Geleceğinize Açılan Kapı...
Menu
Menu
Tüm Sorularınız İçin
Tüm Sorularınız İçin
Osmaniye Korkut
Ata
Bize Ulaşın
Telefon +90 000 000 00 00
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Tüm Sroularınız İçin
Tüm Sroularınız İçin
Talep Formu
Bize Ulaşın
Telefon 0462 334 05 50
Bizimle İletişime Geçin! Biz Sizi En Kısa Süre İçerisinde Arayalım.
Müdür Yardımcısı


Öğr. Gör. Osman YILMAZ 
Beden Eğitimi ve Spor Bölümü
+90 328 827 10 00-6012

osmanyilmaz@osmaniye.edu.tr
osmanyilmaz@korkutata.edu.tr


Üniversite Lisans Eğitmini 2011’de Aksaray Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Antrenörlük Eğitimi bölümünde tamamladı. Yüksek lisans eğitimini Kırıkkale Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı’nda tamamladı. Doktora eğitimine Selçuk Üniversitesi Sağlık Bilimleri Enstitüsü Antrenörlük Eğitimi Anabilim Dalı’nda devam etmektedir. 


GÖREVLERİ
Öğrenci konseyi ve temsilciliği için gerekli seçimleri yapmak,
Akademik genel kurul hazırlıklarını yapmak,
Yüksekokul öğretim elemanlarınca yürütülen projelerini takip etmek,
Öğretim elemanlarının derslerini düzenli olarak yapmalarını sağlamak,
Yüksekokul programlarının akredite edilmesini sağlamak,
Ders ücret formlarının düzenlenmesini sağlamak ve kontrol etmek,
Sınav ve zorunlu staj işlerini koordine etmek,
Her akademik yarıyılın başında haftalık ders programlarını ve ders dağılımlarını kontrol etmek,
Yüksekokul prosedürlerinin uygulama alanlarında belirtilen faaliyetleri yerine getirmek,
Öğrenci dilekçelerine yönelik işlemler ve öğrenci disiplin işlemlerini yürütmek,
Yüksekokul öz değerlendirme raporunu hazırlamak,
Derslik ve laboratuarların kontrolünü yapmak,
Yüksekokulun komisyonlarında bulunmak,
Yüksek Öğretim Kanunu ve Yönetmeliklerinde belirtilen diğer görevleri yapmak.


Güncelleme 02.06.2022 23:48:3722 Eylül 2023
İletişim
Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi 80000 Fakıuşağı / OSMANİYE
03288271000
besyo@osmaniye.edu.tr