Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi OKÜKAGEM Açıldı


Üniversitemiz Rektörlüğü bünyesinde Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi Kurulması Yükseköğretim Yürütme Kurulunun 16.10.2019 tarihli toplantısında, 2547 sayılı Kanun'un 2880 sayılı Kanunla değişik 7/d-2 maddesi uyarınca uygun görülmüştür. Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin (OKÜKAGEM) yönetmeliği 25 Kasım 2019 (Sayı: 30959) tarihinde resmî gazetede yayınlanarak, yürürlüğe girdi.

Merkezin amacı ve faaliyetleri;  "Üniversitenin ilgili birimlerinin ve tüm akademik programlarının işbirliğiyle kariyer danışmanlığı alanında araştırmalar yapmak, Üniversite öğrencilerinin kariyer planlamalarına; liseden üniversiteye, üniversiteden çalışma yaşamına uyum sağlayabilmelerine ve mezuniyet sonrasında kendi niteliklerine uygun işlere yerleşmelerine, kariyer danışmanlığı yoluyla yardımcı olmak, Üniversitenin öğrencilerine ve mezunlarına, mesleki yeterliklerini artırmalarına ve alanlarındaki yeni gelişmeleri takip etmelerine yönelik eğitimler vermek, Üniversite adaylarına ilgi ve yeteneklerini tanıtıp nitelikleriyle uyumlu lisans programları hakkında bilgiler vererek Üniversitenin tercih edilebilirliğini artırmayı sağlamak, üniversite mezunlarının kariyer gelişim süreçlerine ilişkin izleme çalışmaları yapmak, vb."  olarak belirtildi.

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜKAGEM)  Müdürü olarak Osmaniye Meslek Yüksekokulu İşletme Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Akman, Müdür Yardımcıları olarak Mühendislik Fakültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Aybüke Leba ve Sağlık Bilimleri Fakültesi Sağlık Yönetimi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Serap Taşkaya atandı.

 

Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜKAGEM) yöneticileri ile Üniversitemiz Mezunlar Derneği (OKÜMDER) Başkanı Fevzi Şişik ve Genel Sekreterliğini yürüten Ömer Güven ile bir araya gelerek kariyer merkezleri ve mezun ilişkileri ofislerinin geleceği hakkında fikir alışverişi yapılmıştır.

 

Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi İnsan Kaynakları Platformu Toplantısı’na Katıldı

 

Kamu (İŞKUR)-Üniversite-Özel Sektör işbirliğini güçlendirmek ve istihdamı artırmak için kaliteli ve nitelikli insan gücü yetiştirilmesini destekleyen çalışmalar yapmak amacıyla oluşturulması planlanan İnsan Kaynakları Platformu toplantısı, 28.11.2019 tarihinde saat 14:00’de OSB Müdürlüğü toplantı salonunda gerçekleştirildi.

 Toplantıya İŞKUR Müdürü Ahmet Altunkaynak, İl Müdür Yardımcısı Hacı Akkoyunlu, Şube Müdürü Deniz Aydın ve Abdulhamit Yıldırım, İş ve Meslek Danışmanları Serdar Aşiran, Gülbahar Yılmaz ve Hatice Öztürk, ilimizde öne çıkan firmaların Tosyalı Holding İnsan Kaynakları Müdürü Serkan Ayvataş, Tosyalı Toyo’dan Hayri Özsüt ve Özgün Öztürk, Tosçelik’ten Adem Gül ve Bekir Oğuz, Yücel Boru Gökhan Akvardı, Öz Trans’tan Selma Aslan, Baştuğ Metalurji’den Alper Kürşat Kından, Koç Çelik’ten Caner Yılmaz, Şen Piliç’ten Muzaffer Güven, Bonip Tekstil’den Hüseyin Özatlı, JNR Mensucat’tan Emin Soytürk ve Üniversitemiz Kariyer Geliştirme Uygulama ve Araştırma Merkezi (OKÜKAGEM) Müdürü Dr. Öğretim Üyesi Abdurrahman Akman katıldı.