Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Misyon/Vizyon/Temel Değerler

 

 

 

 Misyon

 

      Üniversitemizin kurumsal yapılanmasını tamamlayarak, üniversite idari teşkilatında bulunan idari birimlerin düzenli, uyumlu ve mevcut yasal düzenlemeler çerçevesinde Üniversitemiz Stratejik plan ve politikaları doğrultusunda etkin, verimli, ekonomik ve şeffaf şekilde yerine getirilmesini koordine etmeyi görev edinmiştir.

 

 

 

Vizyon

 

      Kamu disiplinini benimsemiş, dinamik çalışabilen, analitik düşünebilen, gelişime açık ve işinde uzmanlaşmış, nitelikli, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü kadrosuyla, teknolojik imkânların tamamını iş süreçlerinde kullanabilen, hesap verilebilirliği ve hizmet kalitesini ilke edinmiş, Atatürk İlke ve İnkılapları doğrultusunda, Üniversitemizin tanımladığı vizyonun gerçekleştirilmesine katkı sağlan birim olmayı hedeflemektedir.

 

 

 

Birim Temel Değerleri

 

      Evrensel hukuk ilkelerine ve yasalara uymak,

      Bilginin evrenselliğine inanmak,

      Yenilikçi olmak,

      Tarafsızlık, Şeffaflık, Liyakat, Özveri ve Verimlilik,

     Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini benimseyip, koruyup bunları geliştirmek için özveri ile çalışmak; insan haklarına ve Anayasanın temel ilkelerine dayanan milli, demokratik, laik, bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetine karşı görev ve sorumluluklarını bilerek, bunları davranış haline getiren bir devlet ahlakı çerçevesinde hizmet vermek.


22 Eylül 2023
İletişim
Karacaoğlan Yerleskesi 80000 Merkez / OSMANİYE
03288271015
genelsekreterlik@osmaniye.edu.tr