Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Senato
OKÜ Senatosu 

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur. Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:
Üniversitenin eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak,
Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,
Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,
Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,
Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,
Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,
Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,
Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

SENATOMUZ
1 Prof. Dr. Turgay UZUN
Başkan
Rektör
turgayuzun@osmaniye.edu.tr
2 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ
Üye
Rektör Yardımcısı
alpaslandayangac@osmaniye.edu.tr
3 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP
Üye
Rektör Yardımcısı
coskunozalp@osmaniye.edu.tr
4 Prof. Dr. Filiz ÖZBAŞ GERÇEKER
Üye
Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı
fozbasgerceker@osmaniye.edu.tr
5 Prof. Dr. Selim COŞKUN
Üye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.
selimcoskun@osmaniye.edu.tr
6 Prof. Dr. Adem TUTAR
Üye
İlahiyat Fakültesi Dekanı
ademtutar@osmaniye.edu.tr
7 Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK
Üye
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekanı
hamilnazik@osmaniye.edu.tr
8 Prof. Dr. Nihat ARIKAN
Üye
Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekan V.
nihatarikan@osmaniye.edu.tr
9 Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ
Üye
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.
osmanaltintas@osmaniye.edu.tr
10 Prof. Dr. Coşkun ÖZALP
Üye
Mühendislik Fakültesi Dekan V.
coskunozalp@osmaniye.edu.tr
11 Prof. Dr. Alpaslan DAYANGAÇ
Üye
Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekan V.
alpaslandayangac@osmaniye.edu.tr
12 Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE
Üye
Fen Bilimleri Enstitü Müdürü
byaniktepe@osmaniye.edu.tr
13 Doç. Dr. Hüseyin ASLAN
Üye
Sosyal Bilimler Enstitü Müdür V.
huseyinaslan@osmaniye.edu.tr
14 Doç. Dr. Servet REYHAN
Üye
Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürü
servetreyhan@osmaniye.edu.tr
15 Prof. Dr. Bülent KIRMIZI
Üye
Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü
bulentkirmizi@osmaniye.edu.tr
16 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARDAŞLAR
Üye
Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürü
ahmetkardaslar@osmaniye.edu.tr
17 Dr. Öğr. Üye. Selim Serhan YILDIZ
Üye
Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürü
serhan@osmaniye.edu.tr
18 Doç. Dr. Mustafa SEVİNDİK
Üye
Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü
mustafasevindik@osmaniye.edu.tr
19 Prof. Dr. Ahmet BÜLBÜL
Üye
Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü
ahmetbulbul@osmaniye.edu.tr
20 Prof. Dr. Turgay UZUN
Üye
Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdür V.
turgayuzun@osmaniye.edu.tr
21 Doç. Dr. Samet EVCİ 
Üye
İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
sametevci@osmaniye.edu.tr
22 Dr. Öğr. Üyesi Nuh Korkmaz
Üye
Fen-Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
nuhkorkmaz@osmaniye.edu.tr
23 Doç. Dr. Adnan BOZDOĞAN
Üye
Mühendislik Fakültesi Öğretim Üyesi
bozdogan@osmaniye.edu.tr
24 Doç. Dr. Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU
Üye
Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi
colakkadioglu@osmaniye.edu.tr
25 Dr. Öğr. Üyesi Ahmet KARAKOÇ
Üye
Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
ahmetkarakoc@osmaniye.edu.tr
26 Dr. Öğr. Üyesi Emrah YAVUZ
Üye
İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi
emrahyavuz@osmaniye.edu.tr
27 Doç. Dr. Önder YAYLA
Üye
Kadirli Uygulamalı Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi
onderyayla@osmaniye.edu.tr
28 Dr. Öğr. Üyesi Meyser KAYA
Üye
Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi
mkaya@osmaniye.edu.tr
29 Recep ŞEN
Raportör
Genel Sekreter
recepsen@osmaniye.edu.tr


 Güncelleme 17.09.2023 16:54:2122 Eylül 2023