Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Staj Hareketliliği Öğrenci Rehberi ve Belgeler

Staj Hareketliliği Aday Adayları için İzlenecek Adımlar:

Başvuru aşamasında:

Giden Öğrenci

   1) Başvuru Formu için tıklayınız

Staj Hareketliliği başvuru aşamasını geçmiş öğrencilerin ilk yapmaları gereken belgeler:

  2)   OKÜ Staj Yeri Bilgi Formu

   3) Staj Anlaşması ( Erasmus Traineeship Agreement )

Öğrenim Anlaşmasının çok dikkatli ve özenli hazırlanması, karşı kuruma imzalatmadan önce hem bölüm koordinatörüne hem de kurum koordinatörüne gönderilerek kontrol ettirilmesi gerekmektedir. Ev sahibi kurumun her sayfasını imzalaması tavsiye edilir.

  4)  Staj Tanınma Belgesi (AKTS)

Zorunlu / gönüllü ya da mezun durumda ki öğrencilerin tüm öğrencilerin hazırlaması gereken akademik kredi transfer /tanınma belgesi. 

 5)   Staj Bilgi Formu

Staj yeri belli olduktan sonra ve hibe almaya hak kazandıktan sonra doldurulacaktır.

  6)  Staj Varı Onay & Takip Formu

Kabul Belgesi / Niyet Beyanı + LAT + Bilgi Formu belgelerini tamamlayan öğrenciler gidecekleri ülkenin vize başvuru şartlarını öğrenmeli ve vize görüşmesine giderken yanlarında götürmek üzere aşağıda yer alan belgeleri Dış İlişkilerden talep etmelidir.

 Hibe onay yazısı: Stajın yapılacağı ülke ve tarihlere göre düzenlenir. LAT belgesinin imzaları tamamlandıktan sonra vize başvuru randevu tarihi belli olduktan sonra talep edilir.

 Dil Belgesi: Vize başvurularında başvuru sahibinden istenebilir.

 

Vize aşamasını geçmiş adayların Dış İlişkiler Birimine getirilmesi gereken belgeler:

• Güncel Transkript

• Mezun öğrencilerin Diploma fotokopisi

• Zorunlu stajı olan öğrencilerin kendi bölümlerinden alacakları yönetim kurulu kararı

• Yüksek Lisans/Doktora öğrencilerinin Enstitü Onay Yazısı( Staj kabul yazısı ve imzalı LAT belgesi  Öğrenci tarafından kendi bölümüne verilecek, bölüm tarafından yazı ilgili Enstitüye gönderilecektir)

• Ziraat Bankası, Cebelibereket Şubesinden  açılmış Avro hesap numarası (IBAN kodu ile birlikte)

• Seyahat-Sağlık Sigortası Fotokopisi-İngilizce (taranmış olarak  fundaozbakir@osmaniye.edu.tr adresine  gönderilecek)

• AT11 belgesi uygulaması olan ülkeler için öğrencinin SGK’dan aldığı belge : AT11 belgesi için Dış ilişkiler biriminden alınacak yazı ile SGK’ya başvuru yapılacak, alınan belgenin fotokopisi Dış ilişkiler birimine verilecektir.

• Kişisel Sorumluluk Sigortası (Civil Liability Insurance)

• Kaza Sigortası (Accidence Insurance)

• Vize sayfasının fotokopisi

• OLS – Online Language Support : Öğrenci Staja başlamadan ve Staj faaliyeti bittikten sonra çevrimiçi dil sınavına girecek, sonucu Dış ilişkiler Birimine bildirecektir.

Hareketlilik Başladıktan sonra yapılabilecek işlemler

Staj başladıktan sonra değişiklik varsa ve/veya Staj süresini uzatma durumunda: LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması_Learning Agreement for Traineeships) belgesinde “Section to be completed DURING THE MOBILITY” kısmı:

- staj içeriğinde veya süresinde değişiklik olması durumunda staja başladıktan sonra en geç bir ay içinde;

- Staj süresinde uzatma olması durumunda staj bitmeden bir ay öncesinden  hazırlanıp taraflarca onaylanmış, imzalanmış ve Dış ilişkiler Birimine gönderilmiş olmalıdır.

 Hareketlilik sonunda staj yapılan kurumdan alınması gereken belgeler:

 Section to be completed AFTER THE MOBILITY : LAT (Staj Hareketliliği için Öğrenim Anlaşması Learning Agreement for Traineeships) belgesinde bulunan bu kısım staj faaliyeti tamamlandıktan sonra Staj yapılan kurum tarafından doldurulup, imzalı, mühürlü olarak öğrenciye verilecektir. Bu belgenin Dış ilişkiler birimine teslim edilmesi gerekmektedir.

•   Katılım Sertifikası (Certificate of Attandence): Yukarıda istenen belgeye ek olarak Katlım Sertifikası da alınabilir. Katılım Sertifikası bir örnek olup staj yapılan kurum tarafından istenilen değişiklik yapılabilir, kurum isterse kendi sertifikasını da kullanabilir. Staj yapılan kurumun kendi antetli kağıdına hazırlanmış, imzalı, mühürlü olması gerekir.

Öğrenci Raporu : Staj deneyimlerinizi, yaptığınız çalışmaları, sosyal faaliyetlerinizi, herhangi bir sıkıntı yaşayıp yaşamadığınızı kısaca istediğiniz her şeyi paylaşacağınız, kompozisyon şeklinde hazırlanmış bir yazı olacak ve  erasmus@osmaniye.edu.tr adresine gönderilecektir.

Pasaport: Pasaportun giriş-çıkışları gösteren sayfaların fotokopisi

Fotoğraf: Staj yerinde ve/veya dışarda, sosyal etkinliklerde çekilmiş birkaç fotoğraf  erasmus@osmaniye.edu.tr adresine gönderilecektir.

• Yurtdışında yapılan stajın tanındığına dair alınan Kurul Kararı: Zorunlu stajı olan ve yurtdışında yaptıkları stajı bölüm stajına saydırmak isteyen öğrencilerin stajlarının tanındığına dair alınan Kurul Kararı. Yüksek Lisans / Doktora öğrencilerinin LAT üzerinde ve gitmeden alınmış kurul kararında belirtilen AKTS’nin tanınması için alınan dönüş Kurul Kararı.

•  OLS – Online Language Support :  Öğrenci stajını tamamladıktan sonra çevrimiçi dil sınavına girecektir.

• Çevrimiçi Nihai Rapor:  Staj faaliyeti tamamlandıktan ve Dış ilişkiler Birimine verilmesi gereken belgelerin tamamı teslim edildikten sonra Dış ilişkiler birimi tarafından Mobility Tool üzerinden öğrencinin staj faaliyet bilgileri girilecektir. Bilgiler girildikten sonra öğrencinin e-posta adresine çevrimiçi doldurması gereken Nihai Rapor bilgisi gelecektir. Öğrenci Nihai Raporu doldurduktan sonra Dış ilişkiler Birimine bilgi verecektir. (erasmus@osmaniye.edu.tr)

Erasmus+ Ders Alan Kodları
   Erasmus+ Ülke Kodları
     

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288250097
erasmus@osmaniye.edu.tr