Etik Kurul

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu

Prof. Dr. Mehmet Emin ÖCAL Başkan
Prof. Dr. Eyyup TEL Bşk. Yrd.
Prof. Dr. Zeynep TÜRK Üye
Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI Üye
Prof. Dr. Hakan ÖZTÜRK  Üye
Doç. Dr. Bülent ÖZ Üye
Yrd. Doç. Dr. Derya ATİK Raportör
Huk. Müş. Av. Emel ARPACI Üye
Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÜLGER Üye

 

Bilimsel Araştırma ve Yayın Etiği Kurulu'na başvuru formu için lütfen tıklayınız...