Üniversitemizden Bir TÜBİTAK Projesi Daha


Üniversitemiz eleştirel düşünmeyi toplumun her bir bireyine yerleştiren, üretim faktörünü de çağın gelişmelerini göz önünde bulundurarak bu gerçek dönüşümleri bilimsel çalışmalarla günlük yaşamda uygulanabilir hale getirmeyi amaçlayan projeleri ile ülkemizde adından söz ettirmektedir. Bu vesileyle Üniversitemize bağlı Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu İlk Tübitak Projesi ile de ülkemizde de adından söz ettirecek.

Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü Dr. Öğretim Üyesi Emel Ünal Turhan’ın "Taze Yapraklı Sebzelerdeki Patojen Biyofilmlerine Karşı Ultrasound ve Organik Asitlerin Sinerjik Antibakteriyel Etkisinin (In Vitro Ve In Vivo) Araştırılması"  başlıklı araştırma projesi, TÜBİTAK Tarım, Ormancılık ve Veterinerlik Araştırma Destek Grubu tarafından, "Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" kapsamında desteklenmeye hak kazandı.

Araştırma projesinin ekibinde proje yürütücüsü olarak Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Dr. Öğr. Üyesi Emel Ünal Turhan’ın yanı sıra, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zerrin Erginkaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Süleyman Polat yer almaktadır. 24 ay sürecek olan projede 1 adet doktora öğrencisi bursiyer olarak görev alacak.

Bu projede; taze yapraklı sebzelerde ultrasound ve organik asit uygulamasının patojen biyofilm inhibisyonunda sinerjik etki oluşturması beklenmektedir. Projede biyofilm oluşturma potansiyeli bulunan Listeria monocytogenes ve Escherichia coli tarafından oluşturulan biyofilmlere uygulanan inaktivasyon işlemi (in vitro ve in vivo) sonucunda hücre sayısındaki azalma düzeyleri araştırılacaktır. Projeden elde edilen sonuçlar gerek evsel kullanımlarda gerekse restoran, kafe, yemek fabrikaları vb. gibi küçük işletmelerde kullanılabilecektir.  Projede biyofilm inaktivasyonu ile ilgili belirlenecek olan en uygun kombinasyonun, tüketime hazır yeşil yapraklı sebzelerin endüstriyel ölçekli ön yıkamaları için kullanılabilmesi mümkün olacaktır. 

OKÜ’nün alanında uzman ve seçkin akademisyenlerinin sayesinde her geçen gün TÜBİTAK’a yapılan projelerin sayısının arttığını vurgulayan Üniversitemiz Rektörü Prof. Dr. Murat Türk, “OKÜ, Osmaniye’nin, bölgenin ve ülkenin değer yaratma gücünü artırma çabasını kendisine misyon edinen bir Üniversitedir. Bu anlamda  Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emel Ünal Turhan tarafından yürütücülüğü üstlenilen "Taze Yapraklı Sebzelerdeki Patojen Biyofilmlerine Karşı Ultrasound ve Organik Asitlerin Sinerjik Antibakteriyel Etkisinin (In Vitro Ve In Vivo) Araştırılması"  başlıklı araştırma projesinin TÜBİTAK tarafından kabul edilmesi OKÜ ailesi olarak bizleri memnun etmiştir. Bu projeyi Üniversitemize kazandıran başta projenin yürütücüsü Kadirli Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu, Gıda Teknolojisi Bölümü Dr. Öğr. Üyesi Emel Ünal Turhan’ın yanı sıra, Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölümü öğretim üyelerinden Prof. Dr. Zerrin Erginkaya ve Araştırma Görevlisi Dr. Süleyman Polat’ı
tebrik eder, çalışmalarında başarılar dilerim.” dedi.