Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının, 2022-2023 Akademik Yılı Bahar Dönemine İlişkin Kararları

Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından Kahramanmaraş merkezli depremin ülkemiz genelindeki etkileri, depremden etkilenen vatandaşlarımız ile öğrencilerimizin barınma durumları, sosyal koşullar ve sürdürülebilir öğretim süreçleri gibi birçok faktörü bir arada değerlendirilerek 2022-2023 akademik yılı bahar döneminin uzaktan öğretim yoluyla tamamlanmasının uygun olacağına karar verilmişti. 
Önlisans, lisans ve lisansüstü eğitimde 2022-2023 akademik yılı bahar dönemiyle sınırlı olmak kaydıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığınca aşağıdaki kararlar alınmıştır. (Nisan ayı başı itibarıyla yeniden gözden geçirilerek şartlar elverişli hale gelmesi durumunda uzaktan eğitimin yanında yüzyüze eğitim imkanının da sunulduğu harmanlanmış (hibrit) öğretim seçeneği de değerlendirilecektir.)

Uzaktan Eğitim
1) 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı bahar döneminin yükseköğretim kurumlarının 20.02.2023 tarihinden itibaren yetkili kurullarınca alınacak kararlarla başlatılabilmesine,

2) Yükseköğretim kurumlarımızın, her bir diploma programında “Yükseköğretim Kurumlarında Uzaktan Öğretime İlişkin Usul ve Esaslar” kapsamında (6. maddedeki %30 kısıtı dikkate alınmaksızın) ilgili programın gerekli bilgi, beceri ve yetkinlikleri kazandıracak önlemleri alarak çevrimiçi/eş zamanlı veya çevrimdışı/eş zamanlı olmayan uzaktan öğretim yöntemlerini kullanmalarına,

3) Üniversitelerimizde Eğitimlerine “Yükseköğretimde Uygulamalı Eğitimler Çerçeve Yönetmeliği” uyarınca devam eden programlardaki öğrencilerin bu eğitimlerini yüz yüze sürdürmelerine,
 
4) OHAL kapsamındaki illerde bulunan bir kısım üniversitelerin deprem dolayısıyla karşı karşıya kaldıkları sorunların çözümünde akademik ve idari görevlendirme yapma, bilişim desteği sağlama ve ortak çalışmalar yapmak üzere aşağıda anılan üniversiteler ile eşleştirilmesine:

a) İnönü Üniversitesi – Ankara Üniversitesi
b) Malatya Turgut Özal Üniversitesi – Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi
c) Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi – Gazi Üniversitesi
ç) Kahramanmaraş İstiklal Üniversitesi – Erciyes Üniversitesi
d) Adıyaman Üniversitesi – Atatürk Üniversitesi
e) Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi – Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi
f) İskenderun Teknik Üniversitesi – Necmettin Erbakan Üniversitesi
g) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi – Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

Özel Öğrencilik

 5) Depremden etkilenen illerdeki üniversitelerde veya birinci derece yakınları bu illerde ikamet edip diğer illerdeki üniversitelerde kayıtlı olan öğrencilerden üçüncü maddede geçen uygulamalı eğitime devam edecek olanların talep etmeleri halinde, 

Birinci derece yakınlarının ikametgahının veya geçici ikametgahının bulunduğu illerdeki üniversitenin eşdeğer diploma programlarında özel öğrenci olarak bu eğitimlerini alabilmelerine, 
Bahar dönemi sonunda, başarılı oldukları uygulamalı eğitimlerin eksiksiz olarak kredi yükünden düşülmesine, 
Kendilerinden ayrıca eğitim ve öğretim ücreti talep edilmemesine,

Kayıt Dondurma
6) Yükseköğretim programlarında kayıtlı olan ve talep eden öğrencilerin ilgili yükseköğretim kurumlarınca bahar döneminde kayıtlarının dondurulmasına ve bu sürenin programın azami öğrenim süresinden düşülmemesine, 

Öğrenim Ücreti Ödeme Kolaylığı

7) Vakıf yükseköğretim kurumlarımızın OHAL kapsamındaki illerde birinci derece yakını vefat eden veya birinci derece yakınlarının ikamet ettikleri konutları yıkılan ya da hasar gören öğrencilerinin, ödenmemiş bahar dönemi taksit ödemelerini güz dönemine kadar ertelemeleri ve eğitim-öğretim ücretleri, burs ve barınma ihtiyaçları konularında ayrıca kolaylık sağlamalarına,
2022-2023 Güz Dönemi Sınavlarına Katılamayanlar

8) Önlisans, Lisans ve Lisansüstü programlarda kayıtlı öğrencilerden 6 Şubat ve sonrasında 2022-2023 eğitim ve öğretim yılı güz dönemine ait final, bütünleme, mazeret, tek ders gibi sınavları ile lisansüstü programlarda yeterlik veya tez sınavı olup katılamayanlar için söz konusu sınavların ilgili yükseköğretim kurumu tarafından belirlenecek ileri bir tarihte yapılmasına,
karar verildi.

Alınan kararların başta öğrencilerimiz olmak üzere akademisyenlerimize, üniversitelerimize ve ülkemize hayırlı olmasını temenni ediyor, bir kez daha milletimize başsağlığı diliyorum.

 
17 Şubat 2023 (Bu duyuru 8131 defa görüntülendi)