Üniversitemiz İçme Suyu Analiz Edildi


Üniversitemiz Karacaoğlan Yerleşkesi'nin içme suyu Üniversitemiz Merkezi Araştırma Laboratuvarı (OKÜMERLAB)'nda analiz edildi.

Karacaoğlan Yerleşkemizde yemekhane önündeki çeşmeden (beyaz renkli çeşmeden) numune alınarak OKÜMERLAB'da yeni kurulan ileri teknoloji su analiz laboratuvarında analiz yapıldı. Yapılan analiz sonucunda Üniversitemizin içme suyu parametrelerinin Türk Gıda Kodeksi İçme Suyu Tebliği'ne uygun olduğu belirlendi.

Üniversitemiz içme suyu değerleri ve analiz raporları aşağıda belirtilmiştir;

(Klorür: 17,75 mg/L ; pH: 8,18 ; İletkenlik: 519 µS/cm; Çözünmüş Oksijen: 9,5 mg/L ; Bulanıklık: 0,18 NTU ; Toplam Sertlik: 220 ppm ; Renksiz, Alkali)