Üniversitemiz Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği'nde Öğrenciler Lehine Değişiklik


Üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında önlisans ve lisans düzeyindeki eğitim-öğretime ilişkin usul ve esaslarda öğrenciler lehine birçok değişiklik yapıldı.

Yapılan değişiklikle mezun aşamasına gelen öğrencilere tek ders sınavı yerine 3 ders sınavı getirildiği gibi eski yönetmelikte final sınavına girebilme koşulu 25 olma şartı da kaldırıldı.

Resmi Gazetede de yayınlanan yönetmelik ile ilgili değişikliklere Üniversitemizin Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı sayfası http://oidb.osmaniye.edu.tr Mevzuat başlığının altında Önlisans ve Lisans Eğitim Öğretim Yönetmeliği 15.08.2019 başlıklı sekmesinden erişilebiliyor.