Senato

OKÜ Senatosu

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerininesasları hakkında karar almak,

 Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

 Rektörün onayından sonra Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

 Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

 Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

 Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

 Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Senatomuz

 Prof. Dr. Murat TÜRK (Başkan, Rektör)

 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ (Rektör Yardımcısı)

 Prof. Dr. Susran Erkan EROĞLU (Rektör Yardımcısı)

 Prof. Dr. Osman Altıntaş (Rektör Yardımcısı)

 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ (Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı) 

 Prof. Dr. Murat TÜRK (İlahiyat Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Selim COŞKUN (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı )

 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP (Mühendislik Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Eyyup TEL (Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı )

 Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ  (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı)

 Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK  (Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V.)

 Doç. Dr. Müjdat AVCI (Sosyal Bilimler Enstitü Müdür V.)

 Doç. Dr. Tugay AYAŞAN (Fen Bilimleri Enstitü Müdürü)

  Doç. Dr. Bülent KIRMIZI (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü) 

 Dr. Öğr. Üyesi Nermin BAHŞİ (Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü)

 Dr. Öğretim Üyesi Kürşat HAZAR (Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü)

 Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI (Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Prof. Dr. Abdullah MART (Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü) 

 Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE (Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Dr. Öğr. Üyesi Alaeddin YÖRÜK (Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARDAŞLAR (Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Doç. Dr. Yunus KAPLAN (Üye)

 Prof. Dr. Bülent ÖZ (Üye)

 Prof. Dr. Adem TUTAR (Üye)

 Doç. Dr.  Adnan BOZDOĞAN (Üye)

 Doç. Dr.  Ramazan SONAT (Üye)

 Dr. Öğr. Üyesi Bircan ULAŞ KADIOĞLU  (Üye)

 Mustafa SADIKOĞLU Genel Sekreter (Raportör)