Üniversitemizde Turnitin ve iThenticate Veri Tabanları Kullanıcı Eğitimi Yapıldı


Üniversitemiz tarafından düzenlenen Turnitin ve iThenticate İntihali Engellemeye Yardımcı Programlar Eğitimi Üniversitemiz Kütüphane Konferans Salonunda yapıldı.
Üniversitemiz Öğretim Elemanları ile Yüksek Lisans ve Doktora öğrencileri ile idari personelin katıldığı programın açılış konuşmasını Üniversitemiz Genel Sekreter Yardımcısı V. Necati Gök yaptı. 
Gök, programın önemini belirttikten sonra Veri tabanlarının Kullanıcı Eğitimini vermek üzere Üniversitemize gelen Eğitimci Serdinç Kaya’ya teşekkür etti.
Yoğun katılımın sağlandığı programda Turnitin’in öğrenci ödev, tez, proje ve çalışmalarının akademisyenler tarafından intihal yönüyle kontrol edilmesi, değerlendirilmelerinin online yapılması ve notlandırılması için bir program olduğu ifade edilirken iThenticate’in akademisyenlerin kendi draft akademik makalelerini intihal yönüyle kontrol etmeleri  için sunulmuş bir program olduğu belirtildi. 
Karşılıklı soru ve cevaplardan sonra sunum sona erdi. Sunumun sonunda öğretim elemanları ve öğrenciler söz konusu eğitim seminerinin olumlu katkı sağladığını belirttiler.