Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Öz Değerlendirme

Öz değerlendirme birey, ekip ya da kurumların kendi kendilerini belirli yöntem ve teknikler kullanarak belirlenen standartlar doğrultusunda değerlendirmeleridir. Öz değerlendirmede amaç; ulusal ve uluslararası kalite ölçütlerine göre kurumların planlama yapması, çıktıların izlenmesi ve değerlendirilmesi, kurumsal kalite hafızasının oluşturulması ve kurumda iç kalite kontrol sisteminin kurulmasıdır.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi her yıl, Yükseköğretim Kalite Güvencesi Yönetmeliği’nin ilgili maddeleri gereğince YÖK tarafından yayımlanan Kurum İç Değerlendirme Hazırlama Kılavuzu (4.1) doğrultusunda, Kurum İç Değerlendirme Raporu (KİDR) hazırlayarak YÖK’e sunmaktadır. Kalite Koordinatörlüğü olarak KİDR’in hazırlanmasına yardımcı olması amacıyla birimlerimizden; Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Birim Kalite Öz Değerlendirme Raporunu (OKÜ-BÖDR) hazırlaması istenmektedir.  OKÜ-BÖDR’ün amacı, birimlerimizin kendi güçlü ve gelişmeye açık yönlerini tanımasına ve iyileştirme süreçlerine katkı sağlamasıdır. Raporun hazırlık sürecinde birimin, Dış Değerlendirme Programından en üst düzeyde fayda görmesini sağlamaktır. Bu raporla, birimlerimiz tarafından paydaşlarla iletişim ve iş birliği, öz değerlendirme çalışmaları ve kalite güvencesi kültürünün yaygınlaştırılması ve içselleştirilmesi gibi faktörlerde değerlendirilmesi amaçlanmıştır. Üniversitemiz tarafından hazırlanacak olan kalite öz değerlendirme raporuna birimlerimizin raporlarının da katkı sağlayacağı beklenmektedir. Bu amaçla rapor hazırlama sürecine birimlerimizin katkısının arttırılması amacıyla çalışmalarda kapsayıcılık ve katılımcılığın sağlanması, bürokratik veri yönetiminden daha ziyade süreç yönetimi yaklaşımının benimsenmesi, birim kalite komisyonu çalışmalarında şeffaflığın sağlanması ve sürekli eğitim çalışmalarıyla desteklenmesi beklenmektedir.

Öz Değerlendirmenin Amacı

Öz değerlendirme ile eğitim kurumunda;

· Eğitim öğretime ilişkin süreçlerin iyileştirilmesine yönelik faaliyetlere tüm birimlerin dahil edilmesi,

· İyi örneklerin belirlenmesi ve bunların yaygınlaştırılması,

· Ortak bir kalite kültürü oluşturulması,

· Sürdürülebilir bir kalite gelişim sürecinin işlerlik kazanması,

· Dış değerlendirme için ihtiyaç duyulan güvenilir verilerin sağlanması,

· Hedeflerin daha iyi anlaşılması ve takım çalışmasının teşvik edilmesi,

· Kaynakların verimli ve etkin kullanılmasının sağlanması amaçlanmaktadır

Öz Değerlendirme Raporu Neden Hazırlanıyor?

YÖKAK eğilimleri doğrultusunda 2023 yılına kadar ülke genelinde tüm üniversitelerde İç Kalite Güvencesi sürecinin tamamlanmasını öngörmektedir. Buna paralel olarak üniversitemizde İç Kalite Güvencesinin tüm üniversite genelinde başlatılması, örnek uygulamaların diğer akademik birimlerle paylaşılarak yaygınlaştırılması amacıyla Öz Değerlendirme Raporu hazırlanması hedeflenmektedir.

Öz Değerlendirme Sürecinin Akademik Birimlere Katkısı Nedir?

Öz değerlendirme, akademik birimin kendine ayna tutmasına, güçlü ve geliştirilmesi gereken yönlerinin farkındalığının artmasına, ulusal ve uluslararası rekabet gücünün artmasının yanı sıra prestij sağlanmasına yol açan sürekli iyileşme ve gelişme için önemli bir süreçtir.

Öz Değerlendirme Raporu Hazırlama Komisyonu Kimlerden Oluşacaktır?

Öz Değerlendirme Komisyonu her akademik birim dekanı / müdürü katılımı ile bir öz değerlendirme koordinatörü kolaylaştırıcılığında en az üç öğretim üyesi, bir mezun ve en az bir öğrenciden oluşturulacaktır. Yeterli öğretim üyesinin bulunmadığı programlarda komisyon öğretim elemanları tarafından da oluşturulabilir.

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Birim Öz Değerlendirme Rehberi

Sosyal Bilimler Enstitüsü 2022 Birim Öz Değerlendirme Raporu11 Aralık 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000 Dahili Sosyal: 4106-4107 Dahili Fen: 4006-4002
03288250097
lisansustu@osmaniye.edu.tr