Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Senato
OKÜ Senatosu 

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

SENATOMUZ
1 Prof. Dr. Turgay UZUN
Başkan Rektör  turgayuzun@osmaniye.edu.tr
2 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ Üye Rektör Yardımcısı alpaslandayangac@osmaniye.edu.tr
3 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP Üye Rektör Yardımcısı coskunozalp@osmaniye.edu.tr
4 Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER Üye Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı fozbasgerceker@osmaniye.edu.tr
5 Prof. Dr. Selim COŞKUN Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V. selimcoskun@osmaniye.edu.tr
6 Prof. Dr. Adem TUTAR Üye İlahiyat Fakültesi Dekanı ademtutar@osmaniye.edu.tr
7 Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK Üye Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı hamilnazik@osmaniye.edu.tr
8 Prof. Dr. Nihat ARIKAN Üye Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V. nihatarikan@osmaniye.edu.tr
9 Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ Üye Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı osmanaltintas@osmaniye.edu.tr
10 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP Üye Mühendislik Fakültesi Dekan V. coskunozalp@osmaniye.edu.tr
11 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V. alpaslandayangac@osmaniye.edu.tr
12 Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE Üye Fen Bilimleri Enstitü Müdürü byaniktepe@osmaniye.edu.tr
13 Doç. Dr. Ebru GÜHER Üye Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü ebrugur@osmaniye.edu.tr
14 Prof. Dr. Turgay UZUN Üye Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdür V. turgayuzun@osmaniye.edu.tr
15 Prof. Dr. Bülent KIRMIZI Üye Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü bulentkirmizi@osmaniye.edu.tr
16 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARDAŞLAR Üye Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürü ahmetkardaslar@osmaniye.edu.tr
17 Dr. Öğr. Üyesi Selim Serhan YILDIZ Üye Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürü serhan@osmaniye.edu.tr
18 Doç. Dr. Mustafa SEVİNDİK Üye Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü mustafasevindik@osmaniye.edu.tr
19 Doç. Dr. Ahmet BÜLBÜL Üye Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü ahmetbulbul@osmaniye.edu.tr
20 Doç. Dr. Derya ATİK Üye Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü deryaatik@osmaniye.edu.tr
21 Doç. Dr. Samet EVCİ  Üye İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi sametevci@osmaniye.edu.tr
22 Prof. Dr. Yunus KAPLAN Üye Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi yunuskaplan@osmaniye.edu.tr
23 Doç. Dr. Adnan BOZDOĞAN Üye Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi bozdogan@osmaniye.edu.tr
24 Doç. Dr. Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU Üye Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi colakkadioglu@osmaniye.edu.tr
25 Doç. Dr. Ramazan SONAT Üye Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi ramazansonat@osmaniye.edu.tr
26 Dr. Öğr. Üyesi Emrah YAVUZ Üye İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi emrahyavuz@osmaniye.edu.tr
27 Dr. Öğr. Üyesi Önder YAYLA Üye Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi onderyayla@osmaniye.edu.tr
28 Dr. Öğr. Üyesi Meyser KAYA Üye Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi mkaya@osmaniye.edu.tr
29 Recep ŞEN
Raportör Genel Sekreter recepsen@osmaniye.edu.tr


 Güncelleme 21.12.2022 22:54:02