Üniversitemiz Ankara'da Düzenlenen KA103 Proje Yönetim Toplantısı'na Katıldı


3 Aralık 2018 tarihinde Ankara’da Erasmus+ Programı faaliyetlerinden Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği kapsamında düzenlenen KA103 Proje Yönetim Toplantısı, Dış İşleri Bakanlığı Bakan Yardımcısı, Avrupa Birliği Başkanı, Büyükelçi Sayın Faruk Kaymakcı ve 172 farklı yükseköğretim kurumuna mensup 309 katılımcı ile birlikte gerçekleştirildi. 

Erasmus+ Programı faaliyetlerinden Yükseköğretimde Bireylerin Öğrenme Hareketliliği (KA103) Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’nda yeni dönemde gerçekleştirilecek Erasmus hareketlilik faaliyetlerinin daha etkin bir şekilde yürütülebilmesi, kaynakların etkin kullanımı, mevcut sorunlar ve çözüm önerileri tartışıldı. 2018 yılının son toplantısında Erasmus+ Türkiye Program Koordinatörü Hür Güldü tarafından 2018 yılı Yükseköğretim Gelişmeleri, üniversitelerin yıllara göre hibe tahsisat ve kullanım oranları ve yeni kurulan üniversiteler hakkında bilgi paylaşımında bulunuldu.

KA103 Proje döngüsü kapsamında Türkiye Ulusal Ajansı tarafından yapılan değerlendirme sonucunda farklı üniversitelerden iyi uygulama örnekleri seçilerek deneyimleri paylaşıldı. Üniversitemiz 2016-2017 projesi, Özel ihtiyaç desteğini içeren hareketlilik faaliyetinde iyi uygulama örneği olarak değerlendirilerek, Üniversitemiz Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oğuzhan Yoncalık ve Dış İlişkiler Birimi Öğr. Gör. Funda Özbakır Kuzu tarafından temsil edildi.

Dış İlişkiler Birimi Öğr. Gör. Funda Özbakır Kuzu tarafından yapılan sunum ile faaliyet ve süreç hakkındaki deneyimler diğer katılımcılar ile paylaşıldı. Toplantı sonunda iyi uygulama örneği olan üniversitelere Türkiye Ulusal Ajansı tarafından ödül verilerek, yılsonu kapanış toplantısı son buldu.