Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Güvenlik Müdürlüğü

Güvenlik Müdürlüğü Personelinin Görev Tanımı

Güvenlik Müdürlüğü Birimi Personelinin Görev Tanımı

Akademik, idari ve kampüs alanının temiz, düzenli ve sürdürülebilir bir şekilde hizmet vermek üzere hazır halde bulundurulması bakımından teknik şartnamede belirtilen gerekli iş ve işlemlerin belirlenen standartlara uygun olarak gerçekleşmesini sağlamak, Üniversite yerleşkesinde çalışan personel ve öğrencilerin geliş ve gidişlerinde kontrol ve düzenin sağlanması, eğitim ve hizmet binaları ve çevresinin korunması için 5188 Sayılı Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun ve Uygulama Yönetmeliğine göre silahsız koruma ve güvenlik hizmetlerinin yürütülmesini sağlamak, mesai dışı çalışmalarda daha düzenli ve güvenli çalışma ortamının sağlanmasından, Üniversite giriş kapılarının, arazinin ve bina kontrollerinin yapılmasını sağlamak, kampüs kapılarında, yerleşke içerisinde kontrolün, düzenin ve güvenliğin sağlanması amacıyla kimlik ve taşıt pulları kontrollerinin yapılmasını sağlamakla görevli ve Genel Sekretere karşı sorumludur.

Güvenlik Hizmetleri Servisi

 • a-Güvenlik personelinin görevlendirildiği alanın güvenliğini sağlamasını sağlamak,
 • b-Görev yerini mazeretsiz olarak terk etmemek, karşılaştığı sorunları ve göreve engel durumları amirine bildirmek.
 • c-Çalışanların günlük çalışmalarını sürdürmelerini, ziyaretçilerin ve iş sahiplerinin, huzur içinde görüşmelerini yapmalarını, çalışanların, öğrencilerin ve ziyaretçilerin kurallara uymalarını temin etmek,
 • d-Personelin nöbet cetvellerine uygun olarak nöbet yerine getirilmesini ve bilgisi dışında nöbet değişikliği yapmamasını, nöbet defteri, ziyaretçi defteri gibi evrakların ilgili mevzuat hükümleri doğrultusunda tutulmasını sağlamak,
 • e-Binaların tüm girişlerinde ve çıkışlarında gerekli denetim ve kontrolleri yapılmasını sağlamak, bu konularda tüm raporları Başkanlığa aktarmak,
 • f-Personelin binada içeriden ve dışarıdan kaynaklanabilecek her türlü hırsızlık, sabotaj ve benzeri eyleme karşı dikkatli ve duyarlı olmasını sağlamak. Bu sebeple gerektiğinde detektörle üst aramalarını yaptırmak, görev alanı içeri sinde işlenecek olan suçları, genel kolluk kuvvetlerine iletilmek üzere Başkanlığa bildirmek, genel kolluk kuvvetlerinin gelişine kadar şüphelilerin yakalanması ve suç delillerinin korunması için gerekli tedbirler alınmasını sağlamak,
 • g-Kampüs alanı ve binalarda düzenli devriye hizmeti yaparak gerekli kontrolleri yapmak,
 • h-Personelin yasak olan davranış ve eylemlerden uzak durması için gerekli kontrolleri yapmak,
 • i-Hassas ve riskli görevleri bulunduğunu bilerek buna göre hareket etmek.
 • j-Personelin özlük dosyasını tutmak (izin, maaş yatırılıp yatırılmaması vs. takibini yapmak)
 • k-Güvenlik müdürlüğünün vermiş olduğu diğer görevleri yerine getirmek.

22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271015
genelsekreterlik@osmaniye.edu.tr