Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
BELİRLİ SÜRELİ İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BELİRLİ SÜRELİ (GEÇİCİ) İŞÇİ ALIMI NOTER KURASI ÇEKİLİŞ SONUÇLARI

 

Osmaniye 5. Noterliği tarafından 11.08.2022 Perşembe günü saat 13.00’da Üniversitemiz 15 Temmuz Şehitler Amfisinde 6 (altı) adet Belirli Süreli (Geçici) İşçi alımı için kura çekimi sonucunda belirlenen 24 asil ve 24 yedek aday listesi aşağıda yer almaktadır.

Noter Kura Çekimi Sonuçları İçin (Tıklayınız.)

 

Noter Kurası sonucunda sözlü mülakat sınavına girmeye hak kazanan asil adaylar, aşağıda belirtilen belgeler (aşağıdaki sıralamaya uygun şekilde dosya halinde) ile birlikte 18.08.2022 Perşembe günü saat 17.00’a kadar şahsen Personel Daire Başkanlığına başvuracaklardır. Posta, kargo, kurye veya mail ile yapılacak başvurular dikkate alınmayacaktır. Yapılacak belge kontrolü işlemlerinde; şartları taşımadığı anlaşılan adaylar ile eksik belge veren, belgelerini belirtilen sürede teslim etmeyen adaylar sözlü sınava alınmayacak olup, yerlerine yedek aday listesinde yer alan adaylar yedek listesinin ilk sırasındaki kişiden başlamak üzere sınava dahil edilecektir.

 

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru dilekçesi (Tıklayınız.)

2- Nüfus Cüzdan aslı ile birlikte 1 adet fotokopisi.

3- Son bir ay içerisinde alınmış Adli Sicil Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

4- Son bir ay içerisinde alınmış İkametgah Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

5- Diploma veya Geçici Mezuniyet Belgesinin fotokopisi (Sözlü sınav sonucu atanmaya hak   kazananlardan ayrıca aslı istenecektir.)

6- Erkek adaylar için son bir ay içerisinde alınmış Askerlik Durum Belgesi (e-devlet üzerinden alınabilir.)

7- Son 6 (altı) ay içerisinde yüz tanınabilir şekilde çekilmiş 2 (iki) adet fotoğraf.

8- SGK'dan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almadığını gösterir belge (e-devlet üzerinden alınabilir.)

9-Beden İşçisi olarak çalışmasına engel olmadığına dair beyanı.(Tıklayınız)

11 Ağustos 2022
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
personel@osmaniye.edu.tr