Temel Değerlerimiz

İnsan Odaklı
Tüm paydaşlarının memnuniyetini esas alma.

Katılımcı
Tüm paydaşlarını çalışma ortağı olarak değerlendirip, onlarla çalışma. 

Kalite Odaklı 
Üniversitenin sunduğu akademik ve idari hizmetlerde kaliteyi ön planda tutma. 

Yenilikci ve Rekabetci
Akademik anlamda çağın gereklerine uygun, sahip oldukları kaynakları en iyi şekilde 
kullanıp yüksek kalitede hizmet sunarak rakiplerinden daha başarılı olma. 

Şeffaf ve Hesap Verebilir Olma
Tüm paydaşların ulaşmak istediği bilgilerin, somut ve anlaşılabilir şekilde 
verilebilmesi için şeffaf hareket etme. 

Adalet ve Eşitlik
Sunulan hizmetlerde adalet ve eşitlik ilkesine bağlı olarak hareket etme. 

Evrensel Değerleri Esas Alma
Bilimde, eğitimde ve toplumsal hizmetlerde evrensel değerleri esas alma .

Çevreyi Koruma
Çevre ve doğal dengenin korunmasına duyarlı olma.