Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Görev Tanımları

Bilgi İşlem Daire Başkanlığı

1. ULAKBİM (Ulusal Akademik Ağ ve Bilgi Merkezi) tarafından talep edilen teknik alt yapı hizmetlerini gerçekleştirmek.
2. ULAKBİM nezdinde Üniversitemizi teknik konularda temsil etmek.
3. Başkanlığa ait her türlü idari yazışmaları yapmak, gelen giden evrak kayıtlarının tutulmasını sağlamak, dosyalama işlemlerini takip etmek.
4. Görev alanıyla ilgili düzenleyici tedbirleri almak ve uygulamak.
5. Disiplini ve birimler arası koordinasyonu sağlamak.
6. Görev alanına giren konularda bilişim teknolojileri ile ilgili politikalar belirlemek, uygulamak; birimler arasında düzenli çalışmayı sağlamak.
7. Başkanlık ödenek ve kadro ihtiyaçlarını, gerekçesi ile Genel Sekreterlik makamına sunmak.
8. İç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konularında çalışmalar yapmak.
9. İdarenin misyon belirleme çalışmalarına katkıda bulunmak.
10. Başkanlığa bağlı alt birimlerin yönetim ve görev dağılımlarını yapmak.
11. İnternet ağını tüm fakülte, yüksekokul ve birimlere ulaştırmak için gerekli teknik hizmeti sağlamak.
12. Bilişim teknolojilerini yakından takip etmek, gereken eğitim ve kurslara katılarak, üniversitede kullanılan bilişim teknolojilerini yeni gelişmelere paralel olarak sürekli güncel tutmak.
13. Ulusal ve uluslararası bilişim ağları ile iletişim kurmak için gerekli tüm teknik ve idari işlemleri yapmak.
14. Kanun ile kendisine verilen ve üst amirlerin vereceği diğer görevleri yapmak.

Yazılım ve İnternet Teknolojileri

1. Üniversitemiz bünyesinde yer alan birim ve bölümlere ait internet sayfası çalışmalarına katılmak.
2. Yazılım projelerine ara yüz hazırlamak.
3. Mobil uygulama ara yüzü, mobil site, kullanıcı ara yüzü ve web sitesi tasarlamak.
4. Web sitesi ve mobil uygulama tasarımı yapmak ve güncellemek.
5. Tasarım alanındaki yenilikleri takip etmek ve tasarım süreçlerine uygulamak.
6. Kendisine verilen bilgisayar ve diğer donanımı çalışır tutmak ve bunun için gerekli tedbirleri almak.
7. Görev alanına ilişkin konularda teknik şartname hazırlamak, teknik uygunluk, muayene ve kabul komisyonlarında görev almak,
8. Başkanlık idari ve mali işler faaliyetlerindeki görev alanıyla ilgili konularda yürütülen çalışmalara katılmak.
9. Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışmaları yapmak.
10. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
11. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak, sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak. (PUKÖ)
12. Görevlerini mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.
13. Amirin vereceği diğer görevleri yapmak.


