Yönetim Kurulu

Yönetim Kurulu

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

Üniversite yönetim kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

 Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,

 Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,

 Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,

 Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,

 Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Yönetim Kurulumuz

 Prof. Dr. Murat TÜRK (Başkan, Rektör)

 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı)

 Prof. Dr. Hasan KAYIKLIK (İlahiyat Fakültesi Dekanı)

 Prof. Dr. Selim COŞKUN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı )

 Prof. Dr. Mehmet Emin ÖCAL (Mühendislik Fakültesi Dekan V.) 

 Prof. Dr. Eyyup TEL (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı )

 Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK  (Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Sabri ULUKANLI (Üye) 

 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ (Üye)

 Prof. Dr. Muhittin ŞAHAN (Üye)

 Mustafa SADIKOĞLU Genel Sekreter (Raportör )