Sözde Barış Bildirisi Hakkında Kamuoyu Bilgilendirmesi


Biz Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi (OKÜ) olarak, terör örgütü propagandasını sözde ‘barış bildirisi’ adı altında yapan bazı akademisyenlerin ceza almalarını ‘hak ihlali’ gören Anayasa Mahkemesinin skandal bir karara imza attığını düşünerek terörle mücadeleyi sekteye uğratmayı ve ülkemizi karalamayı amaçlayan her türlü kurum, organizasyon ve inisiyatifin karşısında olduğumuzu ve olmaya devam edeceğimizi beyan ederek Türk milleti adına karar vermekle yetkili kılınan Anayasa Mahkemesi’nin kararlarının adalete ve kamu vicdanına aykırı olmaması gerektiğine inanıyor, bu yanlış kararda imzası bulunanları kınıyoruz.