Üniversitemiz Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Güher'den Üniversitemiz Rektörüne Ziyaret


Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Güher Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’ü makamında ziyaret etti.

 

Rektörlük makamında gerçekleşen ziyarette Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Güher, "Osmaniye'de Fransız İşgali ve Milli Mücadele(Harp Raporlarına Göre)" adlı kitabını Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk’e hediye etti.

 

Dr. Öğr. Üyesi Ebru Güher,  “Osmaniye’de Fransız İşgali ve Millî Mücadele (Harp Raporlarına Göre)” isimli kitap Millî Mücadelemizin 100. Yılı vesilesiyle ortaya konan; harp tarihi çalışmalarında birinci dereceden kaynak olan Genelkurmay Askeri Tarih ve Stratejik Etüt Daire (ATASE) Başkanlığı Arşivi’nde yer alan harp raporları kullanılarak hazırlanan bir çalışmadır. Şimdiye kadar hiç yayımlanmamış olan belge ve resmi harp raporları ile konu aydınlatılmaya çalışılmıştır. Millî Mücadele döneminde Osmaniye ve çevresinde yaşanan askeri olaylar ve yapılan mücadeleler tarih metodolojisi çerçevesinde analizi yapılmış, Osmaniye halkının milli harekâta verdikleri destek belgelerle ortaya konulmuştur. Çalışmanın amacı; 1918-1922 tarihleri arasında Osmaniye ve yakın çevresinde askeri gücün oluşturulması, geliştirilmesi, kullanılması ve bu süreçte diğer güç unsurlarıyla olan ilişkileri analiz etmek; Osmaniye’nin stratejik önemini ortaya koymak; böylelikle yerel tarih şuuru oluşturarak millî hafızaları her daim dinamik tutmaktır. Detaylı arşiv belgeleriyle, Osmaniye’de Milli Mücadele’yi aydınlatmaya çalışan ilk eser olması bakımından önem arz etmektedir.” diye bilgiler verdi.

 

Akademik personelimizin daha iyi şartlarda eğitim öğretim faaliyetlerini gerçekleştirebilmeleri adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz diyen Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, çalışmalarının neticesinde ortaya çıkan kitap dolayısıyla Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Ebru Güher’i kutluyorum. Başarılarının devamını diliyorum.” dedi.