Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
SÖZLEŞMELİ PERSONEL (4/B) ALIM İLANI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN

Sözleşmeli Personel Alım İlanı

Üniversitemiz Rektörlüğü ve bağlı birimlerinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre 06/06/1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslar ile Ek ve Değişiklikleri çerçevesinde; Üniversitemiz merkez ve taşra teşkilatı emrinde istihdam edilmek üzere aşağıdaki tabloda adedi ve pozisyon unvanı belirtilen boş pozisyon unvanlarına toplam 69 adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.

** Başvurular e-Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 19.04.2023-03.05.2023 tarihleri arasında alınacaktırŞahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir.

** 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en az 50 puan almak kaydıyla Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi Kariyer Kapısı sistemi üzerinden başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 katı kadar da yedek aday puan sıralaması esas alınarak belirlenecektir. 

** Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi başvuru tarihini takip eden otuz (30) gün içinde Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfası www.osmaniye.edu.tr adresinde şeffaf bir biçimde yayımlanacak olup ayrıca adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. 

Sıra No

Unvanı

Adet

Cinsiyet

Puan Türü

Aranan Nitelikler

01

Mühendis

1

Kadın veya Erkek

KPSSP3

Bilgisayar Mühendisliği veya Elektronik Mühendisliği lisans programlarının birinden mezun olmak,

Başvuru bitimi tarihi itibarıyla 30 (otuz) yaşını bitirmemiş olmak,

Geniş alan ağları ve yerel alan ağları kablolaması hakkında bilgi sahibi olmak,

Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Dinamik Yönlendirme Protokolleri, SSL, DHCP, DNS, Proxy ve IEEE 802.1x teknolojileri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Altyapı donanımları hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Network izleme ve raporlama konularında tecrübe sahip olmak,

Ana omurga anahtarı (backbone switch), kenar anahtarı (kenar switch) kurulumu, konfigürasyonu ve yönetiminde deneyim sahibi olmak,

Ağ üzerinde trafik ve protokol analizi yapabilen (wireshark, tcpdump, netcat gibi) yazılımlar konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Güvenlik sistemleri (IDS/IPS, Firewall, Antivirüs, Web Gateway, DDoS, E-mail Gateway, vb.) hakkında bilgi sahibi olmak,

Windows, Linux ve Unix tabanlı işletim sistemleri konusunda bilgi sahibi olmak,

Yerel Alan Ağ (LAN), TCP/IP, IPV4- IPV6, Geniş Alan Ağ (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), SSL/TLS, Dinamik Yönlendirme Protokolleri, IEEE 802.1x ağ teknolojileri konusunda deneyim sahibi olmak,

Yerel Alan Ağ (LAN) ve Kablosuz Yerel Alan Ağ (WLAN) erişim güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

RADIUS, NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında deneyim sahibi olmak,

Ağ İzleme (Network Monitoring) araçlarının kurulumu, yönetimi ve raporlama konularında deneyim sahibi olmak,

DNS, DHCP konularında bilgi sahibi olmak,

Routing, switching ve wireless yapılandırma ve yönetimi konusunda deneyim sahibi olmak,

Bilgi güvenliği süreçleri, iş sürekliliği, risk analizi veya risk yönetimi konularında bilgi sahibi olmak,

02

Mühendis

1

Kadın veya Erkek

KPSSP3

İnşaat Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Mezuniyet sonrası alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak

03

Mühendis

1

Kadın veya Erkek

KPSSP3

Makine Mühendisliği lisans programından mezun olmak

Mezuniyet sonrası alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak

04

Büro Personeli

1

Erkek

KPSSP3

Bilgi ve Belge Yönetimi lisans programından mezun olmak.

** Üniversitemiz arşivinde çalıştırılacaktır.

05

Büro Personeli

2

Erkek

KPSSP93

Adalet önlisans programından mezun olmak.

