İstiklal Marşı'nın Kabulü'nün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy'u Anma Programı


“İstiklal Marşının Kur'an, Siyer ve Türk Mitolojisi Ekseninde Okunma”

 

Üniversitemizde İstiklal Marşı’nın Kabulü ’nün 98. Yıldönümü ve Mehmet Akif Ersoy’u anmak için  “İstiklal Marşının Kur'an, Siyer ve Türk Mitolojisi Ekseninde Okunması” başlıklı  program düzenlendi.

 

Düzenlenen programa Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Eyyüp Tel, Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hakan Öztürk, Türkçe Öğretimi Uygulama ve Araştırma Merkezi (TÖMER) Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Abdullah Demiral, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yunus Kaplan, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Ali Doğaner, Tekstil, Giyim, Ayakkabı ve Deri Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Halil Özdemir, Üniversitemiz idari personeli ile öğrencileri katıldı.

 

Bir sanat eserini oluşturmada sanatçının dünya görüşü, inancı, felsefesi vb. önemli olduğunu ifade eden Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Gökşen, “İstiklal Marşı’nda Türk milletinin şahsında Akif’in kişiliği, inanç dünyası, samimiyeti, kimliği, ruhu, geçmişi ve hassasiyetleri ön planda gelir. Mehmet Âkif, İstiklal Marşı’nı sadece yazmamış, bütün ayrıntıları ile yaşamıştır. Söylediklerini görmüş, gördüklerini yaşamış bütün olayları ruhunda hissetmiş ve adeta vecd içinde tamamlamıştır. İstiklal Marşı, geniş bir duygu birikimiyle kaleme alınmıştır. Tarih, medeniyet ve milletin hafızası telmihlerle canlı tutulmuş, dönemin olaylarıyla zenginleştirilmiş, geleceğe ait hedef ve arzularla aktarılmıştır. Bunlar hem dini hem de millî motif ve değerlerle sağlanmıştır. Dini motif ve değerler Kur’an ve Hz. Peygamberin hayatından, Milli motif ve değerler ise Türk mitolojisi ve tarihinden kaynaklanır.” diye konuştu.

 

Türk Dili ve Edebiyatı Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Gökşen, “ Mehmet Akif, İstiklal Marşı’nda milli ve dini/manevi değerleri çok dengeli bir şekilde yerleştirmiştir. Bayrak, hilal, hak, hürriyet, istiklal, yurt, vatan, millet, ırk, kahramanlık gibi milli kavramlarla, iman, şehadet, şehitlik, helal, cennet, hilal, Hüda, Hak, mabed, ezan, ilah, vecd gibi dini motifleri birbiriyle uyumlu bir şekilde kullanmıştır. Böylece İstiklal Savaşını gerçekleştiren halkın ruhunda mevcut iki önemli unsur, iman ve istiklal, marşın iki temel temasını oluşturmuştur. Dört başı mamur, ilahi bir şiir olan İstiklal Marşı’nın her mısraı, her ibaresi, her kelimesi ses ve mana bakımından birbiriyle ilişkilidir.” dedi.

 

Programın sonunda Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, günün anısına Fen Edebiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Cengiz Gökşen’e Teşekkür Belgesi takdim edildi.