Üniversitemizde Sağlık Bilimleri Fakültesi Kurulmasına Dair Karar Resmi Gazete'de Yayınlandı


Cumhurbaşkanı Kararına göre 18 Nisan 2019 tarihli ve 2019/968 sayılı kararnamesi ile Üniversitemiz Sağlık Yüksekokulu’nun kapatılması ve Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulması kararlaştırıldı.
18 Nisan 2019 tarihli ve 30749 Sayılı Resmî Gazete’de, bazı yükseköğretim kurumlarına bağlı olarak fakülte, enstitü ve yüksekokulların kurulması, kapatılması ve adlarının değiştirilmesi hakkındaki ekli kararın yürürlüğe konulmasının, 28 Mart 1983 tarihli ve 2809 sayılı kanunun ek 30’uncu ve 158 inci maddesine göre, Cumhurbaşkanı Kararına göre 18 Nisan 2019 tarihinde kararlaştırıldığı kaydedildi.
Sağlık Bilimleri Fakültesi’nin kurulmasına dair kararın Resmi Gazete’de yayınlanmasından sonra bir açıklama yapan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, “Toplumun sağlığını ve yaşam kalitesini yükseltebilmek  adına Üniversitemiz bünyesinde kurulmasına kararlaştırılan Sağlık Bilimleri Fakültesi ile hem ulusal hem de uluslararası alanda sağlıkta ahlaki sorumluluğa riayet eden, uygarca ve temel insani değerlere saygılı, tenkidi düşünebilen ve meslek alanında kalitesi ile yeterli bilgi ve beceriye sahip bireyler yetiştirmeyi hedefliyoruz. Bu hedef doğrultusunda Üniversitemize kazandırdığımız bu fakültenin ilimize, bölgemize ve ülkemize hayırlar getirmesini temenni ediyorum.” dedi.