06

Büro Personeli

1

Erkek

KPSSP93

Muhasebe, Muhasebe ve Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe önlisans programlarının birinden mezun olmak.

07

Büro Personeli

2

Kadın veya Erkek

KPSSP93

Muhasebe, Muhasebe ve Uygulamaları, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe, İşletme, İşletmecilik, İşletme Yönetimi, Büro Yönetimi ve Sekreterlik, Büro Hizmetleri ve Sekreterlik, Büro Yönetimi ve Yönetici Asistanlığı, Büro Hizmetleri ve Yönetici Asistanlığı, Büro Yönetimi  önlisans programlarının birinden mezun olmak.

08

Tekniker (Bilgi İşlem)

1

Kadın veya Erkek

KPSSP93

Telekomünikasyon, Elektronik Haberleşme Teknolojisi, Elektronik Haberleşme, Haberleşme Teknolojisi, Haberleşme önlisans programlarının birinden mezun olmak.

Mezuniyet sonrası alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak,

 

09

Tekniker (Bilgi İşlem)

1

Kadın veya Erkek

KPSSP93

Elektrik, Elektronik, Elektrik- Elektronik, Elektronik Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

Fiber optik terminasyonu veya karakterizasyonu konusunda sertifika sahibi olmak,

Mezuniyet sonrası alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak,

 

10

Tekniker

1

Kadın veya Erkek

KPSSP93

Makine önlisans programından mezun olmak,

Mezuniyet sonrası CNC, talaşlı imalat kaynak teknolojileri alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak,

11

Tekniker (EBYS)

1

Kadın veya Erkek

KPSSP93

Bilgisayar Programcılığı veya Bilgisayar Teknolojisi önlisans programlarının birinden mezun olmak,

Mezuniyet sonrası alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak,

12

Tekniker

(Basın)

1

Kadın veya Erkek

KPSSP93

Fotoğrafçılık ve Kameramanlık önlisans programından mezun olmak,

Mezuniyet sonrası alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak,

13

Koruma ve Güvenlik Görevlisi

2

 

23

Kadın

 

Erkek

KPSSP93

Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunu olmak veya

Türk Silahlı Kuvvetleri MYO veya Emniyet Genel Müdürlüğü MYO programlarından mezun olup, en az iki yıl çalışma sonrası kendi isteği ile ayrılmış olmak,

5188 sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun 10 uncu maddesinde sayılan şartlara haiz olmak,

Kadınlar için 165 cm’den erkekler için 170 cm’den kısa boylu olmamak,

Sağlık kuruluşlarından alacağı rapor ile belgelendirmek kaydıyla beden kitle indeksi 18 (dahil) ile 27 (dahil) arasında olmak,

Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde iç ve dış mekânlarda vardiyalı sistemde çalışmaya engel bir durumu bulunmamak,

Özel Güvenlik ve Koruma programı mezunu adaylar için Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik’in Ek 11’de yer alan dersleri almış olmak ve transkript ile belgelemek,

İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartına sahip olmak,

Sağlık Kuruluşlarından (hastane) belgelendirmek kaydıyla görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı bulunmamak, bedensel özürlü olmamak, şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engeller bulunmamakla birlikte vücutta görünecek şekilde dövmesi bulunmamak. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

14

Destek Personeli

(SKS)

1

Erkek

KPSSP93

Yükseköğretim kurumlarının herhangi bir önlisans programından mezun olup, Görüntü ve Ses Sistemleri Ustalık / Kalfalık belgesine sahip olmak veya Seslendirme ve Işık Sistemleri Kurulum Bakım Onarıcısı, Görüntü ve Ses Sistemleri Elemanı sertifikalarından birine sahip olmak ya da görüntü ve ses sistemleri üzerine en az 2 (iki) yıl deneyim sahibi olmak,

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekanda çalışmaya engel durumu olmamak,

 

15

Destek Personeli

 

10

 

 

 

16

Kadın

 

 

 

