17

Akademik Birim

172

Program

15068

Önlisans Mezun Sayısı

3604

Lisans Mezun Sayısı

399

Yüksek Lisans Mezun Sayısı

12

Doktora Mezun Sayısı

 
15 TEMMUZ DESTANI

Osmaniye 
37°4'28.6572'' Kuzey
36°14'47.0364'' Doğu