Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
BELİRLİ SÜRELİ İŞÇİ ALIM İLANI

 

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ

BELİRLİ SÜRELİ (GEÇİCİ) İŞÇİ ALIMI İLANI

 

 

 

Üniversitemize Alınacak Personelin

Meslek Adı

Statüsü

Öğrenim Durumu

Cinsiyet

Sınav Durumu

Adet

Beden İşçisi (Genel)

(Merkez ve İlçe yerleşkelerdeki Park ve Bahçelerdeki hizmetlerin yürütülmesi vb.)

Belirli Süreli (Geçici)

En okur yazar ve en fazla ortaöğretim (lise veya dengi okul) mezunu olmak

Erkek

Kura/Sözlü Sınav

6 Kişi

 

 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi birimlerinde çalıştırılmak üzere; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/D maddesi ve 4857 sayılı İş Kanunu esasları kapsamı ile “Kamu Kurum ve Kuruluşlarına İşçi Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik” hükümleri çerçevesinde 87 (seksen yedi ) gün süreyle kura usulü ile 6 (altı) adet Belirli Süreli (Geçici) İşçi alınacaktır.

İlan şartlarını taşıyan adaylar; 02-08 Ağustos 2022 tarihleri arasında Osmaniye İş Kurumu (İŞKUR) İl Müdürlüğüne / Hizmet Merkezine şahsen veya https://esube.iskur.gov.tr internet adresinde “İş” Arayan” linki üzerinden T.C. Kimlik Numarası ve şifresi ile giriş yaparak başvuru yapabilir. Son başvuru tarihi tatil gününe rastladığında başvurular takip eden ilk iş günü sonuna kadar uzatılır.

 

GENEL ŞARTLAR:

 

1- Türk vatandaşı olmak.

2- 18 yaşını tamamlamış olmak.

3- 36 yaşından gün almamış olmak.

4- Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile Devletin güvenliğine karşı suçlar, anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, millî savunmaya karşı suçlar, Devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık, cinsel saldırı veyahut çocuğun cinsel istismarı suçlarından mahkûm olmamak.

5- Cinsiyeti Erkek olmak.

6- Askerlik ile ilişiği olmamak (fiilen yapmış, muaf veya tecilli)

7- Çalıştırılacağı meslek kolunda çalışmasında veya görevini devamlı olarak yapmasına engel herhangi bir sağlık probleminin bulunmaması.

8- Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak.

9- Herhangi bir sosyal güvenlik kurumundan emeklilik, yaşlılık veya malullük aylığı almıyor olmak.

10- Üniversitemiz merkez ve ilçe yerleşkelerinde çalışmaya engel durumu olmamak.

 

 

 

 

 

KURA İŞLEMLERİ VE SONUÇLARIN AÇIKLANMASI

 

Kura çekimi 11.08.2022 Perşembe günü saat 13.00-14.00 arası Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 15 Temmuz Şehitler Amfisinde yapılacaktır. İsteyen adaylar kura çekim işlemlerini canlı olarak takip edebileceklerdir.

Kura çekim tarihi, saati veya yerinde değişiklik olması halinde, Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web sayfasında (https://www.osmaniye.edu.tr) duyurulacaktır.

Kura sonucu sözlü sınava girmeye hak kazanan adaylar Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi web sayfasında (https://www.osmaniye.edu.tr) duyurulacak olup, adaylar ayrıca yazılı tebligat veya telefon ile bilgilendirilmeyecektir.

 

Not: Sözlü Mülakat ve ilana ilişkin diğer detaylar Üniversitemiz web sayfasında (www.osmaniye.edu.tr) duyurulacaktır. Duyurular tebligat niteliğinde olup, adaylara ayrıca yazılı tebligat gönderilmeyecektir.

 

2 Ağustos 2022
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
personel@osmaniye.edu.tr