Erkek

KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezunu olmak,

Temizlik görevini devamlı yapmasında engel olabilecek hastalık ve benzeri durumu bulunmamak,

Gerektiğinde Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde yüksek katlı binalarda, açık ve kapalı alanlarda, vardiyalı sistemde çalışmaya engel durumu olmamak,

“Bulaşıcı hastalığı ile temizlik görevini devamlı yapmasına engel olabilecek hastalık vb. engelleri bulunmamaktadır” ibareli heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir.(Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

** Üniversitemiz ve bağlı birimlerinde iç ve dış alan temizlik, basit bakım-onarım, bahçe bakımı, dağıtım, taşıma işlerinde çalıştırılacaktır,

 

16

Destek Personeli

(Bahçıvan)

1

Erkek

KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezunu olmak Vardiyalı çalışmasına engel durumu bulunmamak

Bahçe Bakım ve Peyzaj, Süs Bitkilerinde Budama, Peyzaj Projesi Uygulama alanlarında sertifikalara sahip olmak

Üniversitemiz tüm yerleşkelerinde iç ve dış mekânda çalışmaya engel durumu olmamak,

Görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabiliyor olmak,

Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak

Bahçıvan olarak çalışabileceğini gösterir heyet raporu (Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü hastaneler veya Kamu Hastanelerinden) almaları gerekmektedir. (Atanmaya hak kazanma durumunda istenecektir.)

** Üniversitemiz tüm kampüs ve yerleşkelerinin çevre düzenlemesi, yeşil alanlarının bakımı, budama, sulama ve çim biçme vb. peyzaj işlerini yürütmek üzere çalıştırılacaktır.

 

17

Destek Personeli

 

1

Erkek

KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının Elektrik – Elektronik Teknolojisi alanı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü alanından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup, MEB’den onaylı Elektrik Tesisatları ve Pano Montörlüğü kalfalık belgesine sahip olmak,

Mezuniyet sonrası alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak

18

Destek Personeli

 

1

Erkek

KPSSP94

Ortaöğretim kurumlarının Tesisat Teknolojisi ve iklimlendirme alanında iklimlendirme sistemlerinin alanının yapı tesisat sistemleri dalından mezun olmak veya ortaöğretim kurumlarının herhangi bir alanından mezun olup Tesisat Teknolojisi ve İklimlendirme alanı iklimlendirme sistemlerinin yapı tesisat sistemleri sertifikasına sahip olmak,

Mezuniyet sonrası alanında en az iki (2) yıl deneyime sahip olmak

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 BAŞVURACAK ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR:

 

 • 1-657 Sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşıyor olmak.
 • 2-Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.
 • 3-ÖSYM tarafından 2022 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavı (B) Grubundan; lisans mezunları için KPSSP3, ön lisans mezunları için KPSSP93 ve lise mezunları için KPSSP94 puan türünden en az 50 ve üzerinde KPSS puanı almış olmak.
 • 4-Başvuru bitimi tarihi itibarıyla mühendis, tekniker, büro personeli ile koruma ve güvenlik görevlisi kadroları için 30 (otuz), 15 numaralı ilanda yer alan destek personeli kadroları için 35 (otuz beş) yaşını bitirmemiş olmak.
 • 5-Haklarında yaptırılacak olan arşiv araştırması olumlu sonuçlanmış olmak.
 • 6-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 4. maddesinin (B) fıkrasına 5917 sayılı Kanunun 47. maddesinin 5. fıkrası (a/2) bendi ile eklenen “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Cumhurbaşkanı kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hüküm uyarınca tek taraflı sözleşmesini fesih edenlerin 1 yıl geçmedikçe atamaları yapılmayacaktır.
 • 7-Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak (terhis, tecilli veya muaf olmak)
 • 8-İlana çıkılan bütün pozisyonlarda başvuran adaylar için görevi ile ilgili her türlü cihaz ve aleti kullanabilir olmak.
 • 9-Görevini yerine getirmesine engel teşkil edecek herhangi bir sağlık engeli bulunmamak.

