Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Eğitim Alma Hareketliliği

 Eğitim Alma Hareketliliği ( Staff Training Mobility )

Personel eğitim alma hareketliliği, Türkiye’de ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş herhangi bir personelin, program ülkelerinden birinde eğitim almasına imkân sağlayan faaliyet alanıdır. Bu faaliyet kapsamında kişinin mevcut işi ile ilgili konularda sahip olduğu becerileri geliştirmek üzere çeşitli eğitimler (işbaşı eğitimleri, gözlem süreçleri gibi) alması mümkündür. Konferans katılımları ise faaliyet kapsamında desteklenememektedir.

Personel eğitim alma hareketliliği kapsamında, ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda istihdam edilmiş personelin, eğitim almak üzere ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumuna ya da bir işletmeye gidebilmesi de mümkündür. Eğitim almak üzere gidilecek işletme yurtdışında bir eğitim merkezi, araştırma merkezi, yükseköğretim kurumu ya da işletme tanımına uyan diğer bir kuruluş olabilir. Bu çerçevede, uygun bir işletmeden kastedilen büyüklükleri, yasal statüleri ve faaliyet gösterdikleri ekonomik sektör ne olursa olsun, özel veya kamuya ait her tür kurum/kuruluş ile sosyal ekonomi dâhil her tür ekonomik faaliyette bulunan girişimdir. Personel eğitim alma faaliyeti tam zamanlı bir faaliyettir ve tam gün eğitim alınan süreler için hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle Personel Eğitim Alma Hareketliliği Anlaşmasında (Staff Mobility For Training - Mobility Agreement) eğitim alma programının gün bazında belirtilmesi gerekir.

Personel Eğitimi Hareketliliği faaliyet alanı üç hareketlilik türünü içerir:

  1. Yükseköğretim kurumundan bir işletmeye giden personelin ve işletmeden bir yükseköğretim kurumuna giden personelin hareketliliği. Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin bilgi ve tecrübe aktarımı ile öğrenmelerine ve pratik beceriler edinmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler seminerler, atölye çalışmaları, kurslar ve konferanslar, pratik eğitim süreçleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
  2. Bir yükseköğretim kurumundan başka bir yükseköğretim kurumuna giden yönetim kadrosu ve idari personelin hareketliliği. Bu hareketlilik türünün amacı faydalanan kişilerin farklı bir kurumun deneyim/iyi uygulamalarını öğrenmelerine ve mevcut işleri için gerekli becerileri geliştirmelerine imkan vermektir. Temel faaliyetler iş başı eğitim programı, çalışma ziyaretleri, kısa görevlendirmeler vs. olabilir.
  3. Eğitim almak amacıyla başka bir yükseköğretim kurumuna giden öğretim elemanının hareketliliği

Personel Eğitimi Hareketliğine Katılabilme Şartları:

  1. ECHE sahibi bir yükseköğretim kurumunda öğretim elemanı, yönetici, idari personel olunması ya da işletmede personel olunması,
  2. Üniversiteler arası anlaşmanın olması (üniversite ile işletme arasında anlaşma gerekmemektedir)
  3. Hem gönderen hem de misafir olunan kurum tarafından kabul edilen bir iş planının (work plan) olması (İş planı taraflarca imzalanmış olmalı ve en azından gerçekleştirilecek programın genel amaç/hedeflerini, içeriğini ve beklenen sonuçlarını içermelidir)

NOT: İşletmeden yükseköğretim kurumuna personel hareketliliği durumunda, yükseköğretim kurumunun işletmenin personeline daveti gerekmektedir.

 Kimler Başvurabilir?

Erasmus Personel Eğitim Alma Hareketliliği, faaliyetinden akademisyen olarak araştırma görevlileri ve idari personele öncelik verilmekle birlikte yeterli hibe olması durumunda öğretim üyelerimiz de yararlanabilmektedir.

Dil Yeterliliği; 
        
Eğitim Alma Hareketliliği'ne başvuracak personelin ÜDS/KPDS Yabancı Dil Sınav Sonuç belgesini Birimimize teslim etmesi gerekmektedir (Sonuç belgesinin, ÖSYM'nin sitesinden sağlanmış bir nüshası da geçerlidir). 


Süre;

Eğitim Alma Hareketliliği en az 2 gün, en fazla 6 haftadır. Ancak, birimimiz mevcut hibe ile daha fazla personelimizin hareketlilikten yararlanmasını sağlamak amacıyla Erasmus personel hareketliliği kapsamında hibelendirilecek süreyi 5 iş günü (+gidiş ve dönüş 2 gün yol, toplamda en fazla 7 gün) olarak sınırlandırmıştır

    

İkinci Erasmus Hibesi 

Bir personelin aynı sözleşme dönemi içerisinde, bir kez eğitim alma faaliyetinden faydalanması gerekmektedir. Ancak değişim potansiyelini değerlendirecek başvuru olmaması ve bunun belgelendirilmesi durumunda aynı personelin, aynı sözleşme dönemi içerisinde birden fazla kez eğitim alma hareketliliği faaliyetine katılması mümkün olabilir.

Hibesiz Erasmus Personel Hareketliliği

Eğitim alma ve Ders Verme Hareketliliğinden hibesiz olarak faydalanılabilir.

Gidilen Ülkelere Göre Günlük Hibe Miktarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele verilecek olan gündelik miktarı gidilen ülke ile birlikte gidilen süreye göre aşağıdaki tabloda belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Tabloda gösterilen miktarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları

Hareketlilikte Misafir Olunan Ülkeler

Günlük hibe miktarları (Avro)

1. Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık,  Danimarka, Finlandiya, İrlanda,  İsveç, İzlanda,  Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

153

2. Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

136

3. Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Slovakya, Slovenya, Türkiye *,

119

* Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

 Tablo-3 Personel Hareketliliği Günlük Bireysel Destek Hibe Miktarları Tablosu

Not: Yukarıdaki hibeler 2018 sözleşme döneminden itibaren seçilen personele uygulanacaktır. Örneğin 2018-2019 akademik dönemi için hareketliliğe katılacak iki personelden 2017 sözleşme dönemi için seçilene 2017 sözleşme döneminde geçerli olan hibeler, 2018 sözleşme döneminde seçilene yukarıdaki tabloda yer alan hibe miktarları uygulanacaktır.

14 günden daha uzun süren personel hareketliliği faaliyetlerinde; 15’inci ve sonrası günler için yukarıda verilen günlük hibe miktarının %70’i gündelik olarak esas alınmalıdır.

Herhangi bir faaliyet içermeyen ya da gerçekleştirilen faaliyetin türüne uygun faaliyet yapıldığı belgelenemeyen günler için hibe ödemesi yapılmaz.

 Seyahat Gideri Hesaplamaları için aşağıda ki linke tıklayarak güncel mesafe ve hibe tutarlarına ulaşabilirsiniz;

https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator

 

İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288250097
erasmus@osmaniye.edu.tr