TRIZ -Yaratıcı / Yenilikçi Problem Çözme Teknikleri Eğitimi Projesine DOĞAKA'dan Destek


KAMU Üniversite sanayi işbirliği (KUSİ) kapsamında Osmaniye Organize Sanayi Müdürlüğü ve Üniversitemiz işbirliğinde TRIZ-Yaratıcı/Yenilikçi Problem Çözme Teknikleri Eğitimi başlıklı proje Doğu Akdeniz Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye değer bulundu ve sözleşmesi imzalandı.

Proje başvurusu Osmaniye Organize Sanayi Müdürlüğü olup koordinasyonundan Doç. Dr. Bülent Yanıktepe sorumlu olacağı belirtilirken projenin sözleşmesi Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Susran Erkan Eroğlu, DOĞAKA Genel Sekreteri Onur Yıldız ve Osmaniye Organize Sanayi Bölge Müdürü Musa Gönül tarafından imzalandı.

TRIZ eğitim ile Osmaniye Organize Sanayi Bölgesinde yer alan işletmelerde yönetim kademesinde bulunan yöneticilerin yenilikçi ve yaratıcı bakış açısının üretim ve hizmet süreçlerinde sorun çözme yaklaşımlarını ve yetilerini geliştirmek amaçlanırken bu eğitim inovasyon içeren teknolojik ve mühendislik problemlere geleneksel yöntemlerden farklı olarak sistematik yaklaşımı kazandırdığı gibi katılımcılara inovasyon yöntemleri ile ilgili anahtar kavramları, felsefesi, teknikleri ve araçlarıyla birlikte gelecek ürün, süreç ve teknolojilerin öngörüsünde de bulunabilme ve yönetebilme yeteneklerini kazandıracak.

Hedef grupları ve nihai faydalanıcıları; Osmaniye organize sanayi bölgesinde bulunan işletmelerdeki ürün/süreç geliştirme A-Ge, Ür-Ge ve Tasarım Mühendisleri ile Teknik Yöneticiler, İŞGEM uzmanları ve üniversite öğretim elemanları olacaktır.

Proje İçerik Başlıkları;

Yaratıcı Problem Çözme Metotlarına Genel Bir Bakış

Yenilikçi /Yaratıcı Problem Çözme Teorisine Giriş

Yenilikçi/Yaratıcı Soru Listesi

Problemin Formülasyonu/Yeniden Düzenlenmesi

Teknik Çelişkiler ve Çözüm Yöntemleri

Fiziksel Çelişkiler ve Çözüm Yöntemleri

İdeal Nihai Sonuç

Teknolojik Öngörü

S-alan modelleme ve Standard Çözümler

Psikolojik Ataleti Yenme Yöntemleri

Fonksiyon Analizi

Patent Kapsamını Aşma

Örnek Çalışmalar