Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Ders Verme Hareketliliği

1. Ders verme hareketliliği hakkında genel bilgiler

Personel ders verme hareketliliği, Türkiye’de ECHE (İng. Erasmus Charter for Higher Education; Tr. Yükseköğretim için Erasmus Beyannamesi; metin içinde bundan böyle “ECHE”) sahibi olan bir yükseköğretim kurumunda resmi olarak ders vermekle yükümlü olarak çalışmakta olan personele yönelik bir alt faaliyet türüdür. Personel ders verme hareketliliğine katılacak olan akademik personel, Program ülkelerinden birinin ECHE sahibi olan bir yükseköğretim kurumunda, ders verme ve ders vermeye ilişkin olarak karşı kurumla ortaklaşa akademik ve/veya eğitsel etkinlikler gerçekleştirme gibi olanaklara sahip olur.

Personel ders verme hareketliliğine öğretim üyesi ve öğretim görevlisi kadrosunda bulunan ve resmi olarak ders vermekle yükümlü olarak çalışmakta olan akademik personel başvurabilir. Personel ders verme hareketliliğinin geçerli bir faaliyet olarak değerlendirilebilmesi için en az sekiz saat ders verilmesi gerekmektedir. Personel ders verme etkinliği gün tabanlı bir faaliyet olduğundan dolayı, etkinliği gerçekleştiren personele ders verdiği gün temelinde hibe ödemesi yapılır. Bu nedenle, Personel Ders Verme Hareketliliği Anlaşmasında (İng. Staff Mobility For Teaching - Mobility Agreement) ders verme programının gün bazında belirtilmesi gerekmektedir.

Personel ders verme hareketliliği için etkinlik süresi seyahat hariç en az ardışık iki iş günü ve en fazla iki ay olarak belirlenmiştir. Personel Ders Verme Hareketliliğinde, öğretim programında ve katılım sertifikasında yararlanıcının mücbir sebepler dışında iki günden az süre ile faaliyet gerçekleştirdiği ve/veya vermiş olması gerekenden daha az süre ders vermiş olduğunun görüldüğü durumlarda, faaliyet geçersiz kabul edilecektir. Bunun yanı sıra, yararlanıcıya herhangi bir hibe ödemesi yapılmayacaktır. Her başvuru kendi ilan dönemi içinde değerlendirilecek olup hareketlilikten faydalanmayan akademik personelin yeni yayınlanacak olan ilanda başvurusunu yinelemesi gerekmektedir. Personel Hareketliliği etkinliğinden hibesiz olarak da yararlanmak olanaklıdır.

 

2. Ülkelere göre günlük hibe tutarları

Personel hareketliliğinden faydalanacak olan personele aktarılacak olan hibe katkı niteliğinde olup yurtdışında geçirilmesi öngörülen döneme ait harcamaların tamamını karşılamayı hedeflememektedir. 

Personel hareketliliğinden faydalanacak personele aktarılacak olan gündelik hibe miktarı, gidilecek olan ülkeye ve geçirilecek olan süreye göre, aşağıdaki çizgede belirtilen tutarlar dikkate alınarak hesaplanır. Çizgede belirtilen tutarlar Avro cinsindendir.

Ülke Grupları

Hareketlilik Kapsamında Misafir Olunan Ülkeler

Avro cinsinden Günlük Hibe Miktarları

 

Birinci Grup Program Ülkeleri

Birleşik Krallık, Danimarka, Finlandiya, İrlanda, İsveç, İzlanda, Lihtenştayn, Lüksemburg, Norveç

 

 

162

 

İkinci Grup Program Ülkeleri

Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, Güney Kıbrıs, Hollanda, İspanya, İtalya, Malta, Portekiz, Yunanistan

 

 

144

 

 

Üçüncü Grup Program Ülkeleri

Bulgaristan, Çek Cumhuriyeti, Estonya, Hırvatistan, Letonya, Litvanya, Macaristan, Makedonya, Polonya, Romanya, Sırbistan, Slovakya, Slovenya, Türkiye *

 

 

 

126

 

Diğer Ülkeler

 

 

 

 

1-4 ve 6-13. Bölge Ülkeleri

 

180

         Çizge-1 Ülkelere göre günlük hibe tutarları

*Yalnızca yurtdışındaki bir işletmeden ya da ECHE sahibi olmayan yükseköğretim kurumundan ders vermek üzere davet edilen personel için kullanılmaktadır.

3. Seyahat desteğine ilişkin bilgiler

Personel hareketliliği faaliyetinden faydalanan personele ödenecek seyahat gideri miktarı, “Mesafe Hesaplayıcısı” (İng. Distance Calculator) kullanılarak hesaplanmaktadır. Mesafe Hesaplayıcısı’na aşağıdaki bağlantıdan ulaşılabilmektedir:

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/tools/distance_en.htm

Personelin yerleşik bulunduğu konumun etkinliğin gerçekleşeceği konuma olan kilometre cinsinden uzaklığı Mesafe Hesaplayıcısı’yla saptanır. Ardından, Çizge-2’de yer alan veriler temel alınarak personele aktarılacak olan seyahat hibesi hesaplanır. Aşağıdaki çizge, mesafe hesaplayıcı kullanılarak saptanan kilometre cinsinden uzaklıkların hibesel karşılıklarını göstermektedir. Söz konusu hibesel karşılıklar gidiş-dönüş miktarlarını ifade etmektedir. Dolayısıyla, bu miktarlar ikiyle çarpılmaz. Personelin aktarmalı olarak seyahat etmesi, yukarıda belirtilen mesafe hesaplaması ile varılan mesafeyi etkilemez.

Saptanan kilometresel değer

Karşılık gelen hibe miktarı (Avro)

Yeşil Seyahat Tutarı (Avro)

10-99 KM arası

23

 

100 - 499 KM arası

180

210

500 - 1999 KM arası

275

320

2000 - 2999 KM arası

360

410

3000 - 3999 KM arası

530

610

4000 - 7999 KM arası

820

 

8000 KM ve üzeri

1500

 

               Çizge-2 Seyahat Giderlerinin Hibelendirilmesi

Gönderen kuruluşun bulunduğu konum seyahatin başlangıç noktası olarak, ev sahibi kuruluşun bulunduğu konumsa faaliyetin gerçekleştirildiği yer olarak kabul edilir. Seyahat başlangıç noktasının gönderen kurumun bulunduğu şehirden farklı bir şehir olması durumunda ya da faaliyetin ev sahibi kurumun yerleşik olduğu şehirden başka bir şehirde gerçekleşiyor olması durumunda, değişiklik seyahatin farklı bir mesafe bandına girmesine yol açıyorsa, seyahat faturaları talep edilir ve gerçekleşen yeni mesafe bandına göre hibe verilir. 

 

22 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
03288250097
erasmus@osmaniye.edu.tr