Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yönetim Kurulu
Yönetim Kurulu 
 

Üniversite yönetim kurulu; rektörün başkanlığında dekanlardan, üniversiteye bağlı değişik öğretim birim ve alanlarını temsil edecek şekilde senatoca dört yıl için seçilecek üç profesörden oluşur. Rektör gerektiğinde yönetim kurulunu toplantıya çağırır. Rektör Yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler.

 
Üniversite yönetim kurulu, idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup aşağıdaki görevleri yapar:

Yükseköğretim üst kuruluşları ile senato kararlarının uygulanmasında belirlenen plan ve programlar doğrultusunda rektöre yardım etmek,
Faaliyet plan ve programlarının, uygulanmasını sağlamak; üniversiteye bağlı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı taslağını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlüğe sunmak,
Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getireceği konularda karar almak,
Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurallarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara bağlamak,
Yükseköğretim Kanunu ile verilen diğer görevleri yapmaktır.
 

 

Yönetim Kurulumuz

1 Prof. Dr. Turgay UZUN
Başkan Rektör    turgayuzun@osmaniye.edu.tr
2 Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Üye Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı   fozbasgerceker@osmaniye.edu.tr
3 Prof. Dr. Selim COŞKUN Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.   selimcoskun@osmaniye.edu.tr
4 Prof. Dr. Adem TUTAR
Üye   İlahiyat Fakültesi Dekanı   ademtutar@osmaniye.edu.tr
5 Prof. Dr. Turgay UZUN Üye Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V.   turgayuzun@osmaniye.edu.tr
6 Prof. Dr. Nihat ARIKAN Üye Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.   nihatarikan@osmaniye.edu.tr
9 Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ Üye Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı   osmanaltintas@osmaniye.edu.tr
10 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP Üye Mühendislik Fakültesi Dekan V.   coskunozalp@osmaniye.edu.tr
11 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı   alpaslandayangac@osmaniye.edu.tr
12 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi   coskunozalp@osmaniye.edu.tr
13 Prof. Dr. Muhittin ŞAHAN Üye   Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi   muhittinsahan@osmaniye.edu.tr
14 Prof. Dr. Abdullah MART Üye Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi   abdullahmart@osmaniye.edu.tr
29 Recep ŞEN
Raportör Genel Sekreter V.   recepsen@osmaniye.edu.tr


 Güncelleme 11.05.2022 12:44:12