Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Yatay Geçiş
Yatay Geçiş

Yatay geçişlere ilişkin esaslar şunlardır:

a) İlgili enstitü bünyesindeki başka anabilim/anasanat dalında veya başka yükseköğretim kurumlarına bağlı lisansüstü programlarda kayıtlı olup en az bir yarıyılı tamamlamış olan başarılı öğrenci, lisansüstü programlara yatay geçiş yoluyla kabul edilebilir. Lisansüstü eğitim programlarına yatay geçiş yoluyla her yarıyıl başında ilan edilen kontenjan sayısınca öğrenci kabul edilebilir.

b) Yatay geçişle alınacak öğrenci sayısı ve gerekli şartlar anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü kurulunca karara bağlanır. Yatay geçiş için başvuracak öğrencilerin dilekçelerine; kayıtlı bulunduğu programda aldığı dersleri ve notlarını, kayıt tarihini, okuduğu yarıyılları ve disiplin durumunu gösteren bir belgeyi eklemeleri gerekir.

c) Tez aşamasındaki öğrencilerin yatay geçiş talepleri; öğrencinin (b) bendinde belirtilen belgeleri ve çalışma konusu ile ilgili durumu incelenerek anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

ç) Tezli ve tezsiz programlar arasında yatay geçiş talepleri, anabilim/anasanat dalı kurulu tarafından (b) bendinde belirtilen belgeler incelenerek ve öğrencinin programa geçişinin uygun olup olmayacağına ilişkin bir rapor tutularak enstitüye bildirilmesi üzerine enstitü yönetim kurulunca karara bağlanır.

d) Yatay geçiş için öğrencinin, programın kabul şartlarını taşıması ve geldiği programda devam ettiği derslerin tamamını başarmış ve bu derslerden başarı notu ortalamasının yüksek lisans için 4,00 üzerinden en az 2,50, doktora için 4,00 üzerinden en az 3,00 ya da yüzlük not sisteminde YÖK’ün belirlediği eşdeğerlik tablosundaki bu notlara karşılık gelen not olması gerekir.

e) Yatay geçişler, her yıl ilan edilen tarihlerde yapılır. Öğrencinin kabul edildiği programlardaki intibakına, anabilim/anasanat dalı kurulunun görüşü alınarak enstitü yönetim kurulunca karar verilir.

f) Yatay geçişle bir programa kaydolan öğrencinin, programını tamamlama süresi, daha önce kullandığı süre de dâhil olmak üzere, bu Yönetmelikte yer alan programın süresidir.

g) Daha önce alınmış olan derslerin kabulü veya kredi eşdeğerliği ile öğrencinin derslerden muafiyeti, anabilim/anasanat dalı kurulunun önerisi üzerine enstitü yönetim kurulu tarafından belirlenir. 

Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi lisansüstü eğitim - öğretim yönetmeliğinde bulunan yatay geçiş ilkelerine ulaşmak için  tıklayınız...

11 Aralık 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271000 Dahili Sosyal: 4106-4107 Dahili Fen: 4006-4002
03288250097
lisansustu@osmaniye.edu.tr