 

BAŞVURU ŞEKLİ :

Başvurular ilanın Resmî Gazete’de yayımlandığı gün itibariyle 15 gün içinde (mesai saati bitimine kadar) e-Devlet Kapısı üzerinden “Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi - Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım” hizmeti veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr internet adresi üzerinden 19.04.2023-03.05.2023 tarihleri arasında alınacaktır. Şahsen başvuru alınmayacak olup posta veya diğer yollarla yapılan müracaatlar kabul edilmeyecektir. İlana dair açıklamalara adaylar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfası https://www.osmaniye.edu.tr adresinden veya “Kariyer Kapısı” https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr adresinden ulaşabilecektir.

 

 1. - Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
 2. - Başvurusu kabul edilenlerden, yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, 2022 KPSS (B) grubunun ilgili puan türünde en yüksek puanlı adaydan başlamak üzere yapılacak sıralama esas alınmak suretiyle ilan edilen unvanların adedi kadar asıl ve asıl aday sayısının 3 katı kadar da yedek aday belirlenecektir.
 3. - Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece birine başvuru yapabilecektir.
 4. - Başvuran adaylarda, lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P3, ön lisans mezunları için 2022 KPSS (B) P93 ve ortaöğretim mezunları için 2022 KPSS (B) P94 puanı esas alınacaktır.
 5. - Üniversitemiz tarafından süresi içinde yapılan başvurular, belgelerin eksik olup olmadığı ve adayların belirlenen şartları taşıyıp taşımadıkları bakımından incelenecek olup, ilanda belirtilen başvuru şartlarını taşıyan adayların başvuruları kabul edilecektir.
 6. - Adayların KPSS puanı, mezuniyet, adli sicil, askerlik ve kimliğine dair bilgiler e-Devlet üzerinden ilgili kurumların web servisleri aracılığı ile temin edileceğinden adaylardan başvuru aşamasında bu belgeler istenilmeyecektir. Adayların söz konusu bilgilerinde hata mevcut ise başvuru yapmadan önce ilgili kurumlardan gerekli güncelleme/düzeltmeleri yaptırmaları gerekmektedir.
 7. - Mezuniyet bilgileri otomatik olarak gelmeyen adaylar başvuru güncel bilgilerini manuel olarak giriş yapıp, onaylı diploma örneği veya mezuniyet belgelerini pdf formatında e-Devlet üzerinden yükleyeceklerdir.
 8. - Kariyer Kapısı-Kamu İşe Alım Platformu üzerinde “İşleminiz başarıyla gerçekleştirilmiştir…” ibaresi görülmeyen hiçbir başvuru değerlendirilmeye alınmayacaktır. Bu nedenle adaylar, başvuru işlemlerinin tamamlanıp tamamlanmadığını kontrol etmelidirler.
 9. - Başvuru işleminin süresi içinde hatasız, eksiksiz ve bu ilanda belirtilen hususlara uygun olarak yapılmasından, istenilen belgelerin başvuru aşamasında sisteme yüklenmesinden, başvuruda bulunan adaylar sorumludur. Bu hususlara riayet etmeyen adaylar herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır. Yüklenen belgelerdeki yanlışlıklar ile eksik belgelerden adaylar sorumludur.
 10. - Asıl olarak kazanan adayların ibraz edecekleri belgeler ayrıca yayımlanacaktır.
 11. - Belirlenen asıl ve yedek adaylara ait isim listesi ile asıl adayların işe başlamaları için gerekli belgeler, bu belgelerin teslim edileceği yer ve zaman, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi resmi internet sayfasında www.osmaniye.edu.tr son başvuru tarihini takip eden otuz (30) gün içinde yayımlanacak olup, sonuç ilanları tebliğ mahiyetinde olacağından ayrıca tebligat yapılmayacaktır. Ayrıca adaylar, sonuçlarını Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir.
 12. - Üniversitemiz gerekli durumlarda ilanın her aşamasında iptal ve/veya değişiklik yapma hakkına sahiptir.

