Üniversitemiz Akademisyenlerinden Enerji Depolama Üzerine Çevreci Proje Yerli ve Milli TOGG Elektrikli Araçları İçin Elektrot Malzemesi Üretimi ve Tasarımı


Üniversitemiz Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Müslüm Demir ve Arş. Gör. Osman Cem Altıncı tarafından Antep fıstık kabuğundan çevreci ve ekonomik sentez yöntemi kullanılarak katma değeri yüksek, gözenekli karbon üretilip enerji depolama alanında uygulaması gerçekleştirildi. 

 

Projenin yürütücüsü Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir ‘’Yaptığımız proje ülkemizde üretilecek yeli ve milli TOGG elektrikli araçların enerji depolama sisteminde önemli rol oynayan süperkapasitör için elektrot malzemesi üretimi ve tasarımını içermektedir. Elektrotların ilk testleri OKÜMER laboratuvarında başarılı şekilde test edilmiştir. Ayrıca, yenilenebilir enerjilerindeki off-grid sistemine entegrasyonu ve daha etkin kullanılması için üretilen süperkapasitör elektrotkarı önemli rol oynamaktadır.” diye konuştu. 


Proje ekibinden Arş. Gör. Osman Cem Altıncı ise “Laboratuvarda aktif olarak 6 ay çalıştığını, Antep fıstığı kabuğundan çevreci hidrotermal karbonizasyon ve geleneksel aktifleştirici kimyasallara göre daha az toksik Na2S2O3 kimyasalıyla inört atmosferde aktifleştirip gözenekli karbon üretilmiştir ve fiziksel/kimyasal ve morfolojik analizleri yapılmıştır.” dedi.  


Yapılan proje Dünyanın Enerji alanında prestijli American Chemical Society Energy& Fuels’’ dergisinde ‘’Beyond Conventional Activating Methods, A Green Approach for the Synthesis of Bio-Carbon and its supercapacitor electrode performance’’ adlı başlıkla yayınlanmış olup bir sonraki adım olarak süperkapasitör prototip üretilmesi hedeflenmektedir.


Dr. Öğretim Üyesi Müslüm Demir proje ekipman ve finansman desteğinden dolayı OKÜ Rektörlük ve BAP birimine teşekkür etti.