Üniversitemiz, Operasyonel Program Bilgisi Eğitim Geliştirme Projesine Katıldı


Üniversitemiz Dış İlişkiler Birimi Koordinatörlüğü’nün çabaları sonucunda “Operasyonel Program Bilgisi Eğitim Geliştirme” projesine dâhil oldu.

Üniversitemiz Alcide De Gasperi University of Euroregional Economy tarafından düzenlenen “Operasyonel Program Bilgisi Eğitim Geliştirme” isimli ve “POWR.03.05.00-IP.08-00-PZ1/17” no’lu projesine dahil oldu.

Avrupa Birliği tarafından desteklenen proje 5 yıl boyunca sürecek olup, yaklaşık 1.8 milyon Euro genel bütçesi bulunmaktadır. Üniversitemiz Dış İlişkiler Birim Koordinatörü Doç. Dr. Susran Erkan Eroğlu ile İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dr. Öğretim Üyesi Ergün Kara, Polonya’nın başkenti Varşova’da gerçekleştirilen proje etkinliklerine katılarak Üniversitemizi temsil ettiler.