 

 AÇIKLAMALAR:

 • 1-Başvuran adaylardan lisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP3 puanı, önlisans mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP93 puanı, ortaöğretim (Lise ve Meslek Lisesi ) mezunları için 2022 KPSS(B) grubu KPSSP94 puanı esas alınacaktır. Başvuracak adayların 2022 yılı KPSS(B) grubu sınavından ilgili puan türünden en az 50 puan almış olmaları gerekmektedir. Belirtilen puan türünden farklı puan türünden veya ilgili puan türünde 50 puanın altında puanla yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.
 • 2-Yurt dışındaki veya yurt içindeki öğretim kurumlarından mezun olup bu ilanda aranılan öğrenim durumuna ilişkin denkliği olan adayların denklik gösterir belgelerini Kariyer Kapısına yapılan başvurusu sırasında “Diğer Belgeleriniz” aşaması altında bulunan “Denklik Belgesi” alanına ilgili dokümanı mutlaka yüklemeleri gerekmektedir
 • 3-Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların ek 6. maddesi gereğince “İşe alınması açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini taşımadığının sonradan anlaşılması, işe alınma açısından gerekli olan niteliklerden herhangi birini sonradan kaybetmesi…” hallerinde hizmet sözleşmesi kurumca tek taraflı olarak feshedilir.
 • 4-Sertifika şartı ilan edilen pozisyonlar için Milli Eğitim Bakanlığından veya Milli Eğitim Bakanlığından onaylı kurslardan ya da Yükseköğretim Kurumlarından alınmış sertifikalar geçerli olacaktır.
 • 5-Adayların ilan tarihinde önce istenen sertifikalara sahip olması gerekmektedir.
 • 6-Eğer ilanın açıklamasında tecrübe şartı bulunuyorsa adayın SGK Hizmet Dökümünde tecrübe istenilen pozisyonda çalıştığına dair Meslek Kodu e-devlet barkodlu “SGK Hizmet Dökümü”nü sisteme yüklemesi ve dökümün işyeri unvan listesinde ismi yazan (ilgili pozisyonda çalıştığı) işyerinden alınmış olan antedli, kaşeli, ıslak imzalı ya da elektronik imzalı “Çalışma Belgesi”ni de sisteme yüklemesi gerekmektedir
 • 7-Tecrübe hesabında SGK Hizmet Dökümlerinde; çalışan kişilerin çalışma sürelerini hesaplarken SGK tarafından bir ay 30 gün olarak hesaplanmakta böylece 12 ay x 30 gün = 360 gün çalışma pirimi olan sigortalı 1 yıl çalışmış sayılmaktadır. SGK Hizmet Dökümlerinde adayların fiilen çalışmış oldukları gün sayıları hesaplanmaktadır. Eksik günler tecrübeden

  sayılmamaktadır. Staj süreleri tecrübeden sayılmamaktadır.

