Senato

OKÜ Senatosu

Senato, rektörün başkanlığında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer öğretim üyesi ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden oluşur.

Senato, her eğitim-öğretim yılı başında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördüğü hallerde senatoyu toplantıya çağırır.

Senato, üniversitenin akademik organı olup aşağıdaki görevleri yapar:

Üniversitenin eğitim-öğretim , bilimsel araştırma ve yayım faaliyatlerininesasları hakkında karar almak,

 Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görüş bildirmek,

 Rektörün onayından sonra Resmi Gazete`de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak,

 Üniversitenin yıllık eğitim-öğretim programını ve takvimini inceleyerek karara bağlamak,

 Bir sınava bağlı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara bağlamak,

Fakülte kurulları ile rektörlüğe bağlı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara bağlamak,

 Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek,

 Yükseköğretim Kanunu ile kendisine verilen diğer görevleri yapmaktır.

 

Senatomuz

 Prof. Dr. Murat TÜRK (Başkan, Rektör)

Prof. Dr. Sabri ULUKANLI (Rektör Yardımcısı)

 Prof. Dr. Ali İhsan ÖZTÜRK (Rektör Yardımcısı)

 Prof. Dr. Mehmet Emin ÖCAL (Mühendislik Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Murat TÜRK (İlahiyat Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Murat TÜRK (İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Eyyup TEL (Fen Edebiyat Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Zeynep ULUKANLI  (Mimarlık, Tasarım ve Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan V.)

 Prof. Dr. Mahmut Hamil NAZİK  (Kadirli Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Dekan V.)

 Doç. Dr. Bülent ÖZ (Sosyal Bilimler Enstitü Müdürü)

 Doç. Dr. Coşkun ÖZALP (Fen Bilimleri Enstitü Müdürü)

 Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç (Sağlık Yüksekokulu Müdürü)

 Yrd. Doç. Dr. Nermin BAHŞİ (Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü)

 Yrd. Doç. Dr. Serpil UÇAR (Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü)

 Prof. Dr. Abdullah MART (Erzin Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Doç. Dr. Güler YALÇIN (Osmaniye Meslek Yüksekokulu Müdürü) 

 Yrd. Doç. Dr. Bülent YANIKTEPE (Bahçe Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Yrd. Doç. Dr. Sedat GÖKFİDAN (Kadirli Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Yrd. Doç. Dr. Alaeddin YÖRÜK (Düziçi Meslek Yüksekokulu Müdürü)

 Prof. Dr. Muhittin ŞAHAN (Üye)

 Doç. Dr. M. Fedai ÇAVUŞ (Üye)

 Yrd. Doç. Dr. Adnan BOZDOĞAN (Üye)

 Mustafa SADIKOĞLU Genel Sekreter (Raportör)