Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Politikalar
Fakülte Politikası
 
Fakültemiz kurumsal alt yapısını güçlendirmek,
Fakültemiz kalite yönetim sisteminin etkinliğini sağlamak,
Fakültemiz teknolojik alt yapısını güçlendirmek,
Fakültemiz ile dış paydaşlarla olan iş birliğinin artırılmasını sağlayarak, öğrencilerimizin mesleki gelişimlerine katkı sağlamak,
Öğrenci odaklı, interaktif eğitim-öğretim politikası benimsemek, uygulanabilirliğini sağlamak. Eğitim-Öğretim Politikası
 
Mesleki ve etik kuralların bilincinde olan bireyler yetiştirmek,

Fakülte olarak, öğrencilerimizin mesleki anlamda kendilerini geliştirmelerini sağlayacak kurumlarla iş birlikleri yaparak, mesleki anlamda bilgi ve becerilerini artırmak,

Fakültemiz amaçları doğrultusunda, gerekli bilgi ve beceri ile donanmış, bireyleri mezun ederek topluma kazandırmak,Araştırma-Geliştirme Politikası
 
Çağın gerektirdiği nitelikte araştırma ve yayın yapmak,
Nitelikli araştırma ve yayınların yapılabilmesi için gerekli alt yapıyı oluşturacak faaliyetleri gerçekleştirmek,
Öğrencilerimiz ve akademik personelimizin araştırma ve geliştirme faaliyetlerini destekleyecek mekanizmalarla iletişim halinde olmak.Kalite Politikası
 
Kaliteyi bir kültür haline getirerek, bilimsel araştırma ve uygulamaları desteklemek,
Öğrencilere en iyi eğitim olanaklarının sunulmasını sağlayacak mekanizmalar oluşturmak,
İç ve dış paydaşlarla etkileşim halinde olmak,
Eğitim-öğretim faaliyetlerinde öğrenci odaklı olmak,
Disiplinler arası çalışabilme yeteneği kazandırmak,