Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Dede Korkut Kaynakça

KAYNAKÇA


ALİYEV, Kamran (2018) Açık Kitap: Dede Korkut (Akt.Rabia Işık). İstanbul: Ötüken Neşriyat A.Ş.

BEKKİ, Salahaddin (2015) “Dedem Korkut Kitabı Araştırmalarının 100 Yıllık Tarihi ve ‘100 Temel Eser’ Kapsamında Yayımlanan Dede Korkut Hikâyeleri Adlı Kitapların Niteliği Üzerine Bir Değerlendirme” “Düşünce Hayatımızda ve Kültürümüzde Dede Korkut Uluslararası Sempozyumu” (21-22 Mayıs 2015, Bayburt), Tebliğler Haz. Fatih YALÇIN-Kürşat KARA, Bayburt Üniversitesi Yayınları, Bayburt, 2015, s.179-198).

BEKKİ, Selahaddin (2016). Dedem Korkut Kitabı Araştırmalar. Elazığ: Manas Yayıncılık.

ÇETİN, İsmet (2003). “Korkut Ata Müzesi”, Türkiye’de Halkbilimi Müzeciliği ve Sorunları Sempozyum Bildirileri (Haz. M.Öcal Oğuz-Tuğba Saltık Özkan) Ankara: Gazi Üniversitesi THBMER Yayını, ss.199-201.

DAŞDEMİR, Muharrem (2010) “Dedem Korkut Kitabı (Genel Değerlendirme)”, Belleten, II, ss.67-90.

Dede Korkut Kitabı (2014) (2 Cilt): TOBB. (Fotoğraflar sekmesi altında yer alan minyatürler bu eserden alınmıştır.)

Dede Korkut ve Geçmişten Geleceğe Türk Destanları Uluslar arası Sempozyumu Bildiriler Kitabı, Ankara, TÜRKSOY Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı, 2011.

ERCİLASUN, Ahmet Bican, (1994), “Dede Korkut Kitabı ile Oğuz Destanı Arasındaki Münasebetler”. TDAY-Belleten, Ankara: 69-89 s.

ERCİLASUN, Ahmet B. (2000) “Dede Korkut Mirası”, Türk Dili, S. 587 (Şubat), s. 111-115.

ERGİN, Muharrem (2009) Dede Korkut Kitabı I Giriş-Metin-Faksimile. Ankara: TDK Yayınları.

GÖÇGÜN, Önder (1999), “Ziya Gökalp’e göre; Korkut Ata’nın Kimliği ile Korkut Ata Kitabı veya Dede Korkut Kitabı”. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. 181-190. s.

GÖKYAY, Orhan Şaik (2000) Dedem Korkut’un Kitabı. İstanbul: MEB Yayınları.

GÜNAY, Umay (1999), “Dede Korkut Kitabı ve Toplumsal Değerlerin Tahlili”. Uluslararası Dede Korkut Bilgi Şöleni, Ankara: Atatürk Kültür Merkezi Başkanlığı Yayınları. 191-202. s.

GÜZEL, Abdurrahman. Dinî Tasavvufî Türk Edebiyatı. Ankara, Akçağ Yay., (t.y.)

İNAN, Abdulkadir (1968) “Kitab-ı Dede Korkut Hakkında”, Makaleler ve İncelemeler, Ankara, 1968, s.167.

ÖZKAN, İsa “Türkmenistan’dan Derlenmiş Dede Korkut Boyları” Türk Dili Araştırmaları Yıllığı Belleten 1995, Ankara,1997. Türk Dil Kurumu Yayınları, s.268-314.

YILDIRIM, Dursun (1999) “Dede Korkut’tan Ozan Barış’a Dönüşüm” Türk Dili, S.570: 505-530.

YILDIRIM, Dursun (2002) “Kitâb-ı Dedem Qorqud’ Metinleri Hangi Yaratıcılık Ortamından Geliyor?”, Türkbilig, 2002/3, s.130-171

http://www.kulturelbellek.com/dede-korkut-hikayeleri-gunumuze-nasil-gelmistir/ (Erişim 22.06.2015).

22 Eylül 2023
İletişim
Fakiusagi Mah. Karacaoglan Yerleskesi
03288271000
alidoganer@osmaniye.edu.tr