Rektörümüz, Dış İlişkiler Birimi'ne Koordinatör Olarak Doç. Dr. Susran Erkan Eroğlu'nu Görevlendirdi


Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk tarafından Dış İlişkiler Birimi Koordinatörlüğüne Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Susran Erkan Eroğlu’nu görevlendirdi. 

Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü olarak görevlendirilen Doç. Dr. Susran Erkan Eroğlu, Koordinatörlük hakkında bilgiler verdi. Eroğlu, “Dış İlişkiler Birimi 2010 yılında kurulmuş olup, başta Erasmus+ olmak üzere Farabi, Mevlana ve Uluslararası Öğrenciler gibi işlerin aktif olarak yürütüldüğü birimdir. Uluslararasılaşma, hem günümüzde hem de gelecekte yükseköğretim kurumları için olmazsa olmaz bir temel unsur haline gelmiştir. Üniversitemiz, 2007 yılında kurulan üniversiteler arasında uluslararasılaşma sürecine hızlı ve kolay adapte olarak faaliyetlerden tüm fakülte ve enstitülerin faydalanmasına önem vermiş olup, gerçekleştirilen hareketlilik faaliyeti performansının Türkiye Ulusal Ajans’ı nezdinde oldukça başarılı olduğu bilinmektedir. “ diye ifade etti.

Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Susran Erkan Eroğlu, birimde Öğr. Gör. Funda Özbakır Kuzu, Süleyman Kaplan, Ahmet Cihan ve Mustafa Kaynar ile birlikte Üniversitemiz idari, akademik personeli ve öğrencilere Dış İlişkiler Birimi olarak destek verdiklerini ifade etti.

İktisadi İdari Bilimler Fakültesi Öğretim Üyesi Dış İlişkiler Birimi Koordinatörü Doç. Dr. Susran Erkan Eroğlu, Koordinatör olarak bayrağı daha yükseklere taşıyacağını belirterek bunun bir ekip çalışması olduğunu, kurumumuzun gerek ulusal gerek uluslararası arenada en iyi şekilde temsil edileceğini, farklı AB fonları elde etmek amacıyla projelerde OKÜ’nün aktif olarak yer alacağını ve üniversitemiz kampüsünde uluslararası bir atmosfer oluşturulacağını dile getirdi.