Sayın Devlet BAHÇELİ’nin Himayelerinde

 

      Türklerin kültür ürünlerinin yaratıldığı ve aktarıldığı ozanlık-âşıklık geleneği, Türk Dünyası adını verdiğimiz geniş coğrafyada tüm canlılığı ile devam etmektedir. Bu geleneğin sürdürüldüğü Türk boyları arasındaki sanatçılar olan akınlar, bahşılar, jıravlar, ozanlar ve âşıklar sadece Türk şiirini ve destan geleneğini yaşatmakla kalmamışlar, aynı zamanda Türk şiirinin ve Türkçenin gelişimine katkı sağlamışlardır. Bu gelenekte Oğuz Türkleri kültür dairesinde "Dede Korkut”, Kıpçak Türkleri arasında "Korkut Ata" adlı destan geleneğinin yazılı gelenekteki en yaygın bilinenleri, Dede Korkut Kitabı’nda yer alan destanlardır.

    İlki Dresden’de; ikincisi Vatikan’da bulunan Dede Korkut Kitabı’nın üçüncü nüshasının, 2019’da İran’ın Türkmen Sahra bölgesinde bulunması, Türklük bilimi için yeni bir heyecanın oluşmasını sağlamıştır. Türkiye dışında diğer Türk Cumhuriyetleri ve farklı Türk bölgelerinde en çok sevilen ve incelenen eserlerden biri olan Dede Korkut Kitabı hakkında Türkiye ve dünyanın diğer ülkelerinde birçok kitap, makale ve bildiri neşredilmiştir.

    Bu sebeple “Uluslararası Dede Korkut/Korkut Ata Sempozyumu (Çalışmaların Dünü-Bugünü-Yarını)” adını verdiğimiz bu sempozyumun konusu, Türkiye dışında Azerbaycan, Kazakistan, KKTC, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan gibi Türk Cumhuriyetleri yanında, ABD, Almanya, Çin (Doğu Türkistan), Fransa, İran, İtalya, Macaristan ve Rusya Federasyonu gibi ülkelerde Dede Korkut Kitabı'nın bilinen nüshaları ve buralarda sözlü gelenekte yaşayan anlatmalar hakkında yapılan çalışmaların belirlenmesi ve değerlendirmesi olacaktır. Ayrıca Dede Korkut Kitabı’nın yeni bulunan üçüncü nüshası başta olmak üzere, diğer nüshaların “Oluşum-Aktarımı”, “Şekil-Yapı” ve “Muhtevaları” ele alınacak ve son olarak “Türk Kültürü” ve “Çağdaş Dünya” temelinde Dede Korkut Kitabı incelenecektir. “Çağdaş Dünya” bağlamında Dede Korkut Kitabı’nın günümüz ve gelecekteki kuşaklara aktarımında, gittikçe gelişen görsel imkânlar çerçevesinde, hangi ilkeler doğrultusunda işlenebileceği gibi konular tartışma konusu edilecektir.

    Sempozyum; Türkmen Beyi Sn. Dr. Devlet BAHÇELİ'nin himayelerinde; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi, T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı, Türk Tarih Kurumu, Osmaniye Belediyesi, Türk Keneşi, Uluslararası Türk Kültür ve Miras Vakfı, Uluslararası Türk Akademisi, TÜRKSOY, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu ve Osmaniye Vakfı’nın işbirliğiyle gerçekleştirilecektir. Böylece farklı ülkelerden gelen bilim insanları arasında Dede Korkut/ Korkut Ata geleneği ve eserleri hakkında bilgi alış-verişi ve bilimsel ortaklık sağlanmış olacaktır.

    Sempozyum 8-11 Nisan 2020 tarihlerinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi’nde düzenlenecektir.  Sempozyuma sadece "Çağrılı Konuşmacılar" katılacaktır.

 

SEMPOZYUM KURULLARI

 

SEMPOZYUM ONUR KURULU

Prof. Dr. Murat TÜRK /Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü

Mehmet ERSOY/T.C. Kültür ve Turizm Bakanı

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ/UNESCO Türkiye Millî Komisyonu Başkanı

Baghdad  AMRAYEV/Türk Keneşi Gn. Sekreteri

Günay EFENDİYEV/Uluslararası Türk Kültürü Fonu Gn. Sekreteri

Prof. Dr. Darhan KIDIRALİ/Uluslararası Türk Akademisi Başkanı

Düysen KASEINOV-TÜRKSOY Gn. Sekreteri

Prof. Dr. Ruhi ERSOY-Osmaniye Vakfı Başkanı

Prof. Dr. Kamal ABDULLA-Azerbaycan Diller Üniversitesi /AZERBAYCAN

 

SEMPOZYUM DÜZENLEME KURULU

Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ-Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektör Yrd.

Prof. Dr. Metin EKİCİ-Ege Ünv. Türk Dünyası Araştırmaları Enst. Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Ali DUYMAZ-Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN-Pamukkale Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi

Prof. Dr. Abdullah TEMİZKAN-Ege Ünv. Türk Dünyası Araştırmaları Enst. Öğr. Üyesi

Doç.Dr. Evrim ÖLÇER ÖZÜNEL-Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi

 

SEMPOZYUM BİLİM KURULU

Prof. Dr. M. Öcal OĞUZ- Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Ali DUYMAZ- Balıkesir Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Mustafa ARSLAN- Pamukkale Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Şakir İBRAYEV-Avrasya Millî Üniversitesi / KAZAKİSTAN

Prof. Dr. Cabbar İŞANKUL-Özbekistan Bilimler Akademisi / ÖZBEKİSTAN

Prof. Dr. Uli SCHAMİLOGLU-Nazarbayev Üniversitesi / KAZAKİSTAN

Prof. Dr. Kamal ABDULLA-Azerbaycan Diller Üniversitesi /AZERBAYCAN

Prof. Dr. Abdullah TEMİZKAN-Ege Üniversitesi /TÜRKİYE

Prof. Dr. Salahaddin BEKKİ-Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi  /TÜRKİYE

Prof. Dr. Metin EKİCİ -Ege Üniversitesi / TÜRKİYE

Prof. Dr. Cengiz GÖKŞEN- Osmaniye Korkut Ata Ünv. / TÜRKİYE

 

 

SEMPOZYUM SEKRETERYASI

Doç. Dr. Mehmet ÇEVİK /Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Öğr. Üyesi

Doç. Dr. Muvaffak DURANLI / Ege Üniv. Türk Dünyası Araştırmaları Enst. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr.Üyesi Ali DOĞANER / Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğr. Üyesi

Dr. Öğr.Üyesi Murat GÖK / Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Üyesi Gürol PEHLİVAN / Celal Bayar Üniversitesi Fen-Edebiyat Fak. Öğr. Üyesi

Dr. Öğr. Gör. Fazıl ÖZDAMAR / Ege Üniv. Türk Dünyası Araştırmaları Enst. Öğr. Gör.

Arş. Gör. Gökçe EMEÇ / Ege Üniv. Türk Dünyası Araştırmaları Enst. Öğr. Gör.

Arş. Gör. Zeynep TÜRKERİ/ Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Türk Dili ve Edeb. Böl.

SEMPOZYUM YAZIŞMA ADRESLERİ

korkutatasempozyum@osmaniye.edu.tr 

korkutatasempozyum@gmail.com

 

İletişim
Fakiusagi Mah. Karacaoglan Yerleskesi
03288271000
alidoganer@osmaniye.edu.tr