Üniversitemizce Düzenlenen Eğiticilerin Eğitimi Programı'nın Sertifikaları Dağıtıldı


 

Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi  tarafından (OKÜ-UZEM) 21-22-23 Eylül 2020 tarihleri arasında üniversitemizde görev yapan öğretim elemanlarının öğrenme, öğretme süreçlerini daha etkili ve verimli kullanabilmeleri için “Eğiticilerin Eğitimi 1” Sertifika Programı düzenlendi.

 

Düzenlenen programın açılışını yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat TÜRK, “Üniversitelerin temel iki görevi olduğunu bunlardan  birincisinin, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek; toplumun yerel ve ulusal ölçüde üretim ve yaşam standartlarının yükselmesine katkıda bulunmak, ikincisinin ise belirlenen hedefler çerçevesinde toplumsal gereksinimlerden hareketle bilimsel araştırmalar yapmaktır. Bu görevlerden birincisinde daha iyi olabilmek için öğreticinin öğretmenlik meslek bilgisi olarak değerlendirilen derslerle ilgili kazanımlara sahip olmak önemli. Bu amaçla Eğiticilerin Eğitimi I seminerlerini sunmayı planladıklarını, ilerleyen dönemlerde diğer aşamalar için de çalışmalar devam edecek.”dedi.

 

Eğitimin ilk günü sabah oturumunda Çukurova Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Mehmet Can Şahin “Uzaktan Eğitimde Dersi Planlama I”, öğleden sonraki oturumunda “Uzaktan Eğitimde Dersi Planlama II” seminerlerini sundu ve sorulara cevap verdi.

Eğitimin ikinci günü sabah oturumunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Burcu Gürkan “Uzaktan Eğitim için Etkili Öğretim Yolları”, öğleden sonraki oturumunda Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Öğretim Üyesi Ahmet Akıncı “Uzaktan Eğitimde Öğrenme Ortamına Yardımcı Teknolojiler” seminerlerini sundu ve sorulara cevap verdi.

 

Eğitimin üçüncü günü sabah oturumunda Hasan Kalyoncu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Ufuk Akbaş “Uzaktan Eğitimde Ölçme ve Değerlendirme” öğleden sonraki oturumunda Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi Oğuzhan Çolakkadıoğlu “Eğitimde Rehberlik ve Psikolojik Danışmanlık” seminerlerini sundu ve sorulara cevap verdi.

 

Eğitim sonunda en az 4 oturuma katılan 190 öğretim elemanına, Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından sertifikaları EBYS üzerinden gönderilmiştir.