Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Akademik Danışmanlık
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI AKADEMİK DANIŞMANLARI
1 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı bölümü akademik danışmanlarına ulaşmak için tıklayınız...
2 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Müzik bölümü akademik danışmanlarına ulaşmak için tıklayınız...
 3 2022-2023 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Yarıyılı Resim bölümü akademik danışmanlarına ulaşmak için tıklayınız...


Akademik Danışmanlık

Üniversiteye kayıtlı her öğrencinin ilk senesinden itibaren bir akademik danışmanı vardır. Her tür akademik konu ile ilgili öğrencilerin ilk danıştıkları kişi bu öğretim elemanıdır. Danışman; öğrencinin ders programını müfredatın gereklerine ve akademik süreçlere uygun bir şekilde planlamasına, ilgi duyduğu alanlarda seçmeli dersler seçmesine rehberlik eder. Akademik yarıyıl kayıtlarında öğrencinin hazırladığı ders programını akademik performansını da gözeterek değerlendirir, uygun ise onaylar veya gerekli düzeltmeleri yapmasını isteyerek onay için uygun hale gelmesini sağlar. Ders ekleme ve bırakma, dersten çekilme dönemlerinde öğrencinin ders programına ilişkin taleplerini değerlendirir ve uygun bulursa onaylar. Kayıt süreci, danışman onayı olmadan sonuçlanmaz. Danışmanın kayıt, ders ekleme ve bırakma dönemlerinde ulaşılabilir olması sürecin aksamaması açısından önemlidir. 


Bunların yanında, danışmanı olduğu öğrencilerini üniversite eğitiminin ve uzmanlık alanının sağladığı akademik ve profesyonel deneyimlerle ilgili olarak bilgilendirir, onlara yol göstererek fikirlerini paylaşır. Öğrencilerinin akademik performansını izler; akademik, sosyal ve kültürel çalışmalarında onlara rehberlik eder; yükseköğretim hayatına uyum sağlamalarına ve kariyer planlamalarına yardımcı olur. Öğrencilerin psiko-sosyal gelişimlerini destekler, karşılaşabilecekleri sorunların çözümlenmesine yardımcı olur ve gerektiğinde ihtiyaç duydukları destek birimlerine yönlendirir, öğrencilere mesleki açıdan rehberlik eder ve yaşam boyu öğrenme alışkanlığı kazanmalarına katkıda bulunur.
OKÜ Akademik Danışmanlık Yönergesine Göre Akademik Danışmanların Görevleri

Danışman; öğrencilere akademik başarılarına, kişisel ve sosyal gelişimlerine katkıda bulunacak biçimde yol gösterir, öğrencideki gelişmeleri izler, gerektiğinde yönetimin öğrenci ile ilgili bilgi taleplerine cevap verir. Danışmanı olduğu öğrencilerle her yarıyıl toplu olarak en az bir kez görüşür. Ayrıca haftada en az bir saatini öğrencilerle görüşmeye ayırır ve bunun yeri ve zamanını kurum web sayfası üzerinden duyurur. Gerekli durumlarda özel sorunu olan öğrencileri Bölüm Başkanlığına veya varsa Rehberlik ve Psikolojik Danışma Servisine gönderir.

Danışman, yarıyıl başında, öğrencilerle haftalık görüşme gün ve saatlerini ilan eder.

Danışman, her yarıyıl başında akademik takvime bağlı olarak öğrencilere derse kayıt, ders seçme, ders alma, ders ekleme ve ders bırakma işlemlerinde yardımcı olur, yeni kayıt, kayıt yenileme, ders alma ve ders seçme işlemlerinin bu konudaki mevzuata (yönetmeliğe, yönergeye, kurul kararlarına) uygunluğunu değerlendirir ve onay verir.

Mevzuatın veya mevzuatta meydana gelen değişikliklerin öğrenciye duyurulmasına ve açıklanmasına yardımcı olur.

Öğrencileri, değişim programları, yurt dışı olanakları, burslar ve staj konularında bilgilendirir ve yönlendirir.

Danışmanı olduğu öğrenciler ile ilgili sorunların çözümünde Bölüm, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı, Staj ve Eğitim Komisyonu gibi birimlere yardımcı olur.

Mezuniyet sonrası için mesleğe hazırlık niteliğinde bilgilendirmeler yapar.
Akademik Danışmanlık Sisteminde Öğrencinin Yükümlülükleri

Öğrencilerin eğitim-öğretim sürecine ilişkin hak ve sorumlulukları konusunda yasal ve yönetsel düzenlemeler hakkında bilgi sahibi olması ve bunlara uygun davranması beklenir.

Öğrenci, kayıt yenileme ve ders kaydı gibi süreçler hakkında bilgilenir ve belirlenen kurallara uygun davranarak öncelikle sorumluluğun kendisinde olduğunu bilir.

Ders kaydını, akademik takvimde belirtilen süre içerisinde Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) üzerinden yapar, ders seçimini tamamladığında onay almak üzere akademik danışmanıyla iletişime geçer. Akademik danışmanının değişiklik önerisi durumunda ders seçimini güncelleyerek tekrar danışmanın onayına sunar.

Akademik danışman tarafından yarıyıl başında ilan edilen görüşme gün ve saatlerine uyar. Rutin görüşme gün ve saatleri haricinde gereksinim duyduğunda, akademik danışmanı ile OBS üzerinden iletişime geçerek randevu alır.

Danışmanın görev kapsamına giren konularda ilk olarak danışmanına başvurur. Danışmanı ve OBS’deki bilgilerini güncel tutar.

OKÜ Akademik Danışmanlık Yönergesine ulaşmak için tıklayınız...Güncelleme 03.12.2022 21:12:1622 Eylül 2023
İletişim
OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
00328825009
mtgs@osmaniye.edu.tr