 • 8-Beden Kitle Endeksini Gösteren Belge: Koruma ve Güvenlik Görevlisi pozisyonuna başvuracak adayların; boy-kilo durumu ile beden kitle endeksini başvuru tarihleri içinde özel veya kamu sağlık kuruluşlarından alınan, kişinin T.C. kimlik numarası, adı-soyadı, ölçülerinin tam ve net olarak yazılı olan imzalı ve kaşeli belgeyi sisteme yüklemesi gereklidir.
 • 9-Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı : İlana son başvuru tarihi ve yerleşen adaylar için ise ibraz tarihi itibarıyla geçerlilik süresi dolmamış silahlı/silahsız özel güvenlik görevlisi kimlik kartının ön ve arka kısmının beraber sisteme yüklemesi gereklidir.
 • 10-İlanda istenen sertifikaların sisteme ön yüzü ile beraber bilgi vs mevcut olması durumunda arka yüzlerinin yüklenmesi gerekmektedir.
 • 11-Lise ve dengi okul mezuniyet bilgileri ile başvuruda bulunacak adayların; öğrenim bilgileri (2008 yılından sonra mezun olan adayların) e-Devlet üzerinden Milli Eğitim Bakanlığından otomatik olarak gelmektedir. 2008 yılından önce mezun olan adaylar ise lise ve dengi okul mezuniyet diplomasını Profil Düzenleme sayfasının sol tarafında bulunan “Öğrenim Bilgileri” sekmesinde “Lise Mezuniyet Bilgisi Ekle” butonu aracılığıyla modüle yüklemeleri zorunludur. Aksi takdirde başvuruda bulunamayacaklardır.
 • 12-Asıl olarak kazanan adaylardan süresi içerisinde istenilen belgeleri tamamlayarak başvurmayan, feragat eden veya aranan şartları taşımadığı tespit edilenlerin yerine yedek adaylardan sırasıyla yerleştirme yapılacaktır. Son adayların puanının eşit olması halinde mezuniyet tarihi önce olan, bunun da eşit olması halinde doğum tarihi büyük olan adaya öncelik tanınacaktır.
 • 13-KPSS’de yüksek puan almak, ilanda yer alan sözleşmeli pozisyona yerleştirmede tek başına hak kazandırmaz. Pozisyon için belirtilen genel ve özel şartlara sahip olmayan adaylar değerlendirmeye alınmayacaktır. Eksik evrak, yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden değerlendirmeye alınmayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir.
 • 14-Adayların verdikleri beyanlar ile sundukları başvuru belgelerinin sorumluluğu kendilerine aittir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedecek olup sözleşmesi yapılmaz, sözleşme yapılmış olsa dahi feshedilerek haklarında yasal işlem başlatılacaktır. 
 • 15-Süreç sonunda ilan edilen pozisyonlarda çalışmaya hak kazanan adaylar ile hizmet sözleşmesi yapılacak olup sözleşmede belirtilen şartları yerine getirmeyen adayların sözleşmeleri bir (1) ay içerisinde feshedilecektir.
 • 16-İdare, ihtiyaca bağlı olarak eğitim öğretimin verildiği farklı ilçelerde ve birimde kurum içi görevlendirme yapma hakkına sahiptir.
 • 17-Başvurularda "Kamu Görevlerine İlk Defa Atanacaklar İçin Yapılacak Sınavlar Hakkında Yönetmelik” Hükümleri uygulanır.
 • 18-İlanda bulunmayan hükümler için genel mevzuat hükümleri geçerlidir.

 

SONUÇLARIN DUYURULMASI VE ATAMA

Başvurular incelendikten sonra atamaya hak kazanan asıl ve yedek adayların isimleri Üniversitemiz Web sayfası (www.osmaniye.edu.tr ) duyurular bölümünde ilan edilecektir. Ayrıca adaylar, sonuç bilgilerini Kariyer Kapısı Platformu üzerinden görüntüleyebilecektir. Atamaya hak kazananlar haklarında yaptırılan arşiv araştırması olumlu sonuçlandığı takdirde göreve başlatılacaklardır. Gerçeğe aykırı belge verdiği veya beyanda bulunduğu tespit edilenler ile arşiv araştırması sonucu olumsuz olanların atamaları yapılmaz, atamaları yapılmış ise iptal edilir ve idare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilir.

Üniversitemiz Web sayfasında ilan edilecek olan sonuç duyurusu tebliğ mahiyetinde olacağından, ilgililere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

 

BİLGİ İÇİN

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Personel Daire Başkanlığı

e-posta : personel@osmaniye.edu.tr

Telefon: 0328 827 10 00 (1503-1507-1510-1512)

19 Nisan 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
personel@osmaniye.edu.tr