Osmaniye İl Gelişim Planı Hazırlık Toplantısında Üniversitemiz Sunum Yaptı


Cumhuriyetimizin 100. Yılında İlimizin mevcut ve potansiyel kaynaklarını harekete geçirerek, gelişmiş illerle arasındaki gelişmişlik farklarının azaltılması, yaşam kalitesinin ve refah düzeyinin yükseltilmesi amacıyla 2019-2023 yıllarını kapsayan “İl Gelişim Planı” hazırlık toplantısı Osmaniye Valiliği Ahmet Cevdet Toplantı Salonu’nda yapıldı.

Toplantıya Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun, Osmaniye Belediye Başkanı Kadir Kara, Üniversitemiz Rektör Vekili Prof. Dr. Alpaslan Dayangaç, Vali Yardımcısı Metin Esen, İlçe Kaymakamları,  kamu kurum ve kuruluşları müdürleri, ilçe ve belde belediye başkanları, meslek kuruluşları temsilcileri, sivil toplum kuruluşları temsilcileri katıldı.

Toplantı, Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Selim Coşkun’un sunumu ile başladı. Osmaniye İl Gelişim Planı’nın 2019-2023 yıllarını kapsayacağını ifade eden Prof. Dr. Coşkun “İl olarak neredeyiz, nereye ulaşmak istiyoruz, hedefimize nasıl ulaşabiliriz, sonuçları nasıl takip eder ve değerlendirebiliriz” gibi 4 temel soruya cevap vermeyi amaçlayan İl Gelişim Planının; kamu kaynaklarının etkin, verimli ve tutumlu olarak kullanılmasında, kamu yönetiminde şeffaflık ve hesap verebilirliğin sağlanmasında önemli olduğu söyledi. Planın, Osmaniye’nin kalkınması ve ilde yaşayan vatandaşların daha iyi hizmet almasına katkıda bulunacağını da belirten Prof. Dr. Selim Coşkun, sunumunun devamında Osmaniye İl Gelişim Planının hazırlanma süreci ve yöntemi ile ilgili katılımcıları bilgilendirdi.

Osmaniye Valisi Ömer Faruk Coşkun ise yaptığı konuşmada, illerin planlı kalkınmanın, yerel ve bölgesel gelişmenin belirlenmesinde en önemli basamağı teşkil ettiğini ifade ederek, “Bugün, ülkemizde il ve bölgesel gelişme politikaları giderek daha fazla önem kazanarak köklü bir değişim sürecine girmiştir. Yerel politikalardan, bir yandan ağırlıklı olarak az gelişmiş bölgelerimizin kalkındırılmasıyla bölgeler arası eşitsizliklerin azaltılması hedeflenirken, diğer yandan bölgesel ekonomilerin rekabet gücünün artırması ve ulusal kalkınmaya daha fazla katkıda bulunması beklenmektedir. Üretimin verimliliğini ve etkinliğini artırma, toplumun beklentilerini hassasiyetle dikkate alarak vatandaşa daha iyi hizmet ulaştırma, katılımcılık, uzlaşma kamu yönetiminin ana amaçlarını oluşturmaktadır. Karşılaşılan problemlere etkili ve kalıcı çözümler üretmek, kamu yönetiminde başarının devamının sağlanması, yaşanan hızlı değişimler karşısında planlı, gelişimsel ve stratejik bir bakış açısıyla sorunlara çözüm odaklı yaklaşılması ile mümkündür. Değişen kamu yönetimi anlayışı; kamu idarelerinin misyon ve vizyonlarını oluşturmalarını, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler belirlemelerini, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmelerini, bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmalarını ve katılımcı yöntemlerle plan hazırlamalarını gerekli görmektedir.” diye konuştu.