Mediko-Sosyal Birim

MEDİKO-SOSYAL BİRİM

Üniversitemizde Osmaniye Halk Sağlığı Müdürlüğü’ne bağlı 18 Nolu Aile Sağlığı Merkezi, 2 Aile Hekimi, 1 Aile Sağlığı Elemanı ve 2 Yardımcı Sağlık Personel ile açıldığı günden bugüne hizmet vermektedir. Üniversite personeli ve öğrencilerimiz için muayene, gerekli acil tıbbi tedavi ve ilk yardım uygulamaları, acil haller dışında müdavi hekim tarafından yazılı olarak verilen tedavi uygulamaları, pansuman, enjeksiyon uygulamaları, tansiyon ve kan şekeri ölçümü yapılmaktadır. Ayrıca birime müracaat eden personel ve öğrencilere sağlıkla ilgili danışmanlık yapılmaktadır.

Sosyal Güvencesi olan Öğrenciler

25 yaş altındaki öğrencilerimizin kendilerine bakmakla yükümlü bulunan anne veya babalarının Emekli Sandığı, Bağ-kur ve Sosyal Sigortalar Kurumuna bağlı olması nedeniyle   muayene ve tetkikleri, yasa gereği  sağlık kuruluşlarında ücretsiz olarak yapılır. Fakat tedavi için gereken ilaçlar, kişinin bağlı bulunduğu sosyal güvenlik kuruluşunun ona verdiği karneye yazılır ve ilaçlar sosyal güvenlik kurumunun anlaşmalı olduğu eczanelerden temin edilir.

Sosyal güvencesi olan bu öğrencilerin ileri tetkik ve tedavi amacıyla diğer sağlık kuruluşlarına sevkleri ise bağlı bulundukları sosyal güvenlik kurumları üzerinden olur ve tedavi masrafları bu kurumlar tarafından karşılanır.

Sosyal Güvencesi Olmayan Öğrenciler

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanunun tüm hükümlerinin 01.01.2012 tarihinde hayata geçirilmiş olmasıyla birlikte tüm vatandaşlarımız Genel Sağlık Sigortası kapsamına alınmıştır.

5510 Sayılı Sosyal Güvenlik ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun geçici 12. maddesinde yer alan; "Kamu idarelerinin sağlık hizmetlerinin sağlanmasına ilişkin görevleri, yürürlükten kaldırılan kanunlardaki hak ve yükümlülükler çerçevesinde ilgili kayıt ve işlemler Kurum tarafından devralınan tarihe kadar devam eder. Devir süreci 01.01.2012 tarihine kadar tamamlanır." hükmü uyarınca belirtilen tarih itibari ile Üniversitemiz öğrencilerinin tedavi giderleri Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı tarafından karşılanamayacaktır. İlgili sağlık giderleri öğrencilerimizin Genel Sağlık Sigortalılıkları çeşidine göre Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından karşılanacaktır.

Genel Sağlık Sigortası ve tedavi giderleri hakkındaki ayrıntılı bilgi için tıklayınız...