Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Fakülte Komisyonları
2022-2023 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI


Uzaktan Öğretim Yürütme Komisyonu 
Başkan
Dr. Öğr. Üye. Necmettin YAĞÇI
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3803
necmettinyagci@osmaniye.edu.tr
necmettinyagci@korkutata.edu.tr

Üye
Doç. Selma ŞAHİN
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3840
selmasahin@osmaniye.edu.tr
selmasahin@korkutata.edu.tr

Üye
Doç. Dr. Kaan ÖZTUTGAN
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3850
kaanoztutgan@osmaniye.edu.tr
kaanoztutgan@korkutata.edu.tr

Üye
Araş. Gör. Şafak YACAN
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
+90 328 827 10 00-3807
safakdincer@osmaniye.edu.tr
safakdincer@korkutata.edu.tr
Burs Komisyonu
Başkan
Doç. Selma ŞAHİN
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3840
selmasahin@osmaniye.edu.tr
selmasahin@korkutata.edu.tr

Üye
Dr. Öğr. Üye. Derya GÜRCAN
Endüstriyel Tasarım Bölümü
+90 328 827 10 00
deryagurcan@osmaniye.edu.tr
deryagurcan@korkutata.edu.tr


Üye
Dr. Öğr. Üye. Deniz  ÇOLAKKADIOĞLU 
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
+90 328 827 10 00-3807
denizcolakkadioglu@osmaniye.edu.tr
denizcolakkadioglu@korkutata.edu.tr

Üye
Doç. Dr.  Kaan ÖZTUTGAN
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3850
kaanoztutgan@osmaniye.edu.tr
kaanoztutgan@korkutata.edu.tr


  Üye
 Arş. Gör. Dr. Esma Burcu HAVASI
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
+90 328 827 10 00-3807
esmaburcuhavasi@osmaniye.edu.tr
esmaburcuhavasi@korkutata.edu.tr
Kalite Komisyonu
Başkan
 Prof. Dr. Osman ALTINTAŞ
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3800
osmanaltintas@osmaniye.edu.tr
osmanaltintas@korkutata.edu.tr

Üye
 Doç. Dr. Kaan ÖZTUTGAN
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3850
kaanoztutgan@osmaniye.edu.tr
kaanoztutgan@korkutata.edu.tr

Üye
Öğr. Gör. Ahmet Can ÇAKAL
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3854
ahmetcancakal@osmaniye.edu.tr
ahmetcancakal@korkutata.edu.tr
Eğitim-Öğretim Komisyonu
Başkan
 Dr. Öğr. Üye. Necmettin YAĞÇI
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3803
necmettinyagci@osmaniye.edu.tr
necmettinyagci@korkutata.edu.tr

Üye
Doç. Selma ŞAHİN
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3840
selmasahin@osmaniye.edu.tr
selmasahin@korkutata.edu.tr


Üye
Doç. Dr. Kaan ÖZTUTGAN
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3850
kaanoztutgan@osmaniye.edu.tr
kaanoztutgan@korkutata.edu.tr

Üye
Dr. Öğr. Üye. Derya GÜRCAN
Endüstriyel Tasarım Bölümü
+90 328 827 10 00
deryagurcan@osmaniye.edu.tr
deryagurcan@korkutata.edu.tr

Üye
 Prof. Dr. Ali Asker BAL
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3846
aliaskerbal@osmaniye.edu.tr

aliaskerbal@korkutata.edu.tr
Stratejik Eylem Planı Hazırlama Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üye. Meyser KAYA 
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3804
meyserkaya@osmaniye.edu.tr
meyserkaya@korkutata.edu.tr

Üye
Doç. Dr. Zülüf ÖZTUTGAN
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3852
zulufoztutgan@osmaniye.edu.tr
zulufoztutgan@korkutata.edu.tr

Üye
 Doç. Selma ŞAHİN
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3840
selmasahin@osmaniye.edu.tr
selmasahin@korkutata.edu.tr

Üye
 Dr. Öğr. Üye Fikret YALIN
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
+90 328 827 10 00-3807
fikretyalin@osmaniye.edu.tr
fikretyalin@korkutata.edu.tr
Bilimsel Dosya Değerlendirme ve Akademik Teşvik Komisyonu
Başkan
Doç. Selma ŞAHİN
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3840
selmasahin@osmaniye.edu.tr
selmasahin@korkutata.edu.tr

Üye
Doç. Dr. Kaan ÖZTUTGAN
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3850
kaanoztutgan@osmaniye.edu.tr
kaanoztutgan@korkutata.edu.tr

  Üye
Dr. Öğr. Üye. Derya GÜRCAN
Endüstriyel Tasarım Bölümü
+90 328 827 10 00
deryagurcan@osmaniye.edu.tr
deryagurcan@korkutata.edu.tr

Üye
Dr. Öğr. Üye. Necmettin YAĞÇI
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3803
necmettinyagci@osmaniye.edu.tr
necmettinyagci@korkutata.edu.tr
Sosyal ve Kültürel Etkinlikler Komisyonu
Başkan
Dr. Öğr. Üye. Necmettin YAĞÇI
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3803
necmettinyagci@osmaniye.edu.tr
necmettinyagci@korkutata.edu.tr

Üye
Dr. Öğr. Üye. Meyser KAYA

Müzik Bölümü

+90 328 827 10 00-3804
meyserkaya@osmaniye.edu.tr
meyserkaya@korkutata.edu.tr

Üye
 Doç. Dr. Zülüf ÖZTUTGAN
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3852
zulufoztutgan@osmaniye.edu.tr
zulufoztutgan@korkutata.edu.tr

Üye
 Arş. Gör. Nurdan CENİK
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3802
nurdancenik@osmaniye.edu.tr
nurdancenik@korkutata.edu.tr

Üye
 Arş. Gör. Mediha ESMERAY
Grafik Tasarımı Bölümü
+90 328 827 10 00-3802
medihaesmeray@osmaniye.edu.tr
medihaesmeray@korkutata.edu.tr
Bologna Süreci Program Yeterlikleri Komisyonu
Başkan
 Arş. Gör. Şafak YACAN
İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü
+90 328 827 10 00-3807
safakdincer@osmaniye.edu.tr
safakdincer@korkutata.edu.tr

Üye
 Arş Gör. Dr. Esma Burcu HAVASI
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
+90 328 827 10 00-3802
esmaburcuhavasi@osmaniye.edu.tr
esmaburcuhavasi@korkutata.edu.tr


Üye
Öğr. Gör. Ahmet Can ÇAKAL
Müzik Bölümü
+90 328 827 10 00-3854
ahmetcancakal@osmaniye.edu.tr
ahmetcancakal@korkutata.edu.tr

Üye
 Arş. Gör. Mert Serkan CİHANGİR
Grafik Tasarımı Bölümü
+90 328 827 10 00-3802
mertserkanbenek@osmaniye.edu.tr
mertserkanbenek@korkutata.edu.tr

Üye
 Prof. Dr. Ali Asker BAL
Resim Bölümü
+90 328 827 10 00-3846
aliaskerbal@osmaniye.edu.tr
aliaskerbal@korkutata.edu.tr


Güncelleme  17:05:51 2.05.2023
22 Eylül 2023
İletişim
OsmaniyeKorkut Ata Üniversitesi Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000
00328825009
mtgs@osmaniye.edu.tr