Ağ ve Sistem Yönetimi Şube Müdürlüğü

1. Üniversitemiz veri iletişim ağı altyapısında kullanılan kenar anahtarların, omurga anahtarların, kablosuz erişim noktası cihazlarının, güvenlik duvarı cihazının belirlenen iletişim mimarisine uygun konfigürasyonlarını yapmak, güvenlik ayarlarını yapmak, cihazların ana erişim portları trafiğini takip etmek, ağ altyapısının verimli bir şekilde çalışmasını sağlamak, ağ alt yapısını işletmek, işletme sorunlarını çözmek.
2. Network Ana Hizmet sunucularının (DNS, DHCP, Güvenlik Duvarı, Radius vb.) planlamasını yapmak, konfigürasyonunu yapmak, yedeğini almak, güvenliğini sağlamak, işletmek ve işletme sorunlarını çözmek.
3. Üniversite veri iletişim ağı topolojisini çıkarmak, düzenlemek.
4. Üniversitemiz veri iletişim ağı ana bağlantı noktaları veri bant genişliklerini, üniversitemiz ihtiyacına uygun şekilde tespit etmek, ULAKNET ile ilgili hız taleplerini yapmak, bant genişliklerinin kullanımını takip etmek.
5. Üniversite network sisteminin 5651 sayılı İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesi ve bu yayınlar yoluyla işlenen suçlarla mücadele edilmesi hakkında kanun çerçevesinde yönetilmesini ve yürütülmesini sağlamak.
6. Üniversitemiz veri iletişim ağının güvenliğini sağlamak, güvenli çalışmasını sağlayacak tedbirleri almak, güvenlik duvarı cihazını güvenlik politikalarına uygun şekilde yönetmek, işletmek, işletme sorunlarını çözmek.
7. Üniversite içerisindeki birimler ile yeni kurulan birimlere internet ve ağ bağlantıları kurmak, oluşan network arızalarına yerinde ve zamanında müdahale etmek, sorunları çözmek.
8. Merkez Ana Sistem Odası fiziki şartlarının sistem odası standartlarında olması için gerekli çalışmaları yapmak, diğer birimler bünyesinde kullanılan sistem odalarının çalışır durumda olması için gerekli kontrolleri yapmak.
9. Görev alanına ilişkin konularda teknik şartname hazırlamak, teknik uygunluk, muayene ve kabul komisyonlarında görev almak.
10. Başkanlık idari ve mali işler faaliyetlerindeki görev alanıyla ilgili konularda yürütülen çalışmalara katılmak.
11. Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışmaları yapmak.
12. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
13. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak, sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak. (PUKÖ)
14. Görevlerini mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.
15. Amirin vereceği diğer görevleri yapmak.

Teknik ve İdari Hizmetler Şube Müdürlüğü

1. Belirlenmiş teknik standartlara göre Bilgi İşlem Daire Başkanlığına ait Elektronik cihazların bakım, onarım, tesis, montaj işlerini yapmak, Gereğinde elektronik devreleri kurmak, gerekli ayarlamaları yapmak ve bunlarla ilgili arızaları gidermek.
2. IP Telefon Santrali, IP Telefonlar ve diğer iletişim cihazlarının kurulum ve konfigürasyonunu yapmak, çalışır halde tutmak, konu ile alakalı planlamaları yapıp üst yönetime sunmak, gerektiğinde teknik şartname hazırlamak.
3. Santralden gelen çağrıları ilgili birim ve kişilere bağlamak, kurum içi iletişimi sağlamak.
4. Gerekli kayıtları tutmak, raporları hazırlamak, yapılan işlerle ilgili parça, yedek parça, malzeme ve elemanların sağlanması için önerilerde bulunmak, stok seviyelerini kontrol ettirmek ve tedarik edilmesi için ilgililere bildirmek.
5. Görev alanına ilişkin konularda teknik şartname hazırlamak, teknik uygunluk, muayene ve kabul komisyonlarında görev almak.
6. Başkanlık idari ve mali işler faaliyetlerindeki görev alanıyla ilgili konularda yürütülen çalışmalara katılmak.
7. Görev alanıyla ilgili konulardaki yazışmaları yapmak.
8. Tasarruf ilkelerine uygun hareket etmek.
9. Görev ve sorumluluklarını yerine getirirken Planlayarak Uygulamak ve uygulama esnasında gerekli Kontrolleri yaparak, sonuca ulaşmaya engel olacak risklere karşı gerekli Önlemleri almak. (PUKÖ)
10. Görevlerini mevzuata uygun olarak zamanında ve eksiksiz bir şekilde yerine getirmek.
11. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS) üzerinden resmi yazışmaları yapmak.
12. Satın alma iş ve işlemlerini takip ederek süreçleri tamamlamak.
13. Kısmi zamanlı öğrenci işlemleri (giriş, çıkış, puantaj) ile ilgili iş ve işlemleri yapmak.
14. Teknik destek taleplerini koordine etmek.
15. Ödeneklerin talebi ve takibini yapmak.
16. Taşınır kayıt ve kontrol işlemleri (satın alma, envanter giriş-çıkış, devir, bağış, kayıttan düşme, zimmet)ni gerçekleştirmek.
17. Başkanlık bütçesinden yapılacak ödemeler ile ilgili evrağı hazırlamak ve ödeme belgesi düzenlemek.
18. Personelin yıllık-mazeret-sıhhi izinlerinin takibini yapmak.


22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
03288250097
bilgiislem@osmaniye.edu.tr